חיים נחמן ביאליק

  • ביאליק נולד בכפר רדי , שליד ז'יטומיר , באוקראינה.