חיים נחמן ביאליק

  • חיים נחמן ביאליק נולד

    חיים נחמן ביאליק נולד
    חיים נחמן ביאליק נולד בשנת 9 בינואר 1873
    נולד בכפר ראדי הסמוך לז'יטומיר