בארץ אהבתי השקד פורח-מאור יהודה לוי ,עמית ישראלי , רוי נער

 • 170

  חורבן בית שני 70

  חורבן בית שני 70
  .בחורבן בית שני הרסו לנו את בית המקדש השני
 • 216

  עריכת המשנה

  עריכת המשנה
  הַמִּשְׁנָה היא הקובץ הראשון בתורה שבעל פה, ומכילה הלכות שנאמרו בידי התנאים.
 • Jan 1, 600

  עריכת התלמוד

  עריכת התלמוד
  התלמוד הבבלי הוא חיבור אקלקטי, אשר מסוכמת בו הגותם ההלכתית והאגדית המרכזית של האמוראים - חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה (מתחילת המאה ה-3 ועד לסוף המאה ה-5), בין אלו שהתגוררו בבבל ובין המתגוררים בארץ ישראל.
 • Jan 1, 601

  הגלות

  הגלות
  הגלות במקרא היא עונש החמור ביותר שניתן לעם ישראל בעקבות בגידה באלוהיו, לאחר שמוצו כל העונשים האחרים.
 • העלייה הראשונה לארץ

  העלייה הראשונה לארץ
  העלייה הראשונה היא גל העלייה משנת תרמ"ב (1882), עד שנת תרס"ד (1904). בראשית התקופה מנתה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל כ-26,000 נפש.
 • ספר האגדה

  ספר האגדה
  סֵפֶר הָאַגָּדָה הוא לקט של אגדות, שנערך וסודר על ידי חיים נחמן ביאליק וי"ח רבניצקי החל משנת 1903. המקורות לספר האגדה הם ברובם ספרי מדרש מתקופת התנאים והאמוראים ובהם: משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אבות דרבי נתן, מכילתא, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרש רבה, מדרש תנחומא, .פרקי דרבי אליעזר, ספר יצירה, ילקוט שמעוני, אלפא ביתא דבן סירא ועוד
 • השואה

  השואה
  השואה הייתה שורת מעשי רצח עם ורדיפות אתניות, שבוצעו לפני ובמהלך מלחמת העולם השנייה על ידי גרמניה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר, עוזריה ובעלי בריתה, כשתכליתם היו בהתחלה פגיעה ביהודים, ובהמשך השמדתם השיטתית של כל בני העם היהודי (הפתרון הסופי).
 • הכרזת המדינה

  הכרזת המדינה
 • הקמת המדניה

  הקמת המדניה
 • איחוד ירושליים מלחמת ששת הימים

  איחוד ירושליים מלחמת ששת הימים
  באיחוד ירושליים מלחמת ששת הימים ישראל נצחו וזה היה לנו דבר משמח