פליטים

בעיית הפליטים 1947 - 1948

 • יציאה המונית של ערביי ישראל- דצמבר 1947- מרס 1948

  בזמן מלחמת העצמאות היתה תנועה המונית של בריחת פלסטינאים שברחו בזמן ההתקפה של כוחות היישוב וצה"ל. הם ברחו מכפריהם ועריהם במהלך המלחמה בשל נטישת שכבות ההנהגה, תעמולה ערבית והוראות מכוחות ערב הפולשים.כבדי חיפה הערבית פנו לגנרל סטוקוול וביקשו לדעת את תנאי הכניעה של ה'הגנה'. הדבר בא כהפתעה לפיקוד היהודי. מעיד על כך משה זליצקי (כרמל): 'רעיון השתלטותנו המוחלטת על חיפה נראה עוד פנטאסטי כל כך, שלא נספג עדיין בהכרתנו... מבחינה אובייקטיבית לא ראינו את התמוטטות כוחות הערבים בלחץ מכותינו מהירה כל-כך...'13
 • ההחלטה לחסום את השיבה- אפריל דצמבר 1948

  הפלשתינאים הניחו שיוכלו לשוב לבתיהם לאחר המלחמה, אולם, במהלך המלחמה ולאחריה מנעו כוחות צה"ל את שיבתם של הפלשתינאים שעזבו את ארץ ישראל.
  הפנייה למקור: פעילות ודיון בנושא זכות השיבה:
  http://www.zochrot.org/en/node/53058
 • קרבות עשרת הימים ויציאת הערבים- יולי 1948- נובמבר 1948

  קרבות עשרת הימים ויציאת הערבים- יולי 1948- נובמבר 1948
  שורת קרבות שנערכו במהלך מלחמת העצמאות.. בקרבות אלה צה"ל שיפר את מצבו ושכיל לרכז את המאמץ שלו ולזכות ביתרונות מקומיים משמעותיים. ( לעומת המאמץ הערבי שהיה מפוצל וחסר תיאום)
 • הסכמי שביתת הנשק והבעיות הבלתי פתורות בנושא הפליטים

  הסכמי שביתת הנשק והבעיות הבלתי פתורות בנושא הפליטים
  בעיית הפלשתינאים למעשה נשארה בלתי פתורה. לאחר המלחמה פליטים שישבו במחנות הפליטים חדרו לשטחי המדינה למעשי רצח ושוד. אלו זכו לפעולות תגבול שרק העצימו את הבעיה.
  כמו כן בעיות נוספות שנשארו הן: בעיית מעמד ירושלים, מחלוקת על שטחים מפורזים , ומחלוקת על ניצול מקורות המים.