Zgodovina 2022

 • Period: 250,000 BCE to 3500 BCE

  Prazgodovina

  Obdobje pred pojavom pisave in arheoloških najdb. Človeški rod se je v tem obdobju preživljal z lovom, nabiralništvom in preprosto kmetijstvom.
 • 3500 BCE

  Nastanek prvih civilizacij

  Nastanek prvih civilizacij
  To obdobje zajema čas pred pojavom pisave in se nanaša na zgodovino, ko so se prve civilizacije začele oblikovati. To obdobje je bilo zaznamovano z izumom kmetijstva, razvojem urbanizacije in nastankom prvih mestišč.
 • Period: 3500 BCE to 476

  Stari vek

  Obdobje od pojava pisave do zatona zahodnorimskega cesarstva. Označuje se ga s pomembnimi zgodovinskimi dogodki, kot so grško-perzijske vojne, rimski pohod v Britanijo, ustanovitev rimskega imperija in vzpon krščanstva.
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba

  Predhomerska doba zajema zgodovinski čas pred Homerjevo dobo v Grčiji. V tem obdobju so se razvile dve pomembni kulturi - minojska in mikenska - ki sta močno vplivali na razvoj kasnejše grške kulture.
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

  To obdobje je zaznamovalo zmanjšanje prebivalstva, propad mestišč in padec kulture po padcu mikenske civilizacije. V tem obdobju se je začel razvoj nove kulture, ki je vključevala Homerjevo literaturo in ustanovitev prvih grških mest-držav.
 • 800 BCE

  Nastanek grških polisov

  Nastanek grških polisov
  Grški polisi so bile majhne samostojne mestne države, ki so se razvile v 8. in 7. stoletju pr. n. št. na območju antične Grčije. Njihov nastanek je bil povezan s širjenjem kolonij po Sredozemlju, razvojem trgovine in gospodarstva ter s politično-teritorialnimi spopadi.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  Arhaična grčija

  To obdobje se nanaša na zgodovino Grčije od 8. do 6. stoletja pr. n. št. in je zaznamovalo razcvet grške kulture, znanosti in politike. V tem obdobju so nastala pomembna mestišča, kot so Atena in Sparta, ter filozofska gibanja, kot sta pitagorejstvo in heraklitizem.
 • 753 BCE

  Ustanovitev rima

  Ustanovitev rima
  legenda pravi, da sta mesta Rim osnovala brata Romul in Rem, tradicionalni datum ustanovitve pa se šteje za leto 753 pr. n. št. video
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  Rimska republika

  je zaznamovalo obdobje med letoma 509 in 27 pr. n. št., ko je Rim bil vladavina senata in ljudstva ter so začeli širiti svojo oblast in ozemlje.
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  Klasična grčija

  Klasična Grčija se nanaša na obdobje grške zgodovine od 5. do 4. stoletja pr. n. št. in je zaznamovala vrhunec grškega razcveta v umetnosti, literaturi, filozofiji in politiki. V tem obdobju so nastala pomembna dela, kot so drame, poezija in zgodovinska dela, ter se razvile institucije, kot je demokracija.
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  Aleksander veliki

  bil je makedonski kralj, ki je vladal med letoma 356 in 323 pr. n. št. in je s svojo vojsko osvojil območja Grčije, Egipta, Perzije in Bližnjega vzhoda. video
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  Helenistična grčija

  Obdobje grške zgodovine, ki se je začelo po smrti Aleksandra Velikega leta 323 pr. n. št. in se končalo z vzponom rimskega cesarstva v 1. stoletju pr. n. št. Značilno je bilo močno širjenje grške kulture, umetnosti in filozofije na ozemlje bližnjega in srednjega vzhoda ter sredozemskega sveta.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  Punske vojne

  so bile tri vojne med Rimsko republiko in Kartagino v 3. in 2. stoletju pr. n. št. in so se v glavnem borile za nadzor nad Sredozemljem in trgovskimi potmi. video
 • Period: 146 BCE to 324

  Rimska grčija

  Obdobje rimske zgodovine, ki sega od 2. stoletja pr. n. št. do 4. stoletja n. št., ko je vzhodnorimsko cesarstvo prevzelo oblast nad celotnim Rimskim imperijem. Med tem obdobjem je Grčija postala pomembna rimska provinca in center kulture ter umetnosti, ki je vplival na razvoj rimske literature, umetnosti in arhitekture.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Julij Cezar

  Rimski politik, general in pisatelj, ki je igral pomembno vlogo pri koncu rimske republike in vzpostavitvi rimskega cesarstva.
 • Period: 63 BCE to 14

  Gaj Oktavijan Avgust

  Rimski državnik, ki je vladal od leta 63 pr. n. št. do svoje smrti leta 14 n. št. Bil je prvi rimski cesar in je prispeval k politični in kulturni stabilnosti rimskega imperija.
 • Period: 27 BCE to 476

  Rimsko cesarstvo

  je sledilo obdobju republike in se je začelo z vladavino Avgusta leta 27 pr. n. št. ter trajalo do zahodnorimskega cesarstva v letu 476.
 • 1 CE

  Začetek krščanstva

  Začetek krščanstva
  Gibanje, ki se je začelo v 1. stoletju v Judeji in se razširilo po vsem rimskem imperiju. Temelji na verovanju v Jezusa Kristusa kot Božjega sina in odrešenika sveta.
 • 324

  Rimski imperij se razdeli na z in v del

  Leta 324 n. št. se je rimska država razdelila na zahodni in vzhodni del. Zahodni del se je kmalu zatem znašel v krizi in končal s padcem Rimskega cesarstva leta 476 n. št.
 • Period: 324 to 1453

  Bizantinsko cesarstvo

  Država, ki je nastala po razpadu zahodnega rimskega cesarstva v 5. stoletju n. št. in je obstajala do leta 1453, ko jo je osvojilo Osmansko cesarstvo. Bila je naslednica vzhodnorimskega cesarstva in je imela grški jezik in kulturo kot temelj svoje identitete.
 • 380

  Krščanstvo

  Krščanstvo je monoteistična religija, ki temelji na veri v Jezusa Kristusa kot Božjega odrešenika. Njeni sledilci, kristjani, verjamejo v Trojico - enega samega Boga v treh osebah: Očeta, Sina in Svetega Duha. Kristjani svoje versko življenje gradijo na Svetem pismu, ki ga sestavljata Stari in Novi zavez. Krščanstvo se je razvilo v prvih stoletjih po Kristusu v judovskih skupnostih v Bližnjem vzhodu in hitro pridobilo privržence po vsej antični Grčiji in Rimu ter se razširilo po celem svetu.
 • 476

  Propad zahodnega dela rimskega cesarstva

  V 5. stoletju n. št. se je zahodni del rimskega cesarstva soočil z invazijami tujih plemen, notranjo politično nestabilnostjo in ekonomsko krizo, kar je privedlo do njegovega propada leta 476 n. št.
 • Period: 476 to 1492

  Srednji vek

  Obdobje med 5. in 15. stoletjem. Značilno za to obdobje je bilo fevdalno gospodarstvo, cerkvena hierarhija, razcvet mest in kulturni razvoj, kot je arhitektura, literatura in slikarstvo.
 • Period: 499 to 479 BCE

  Grško-perzijske vojne

  Serija vojn med Grki in Perzijci v 5. stoletju pr. n. št., ki so se začele zaradi perzijskega osvajanja grških kolonij na območju Male Azije in jih je vodil perzijski kralj Kserks I. Vojne so se končale z grško zmago in so imele pomembne posledice za razvoj antične grške civilizacije.
 • Period: 527 to 565

  Cesar Justinijan I.

  Justinijan I. je bil bizantinski cesar, ki je vladal v 6. stoletju. Znan je po svojih vojaških osvajanjih in obnovitvi rimskega prava, kar je prispevalo k razcvetu Bizanca in konsolidaciji njegove oblasti. video (do 3:53)
 • 622

  Začetek Islama

  Začetek Islama
  Islam je monoteistična religija, ki jo je v 7. stoletju ustanovil prerok Mohamed. Začetek islama se nanaša na leto 610, ko se je Mohamedu v Meki pojavil angel Gabriel in mu začel razkrivati nauk Alaha.
 • Period: 623 to 828

  Karantanija

  Zgodovinska pokrajina na območju današnje Slovenije, ki je v 7. in 8. stoletju dosegla pomembno vlogo v zgodovini zahodnih Slovanov.
 • Period: 711 to 1492

  Rekonkvista

  Rekonkvista se nanaša na obdobje v srednjem veku, ko so krščanske sile poskušale ponovno zavzeti Iberski polotok (danes Španija in Portugalska) iz rok muslimanskih Maurcev. Trajala je od 8. do 15. stoletja in je bila zelo pomembna za oblikovanje zgodovine in kulture Španije.
 • 800

  Kronanje karla velikega za rimskega cesarja

  Kronanje karla velikega za rimskega cesarja
  Karel Veliki, znan tudi kot Karolus Magnus, je bil frankovski kralj, ki je v 8. stoletju ustanovil mogočno cesarstvo, imenovano Karolingi. Leta 800 je bil kronan za rimskega cesarja, kar je imelo velik simbolni pomen za zahodnoevropsko zgodovino.
 • 1054

  Velika shizma

  Velika shizma je bila cerkveni razkol med vzhodno in zahodno krščansko cerkvijo v 11. stoletju. Razkol je nastal zaradi teoloških in političnih razlik med papežem v Rimu in patriarhom v Konstantinoplu ter je imel dolgoročne posledice za oba dela krščanstva. video
 • Period: 1095 to 1272

  Križarske vojne

  Serija vojn med 11. in 13. stoletjem, ki so bile organizirane s strani katoliške cerkve z namenom osvoboditve Svete dežele iz muslimanskih rok.
 • Period: 1300 to

  Humanizem in renesansa

  Humanizem in renesansa sta bila kulturna gibanja, ki sta se začela v 14. in 15. stoletju v Italiji. V ospredju sta postavljala človeka in njegovo intelektualno ter umetniško razvoj. Humanisti so poudarjali pomembnost izobraževanja, renesančni umetniki pa so se osredotočili na človeško figuro, perspektivo in uporabo svetlobe in senc. video
 • Period: 1322 to 1435

  Celjski grofje

  Plemiška družina, ki je bila v 14. in 15. stoletju ena najmočnejših v Srednji Evropi in je obvladovala velik del današnje Slovenije, Hrvaške in Avstrije.
 • 1348

  Epidemija kuge

  Epidemija kuge
  Epidemija kuge je bila izjemno smrtonosna bolezen, ki se je v zgodovini pojavila večkrat. Najbolj znana je epidemija črne kuge, ki se je pojavila v 14. stoletju in je povzročila smrt milijonov ljudi v Evropi. Bolezen se prenaša s klopi, ki so okužene z bakterijo Yersinia pestis. Med simptomi so visoka vročina, huda bolečina in oteklina bezgavk ter pojav črnih madežev na koži. Zdravljenje je bilo v preteklosti oteženo, vendar se danes lahko kuga učinkovito zdravi z antibiotiki.
 • Period: 1408 to

  Turški vpadi

  Turški vpadi na ozemlje današnje Slovenije so se dogajali predvsem v 15. in 16. stoletju in so predstavljali veliko grožnjo tedanjim prebivalcem. Turki so pogosto plenili in požigali kraje, ubijali ljudi in jih odvajali v suženjstvo. Ti vpadi so povzročili veliko materialno škodo in strah med prebivalstvom.
 • 1450

  Izum tiskarskega stroja

  Izum tiskarskega stroja
  Izum tiskarskega stroja je ena najpomembnejših tehnoloških revolucij v zgodovini. Johannes Gutenberg je leta 1450 izumil tiskarski stroj z gibljivimi kovinskimi črkami, kar je omogočilo masovno proizvodnjo knjig in njihovo lažjo dostopnost. To je pomenilo velik korak v širjenju znanja in izobraževanju.
 • 1453

  Turško zavzetje Konstantinopla

  Padec Bizantinskega cesarstva leta 1453, ko so osmanski Turki zavzeli prestolnico Konstantinopel in s tem končali skoraj 1000-letno vladavino Bizantinskega cesarstva.
 • Period: 1478 to

  Kmečki upori

  kmečki upori so bili usmerjeni proti fevdalnim gospodom in njihovim zlorabam oblasti. Kmečki upori so imeli velik pomen pri razvoju zavesti o pomenu enakosti in pravic posameznika v družbi.
 • 1492

  Kolumbovo odkritje amerike

  Kolumbovo odkritje amerike
  Dogodek leta 1492, ko je italijanski raziskovalec Christopher Columbus, ki je delal za špansko krono, prispel v Ameriko, kar je začelo novo dobo raziskovanja in kolonizacije Amerike s strani Evropejcev. video
 • Period: 1492 to

  Novi vek

  Obdobje, ki se je začelo s koncem 15. stoletja. Zaznamovali so ga veliki geografski odkritji, reformacija, razcvet umetnosti in znanosti, absolutizem in razvoj kapitalizma.
 • 1517

  Reformacija

  Reformacija
  Reformacija je bilo gibanje, ki se je začelo v 16. stoletju kot odgovor na sporne prakse v katoliški cerkvi. Martin Luther je leta 1517 objavil svojih 95 tez, v katerih je kritiziral prodajo odpustkov in druge prakse v cerkvi. To je privedlo do razkola med katoliško in protestantsko vero. video
 • 1550

  Prvi slovenski tiskani knjigi

  Prvi slovenski tiskani knjigi
  Prvi slovenski tiskani knjigi sta bili Katekizem in Abecednik, ki ju je leta 1550 izdal protestantski reformator Primož Trubar v Nemčiji. Ti knjigi sta pomembno prispevali k razvoju slovenskega jezika in krepitvi protestantske vere v Sloveniji.
 • 1555

  Augsburški verski mir

  Augsburski verski mir je bil sklenjen leta 1555 med katoliško in protestantsko stranjo v Nemčiji. Dogovor je omogočil versko svobodo v različnih nemških državah, ki so bile pod nadzorom rimskega cesarstva.
 • Prva slovenska slovnica in prevod svetega pisma v slovenščino

  Prva slovenska slovnica in prevod svetega pisma v slovenščino
  Prva slovenska slovnica, ki jo je leta 1583 napisal protestantski duhovnik Primož Trubar, je imela velik pomen za razvoj slovenskega jezika. S tem se je namreč prvič vzpostavil enoten pravopis. Tudi prvi prevod Svetega pisma v slovenščino, ki ga je leta 1584 napisal Trubar, je predstavljal pomemben mejnik v razvoju slovenskega knjižnega jezika in kulture.
 • Period: to

  Ludvik xiv. in absolutizem

  Ludvik XIV. je bil francoski kralj, ki je vladal od leta 1643 do 1715. Bil je znan po svojem absolutističnem vladanju, pri čemer je imel popolno oblast nad državo in njenimi prebivalci. Njegova politika je temeljila na centralizaciji oblasti in kreiranju enotne francoske kulture. Ludvik XIV. je bil v svojem času zelo pomemben vladar in je vplival na razvoj političnih idej in sistemov v Evropi.
 • Period: to

  Razsvetljenstvo

  Razsvetljenstvo je bilo družbeno gibanje, ki se je razvilo v Evropi v 18. stoletju. Poudarjalo je pomembnost razuma, znanosti, svobode in enakosti pred zakonom. Razsvetljenci so nasprotovali absolutistični oblasti in cerkveni hierarhiji ter zagovarjali ideje o naravnih pravicah posameznika. Razsvetljenstvo je vplivalo na razvoj družbenih in političnih idej ter kulture v Evropi in po svetu. video
 • Period: to

  Marija terezija

  Avstrijska vladarica, ki je vladala od leta 1740 do smrti leta 1780. Uveljavila je reforme na področju izobraževanja, gospodarstva in pravosodja ter se borila za ohranitev avstrijskega cesarstva. video
 • Period: to

  Prva industrijska revolucija

  Obdobje hitrega razvoja industrije v Angliji v drugi polovici 18. stoletja, ki je prineslo številne tehnološke in družbene spremembe ter pospešilo proces urbanizacije.
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte

  Francoski general in politik, ki je prevzel oblast po francoski revoluciji in uvedel napoleonsko dobo v Evropi. Prizadeval si je za centralizirano državo, izboljšanje zakonodaje in širjenje francoskega vpliva. video
 • Nastanek zda

  Nastanek zda
  Nastanek ZDA se je zgodil leta 1776, ko so kolonije, ki so bile v lasti Britanskega imperija na severnem delu Amerike, razglasile neodvisnost in ustanovile Združene države Amerike. To je bil pomemben dogodek v zgodovini, saj so se ZDA razvile v eno najmočnejših in najvplivnejših držav na svetu ter postale glavna sila zahodne civilizacije.
 • Period: to

  Francoska revolucija

  Obdobje političnih, družbenih in gospodarskih sprememb v Franciji med letoma 1789 in 1799, ki so prinesle konec absolutizma, uvedbo republike in ideje svobode, enakosti in bratstva. video
 • Period: to

  Ilirske province

  Ilirske province so bile francoska upravna enota, ki je obstajala v času Napoleona Bonaparteja. Vključevale so ozemlja današnje Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine ter del Italije in Avstrije.
 • Period: to

  Metternichov absolutizem

  Metternichov absolutizem označuje obdobje avstrijske politike pod vladavino kanclerja Klemensa von Metternicha, ki je trajalo od leta 1815 do revolucij leta 1848. Glavni cilj politike je bil ohraniti status quo in preprečiti širjenje revolucionarnih idej, kar je vodilo v različne omejitve svobode in druge represivne ukrepe.
 • Kongres svete alianse v ljubljani

  Kongres svete alianse v ljubljani
  Kongres Svete alianse v Ljubljani se je odvijal leta 1821 in je bil del serije srečanj med voditelji Evrope po koncu Napoleonovih vojn. Na sestanku so se zbrali voditelji Rusije, Prusije in Avstrije in se dogovorili o skupnem ukrepanju proti liberalnim gibanjem in spodbujanju konservativizma ter avtoritarnega vladanja. Kongres je imel pomembne vplive na politično situacijo v Evropi in na področju Balkana, saj so z njim krepili vpliv nad deželami takratne Jugoslavije in na Balkanu kot celoti.
 • Period: to

  Franc Jožef I.

  Franc Jožef I. je bil avstrijski cesar od leta 1830 do svoje smrti leta 1916. V času njegove vladavine je Avstrija doživela velike spremembe, med drugim tudi modernizacijo in industrializacijo ter tudi konflikte, kot je bil na primer prvi svetovni vojna.
 • Pomlad narodov in zedinjena slovenija

  Pomlad narodov in zedinjena slovenija
  Pomlad narodov se nanaša na obdobje v Evropi med leti 1848 in 1849, ko so se v več državah začeli upori proti avtoritarnim režimom in zahtevanje političnih reform. V tem obdobju se je začela tudi nacionalna prebujenja in nastajanje modernih narodov, kar je privedlo tudi do nastanka Zedinjene Slovenije, ki je združevala slovenske dežele.
 • Period: to

  Bachov absolutizem

  Bachov absolutizem se nanaša na politiko avstrijskega kanclerja Felixa von Schwarzenberga in njegovega naslednika Alexandra von Bacha v obdobju 1850-1860. Ta politika je bila namenjena krepitvi avstrijskega cesarstva in ohranjanju notranje stabilnosti s pomočjo represivnih ukrepov, kot so cenzura, vojaška diktatura in omejevanje svobode govora.
 • Period: to

  Druga industrijska revolucija

  Obdobje nadaljnjega razvoja industrije, ki je potekalo v drugi polovici 19. stoletja in v začetku 20. stoletja. V tem času so se razvile nove industrijske panoge, kot so kemična, elektronska in avtomobilska industrija. video
 • Nastanek kraljevine italije

  Nastanek kraljevine italije
  Leto 1861, ko so se pod vodstvom Giuseppeja Garibalda združile različne italijanske pokrajine in ustvarile enotno kraljevino Italijo, ki je bila uradno priznana po koncu tretje italijanske vojne za neodvisnost leta 1866.
 • Period: to

  Ameriška državljanska vojna

  Oborožen konflikt, ki se je odvijal v Združenih državah Amerike med letoma 1861 in 1865. Razlog za vojno je bila razklanost Severa in Juga glede vprašanja suženjstva.
 • Nastanek avstro-ogrske

  Nastanek avstro-ogrske
  Vzpostavitev dvojne monarhije, ki je združila Avstrijo in Madžarsko, leta 1867. To je bilo doseženo po letih političnih reform, s katerimi so se Madžari odcepili od avstrijskega nadzora in pridobili večjo avtonomijo.
 • Nastanek nemškega cesarstva

  Nastanek nemškega cesarstva
  Ustanovitev nemškega imperija leta 1871 po zmagi nad Francijo v franco-pruski vojni. Pod vodstvom Prusije je bila združena večina nemških držav in ustanovljena je bila prva moderna nemška država.
 • Period: to

  Rudolf Maister

  Rudolf Maister je bil general v vojski Kraljevine SHS in poveljnik slovenskega vojaškega odreda, ki je leta 1918 osvobodil Štajersko. Bil je tudi politik, pisatelj in kulturni delavec. video
 • Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika

  Atentat na nadvojvodo Franca Ferdinanda v Sarajevu 28. junija 1914, ki je bil izvršen s strani srbskega nacionalista in je bil sprožilec za začetek prve svetovne vojne.
 • Period: to

  Prva svetovna vojna

  Globalni oboroženi konflikt, ki se je odvijal med letoma 1914 in 1918 med centralnimi silami in silami Antante. Vojna se je začela z atentatom na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu in se razširila v svetovni konflikt, ki je povzročil veliko število smrtnih žrtev in porušil staro evropsko ureditev. video
 • Period: to

  Soška fronta

  Najdaljša frontna črta prve svetovne vojne, ki se je raztezala od Alp do Jadranskega morja skozi Soško dolino. Na njej so se med leti 1915 in 1917 bojevali italijanski in avstro-ogrski vojaki ter drugi vojaki iz različnih držav.
 • Ruska revolucija

  Ruska revolucija
  Serija revolucij in družbenih sprememb v Rusiji med letoma 1917 in 1923. Vključevala je februarsko revolucijo, ki je odstavila carja in vzpostavila začasno vlado, ter oktobrsko revolucijo, ki jo je vodil Lenin in ki je prinesla komunistično oblast. video
 • Period: to

  Sodobnost

  Obdobje od 19. stoletja do danes. Zaznamujejo ga številni družbeni, politični, gospodarski in kulturni dogodki, kot so svetovne vojne, globalizacija, industrijska revolucija, emancipacija žensk in digitalna revolucija.
 • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov

  Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
  Po razpadu Avstro-Ogrske se je leta 1918 na njenih tleh oblikovala nova država - Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila prvotno del Kraljevine SHS in nato del Kraljevine Jugoslavije.
 • Period: to

  Kraljevina SHS in Jugoslavija

  Kraljevina SHS je bila ustanovljena leta 1918, v njej pa so bile združene različne južnoslovanske dežele, med njimi tudi Slovenija. Leta 1929 se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo.
 • Period: to

  Pariška mirovna konferenca

  Konferenca, ki se je odvijala leta 1919 po koncu prve svetovne vojne, na kateri so se zbrali predstavniki zmagovalnih sil in sklenili mirovne sporazume. Na konferenci so se dogovorili o novi evropski ureditvi, ki je vključevala ustanovitev Lige narodov.
 • Period: to

  Zlata dvajseta leta

  Obdobje med prvo in drugo svetovno vojno, ko so se v Združenih državah Amerike, Evropi in drugih delih sveta pojavile nove gospodarske priložnosti in kulturni premiki. Obdobje je zaznamovalo hitro gospodarsko rast, družbene spremembe in kulturni razcvet.
 • Trianonska pogodba – meja v prekmurju

  Trianonska pogodba – meja v prekmurju
  Trianonska pogodba je bila sklenjena leta 1920 med zmagovalnimi zavezniki in Madžarsko ter določila nove meje v Evropi po prvi svetovni vojni. Ena od teh meja je potekala tudi skozi Prekmurje.
 • Koroški plebiscit

  Koroški plebiscit
  Po koncu prve svetovne vojne so se vprašanja o meji med Avstrijo in Jugoslavijo pojavila tudi na Koroškem. Leta 1920 je bil izveden plebiscit, na katerem so se prebivalci južne Koroške odločili, da ostanejo pri Avstriji.
 • Period: to

  Stalinizem v sovjetski zvezi

  Totalitarni politični sistem in ideologija, ki jo je vodil Jozef Stalin v Sovjetski zvezi in se zavzemal za močno centralizacijo oblasti, državno lastništvo in kolektivizacijo kmetijstva.
 • Period: to

  Fašizem v italiji

  Politična ideologija in sistem, ki ga je v Italiji leta 1922 ustanovil Benito Mussolini in se zavzemal za avtoritarno vodstvo, državni nadzor in močno vojaško državo.
 • Velika gospodarska kriza

  Velika gospodarska kriza
  Velik ekonomski zlom, ki je prizadel svetovno gospodarstvo v 30. letih prejšnjega stoletja in je povzročil globalno recesijo. video
 • Period: to

  Nacizem v nemčiji

  Totalitarni politični sistem in ideologija, ki jo je vodil Adolf Hitler in se zavzemal za nadmočno nemško raso, uničenje Judov in drugih manjšin ter ekspanzijo nacistične Nemčije.
 • Period: to

  Španska državljanska vojna

  Konflikt med nacionalističnimi in republikanskimi silami v Španiji med letoma 1936 in 1939, ki je privedel do vzpona fašističnega režima pod vodstvom generala Francisca Franca.
 • Period: to

  Druga svetovna vojna

  globalni vojaški spopad, ki se je odvijal med letoma 1939 in 1945 med silami osi (Nemčija, Italija, Japonska) in silami zavezniki (ZDA, Velika Britanija, Sovjetska zveza itd.) video
 • Napad na kraljevino jugoslavijo

  vojaška invazija Nemčije in njenih zaveznikov na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941
 • Period: to

  Jugoslavija

  Država, ki je bila ustanovljena leta 1918 in se je razpadla leta 1991. Vodilni politik države Josip Broz Tito je uspel ohraniti relativno neodvisno državo znotraj Sovjetske zveze in Zahodne Evrope. Po Titovi smrti leta 1980 se je država začela razpadati, kar je privedlo do krvavih spopadov in vojn v 90-ih letih.
 • Nastanek OZN

  Nastanek OZN
  ustanovitev Organizacije združenih narodov leta 1945 z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, spodbujanja mednarodnega sodelovanja in reševanja mednarodnih sporov s pacifičnimi sredstvi video
 • Period: to

  Hladna vojna

  obdobje napetosti med ZDA in njenimi zahodnimi zavezniki ter Sovjetsko zvezo in njenimi vzhodnimi zavezniki po drugi svetovni vojni (1947-1991)
 • Period: to

  Korejska vojna

  Vojna, ki se je začela leta 1950, ko je Severna Koreja napadla Južno Korejo. Končala se je leta 1953 s premirjem, vendar formalni mirni sporazum še ni bil podpisan. video
 • Evropska skupnost za premog in jeklo

  Ustanovljena leta 1951, je bila prva evropska organizacija za gospodarsko integracijo. Namenjena je bila krepitvi sodelovanja med državami v proizvodnji premoga in jekla, z namenom zmanjšanja verjetnosti vojne med državami, ki so se zgodile v preteklosti.
 • Londonski memorandum

  dogovor med ZDA, Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo leta 1945, ki je določil nadzor nad povojno Nemčijo ter urejal mejne in druge zadeve v Evropi po koncu druge svetovne vojne.
 • Gibanje neuvrščenih

  Gibanje neuvrščenih
  Gibanje držav, ki so se v času hladne vojne odločile, da ne bodo podpirale ne ZDA ne Sovjetske zveze, ampak bodo ohranjale nevtralnost. Gibanje je bilo ustanovljeno leta 1955 na konferenci v Beogradu.
 • Evropska gospodarska skupnost

  Ustanovljena leta 1957, je bila nadaljnji korak k uresničevanju evropske integracije. Skupnost je bila oblikovana za spodbujanje prostega pretoka blaga, storitev in kapitala med državami članicami.
 • Kubanska kriza

  Politični spor med ZDA in Sovjetsko zvezo leta 1962, ki je bila posledica ameriškega odkritja, da je Sovjetska zveza v postopku postavitve raket na Kubo. Kriza se je končala s sovjetskim umikom in dogovorom med ZDA in Sovjetsko zvezo, da ne bodo napadli drug drugega.
 • Period: to

  Vietnamska vojna

  Konflikt, ki je potekal od leta 1965 do 1973 med komunistično Severno Vietnamom in ameriško podprtim Južnim Vietnamom. Končal se je s popolno zmago Severnega Vietnam, kar je vodilo k združitvi Severnega in Južnega Vietnama v Socialistično republiko Vietnam. video
 • Ameriški pristanek na luni

  Ameriški pristanek na luni
  Leta 1969 so ameriški astronavti Neil Armstrong in Edwin "Buzz" Aldrin pristali na površini Lune. To je bil prvi človeški pristanek na drugem nebesnem telesu v zgodovini.
 • Jedrska nesreča v Černobilu

  Jedrska nesreča v Černobilu
  Do nesreče je prišlo leta 1986 v jedrski elektrarni v Ukrajini. Zaradi eksplozije reaktorja je prišlo do sproščanja radioaktivnega sevanja, ki je povzročilo smrtne žrtve ter škodo na zdravju in okolju v širši regiji. To je bila najhujša jedrska nesreča v zgodovini. video
 • Deklaracija o suverenosti države Republike Slovenije

  sprejeta je bila 25. junija 1991 in je predstavljala prvi korak Slovenije k samostojnosti. V deklaraciji se je Slovenija razglasila za suvereno državo, ki ima pravico do samoopredelitve in samoodločanja.
 • Prve večstrankarske volitve

  potekale so leta 1990 v Sloveniji, ko je bila Jugoslavija še vedno sestavljena iz šestih republik. To so bile prve svobodne volitve po letu 1945 in so bile ključne za nastanek demokratične države.
 • Plebiscit o osamosvojitvi

  Plebiscit o osamosvojitvi
  1. decembra 1990 je bil v Sloveniji izveden plebiscit, na katerem se je večina volivcev izrekla za samostojnost Slovenije in odcep od Jugoslavije.
 • Period: to

  Denacionalizacija in privatizacija

  Gre za proces, ki se je v Sloveniji začel po osamosvojitvi in je obsegal vračanje nacionalizirane premoženja, privatizacijo družbenih podjetij in postopno prehajanje gospodarstva v zasebne roke. Cilj je bil preoblikovati gospodarstvo in spodbuditi razvoj tržne ekonomije.
 • Razglasitev samostojnosti

  1. junija 1991 je bila razglašena samostojnost Slovenije, kar je bila posledica neodvisne politike in prizadevanj po demokratizaciji družbe.
 • Period: to

  Vojna za Slovenijo

  trajala je 10 dni, od 27. junija do 7. julija 1991. To je bila vojna med Slovensko teritorialno obrambo in Jugoslovansko ljudsko armado, ki je bila posledica odločitve Slovenije za samostojnost.
 • Sprejetje Slovenske ustave

  1. decembra 1991 je bil sprejet dokument, ki opredeljuje Slovenijo kot samostojno demokratično državo. Ustava določa temeljne pravice in svoboščine državljanov, organizacijo oblasti in njene veje ter določa temeljna načela delovanja države.
 • Evropska unija

  Evropska unija
  Ustanovljena leta 1993, je združila tri prejšnje organizacije: Evropsko skupnost za premog in jeklo, Evropsko gospodarsko skupnost in Evropsko skupnost za atomsko energijo. Evropska unija si prizadeva za tesnejšo politično in gospodarsko integracijo med državami članicami.
 • Vključitev v NATO

  Vključitev v NATO
  Slovenija je postala članica Severnoatlantskega zavezništva leta 2004, kar je predstavljalo pomembno politično in varnostno odločitev. Vstop v NATO je omogočil tesnejše sodelovanje z drugimi članicami in okrepil vojaško obrambo države.
 • Priključitev Evropski Uniji

  Priključitev Evropski Uniji
  Slovenija se je pridružila Evropski uniji 1. maja 2004. Vstop v EU je pomenil vključitev v skupno gospodarsko in politično območje, kar je prineslo nove priložnosti za gospodarski razvoj in povečalo možnosti za sodelovanje z drugimi državami članicami.
 • Vstop v euroobmočje

  Slovenija je postala članica euroobmočja 1. januarja 2007, kar je predstavljalo gospodarsko in monetarno integracijo v Evropsko unijo. Uporaba evra kot uradne valute je olajšala poslovanje z drugimi državami članicami in povečala stabilnost gospodarstva.
 • Period: to

  Gospodarska kriza

  Gre za obdobje upada gospodarskih dejavnosti in zmanjšanja proizvodnje, zaposlenosti, investicij in potrošnje. Takšna kriza prizadene celotno gospodarstvo države in ima lahko tudi negativne posledice na globalni ravni.
 • Epidemija covid-19

  Epidemija covid-19
  Gre za pandemijo bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus (SARS-CoV-2), ki se je prvič pojavil v Wuhanu v Kitajski decembra 2019. Bolezen se prenaša z zračnimi kapljicami in je povzročila svetovno krizo v zdravstvu in gospodarstvu. Mnoge države so sprejele omejitve in ukrepe za zajezitev širjenja virusa.