Treball 1 Historia i Prehistoria

Timeline created by Judit Fernández García
In History
 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  És una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques, per construir diversos estris: os, banya, fusta, cuir, fibres vegetals, etc.
 • 8,000 BCE

  Neolithic

  Neolithic
  The final division of the Stone Age, began about 12,000 years ago when the first developments of farming appeared in the Epipalaeolithic Near East, and later in other parts of the world.
 • 6,000 BCE

  Age of metals

  Age of metals
  It is the period in which the use of iron as a material to manufacture weapons and tools is discovered and popularized.
 • 3,500 BCE

  Edat Antiga

  Edat Antiga
  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana.
 • 401

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna.
 • 1453

  Edad Moderna

  Edad Moderna
  L'edat moderna es divideix tradicionalment la història a Occident. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789).
 • Edat Conteporània

  Edat Conteporània
  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat.La podem caracteritzar per un marcat procés de creixement econòmic, tant des d'un punt de vista quantitatiu (producció i consum) com des d'un punt de vista qualitatiu (productivitat, mecanització i industrialització).