Timeline

 • Period: 47,000 BCE to 5000 BCE

  Prehistoria

 • 4300 BCE

  Cuan es va crear el primer instrument ?

  Cuan es va crear el primer instrument ?
  El primer instrument es va cear fa molt de temps entre 42.000 i 43.000 anys de antiguitat.
 • 3500 BCE

  La lira

  La lira
  La lira és un instrument de corda puntejada antic, amb forma d'àbac, l'origen dels quals els grecs van atribuir a Hermes, déu de la retòrica i el comerç.
 • Period: 3100 BCE to 30 BCE

  Egipte dels faraóns

  La Música a l'antic Egipte s'emprava en diverses activitats, però el seu desenvolupament principal va ser als temples, on era usada durant els ritus dedicats als diferents déus i era utilitzada com a remei terapèutic
 • Period: 2400 BCE to 3500 BCE

  Mesopotamia

  La musica a la mesopotamia va ser una expressió historiogràfica per referir-se a la història de la música1 de l'antiga civilització mesopotàmica. Per a la producció musical contemporània de la regió se sol emprar música de l'Iraq o, genèricament, música àrab.
 • 2000 BCE

  La primera partitura trobada

  La primera partitura trobada
  La primera forma de notació musical pot ser trobada en una tauleta cuneïforme que va ser creada a Nippur, a Sumèria (Iraq d'avui)
 • 1401 BCE

  Creació de la Chirimía

  Creació de la Chirimía
  La crimia és un instrument musical de vent-fusta semblant a l'oboè i de doble llengüeta, treballada antigament de forma grollera i llaurada amb nou forats laterals, dels quals únicament sis estan destinats a tapar-se per mitjà dels dits.
 • Period: 776 BCE to 146 BCE

  Antiga Grècia

  La música de l'Antiga Grècia era un art que es trobava present a la societat de forma gairebé universal: A les celebracions, funerals, al teatre, a través de la música popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes èpics.
 • Period: 476 BCE to 1492 BCE

  Edat mitjana

  La música medieval comprèn tota la música d'Europa Occidental composta durant l'Edat Mitjana, aproximadament, entre la Caiguda de l'Imperi romà d'Occident el 476 i el segle xv.
 • 400 BCE

  L'aulós

  L'aulós
  L'aulós va ser un instrument musical de vent de l'Antiga Grècia. El músic que el tocava rebia el nom d'auleta. Els romans també van usar aquest instrument i en deien tíbia.
 • Period: 27 BCE to 476 BCE

  Imperi Romá

  La música de l'Antiga Roma va ser part de la cultura romana des dels temps més remots.
 • 1201

  Dies irae

  Dies irae
  Dés un famós himne llatí del segle xiii atribuït al franciscà Tomás de Celano Dies irae.
 • Barroc

  Barroc
  El Barroc va ser un període que es per els avançosal cap de la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la dança etc.
  enllac muscia: https://www.youtube.com/watch?v=imdnk1YPS2Q
 • Romanticisme

  Romanticisme
  el Romanticisme que es va originar a Alemanya i al Regne Unit a finals del segle XVIII.
  Enllac muscia: https://www.youtube.com/watch?v=wdN1dfWh74w
 • Clasicisme

  Clasicisme
  Europa comença a generar un moviment nou a l'arquitectura, la literatura i les arts conegut com a classicisme. Fins el 1820.
  Enllac muscia clasicisme: https://www.youtube.com/watch?v=ncSvO22_g8E