Hsashjshgd

Tijdgeesten

By xdanya_
 • Period: to

  Wetenschappelijke Revolutie

  een revolutie van de wetenschap waarin ze veel dingen onderzocht hebben. De wetenschappers luisterde niet naar hun kerk en gingen op hun eigen gevoel/mening af.
 • John locke schreef het boek two treatises of government

 • Opkomst rationalisme

  Geloven in je zelf en weten dat dat belangrijk is, je eigen mening uiten en deze belangrijker vinden dan naar andere mensen hun mening luisteren.
 • Period: to

  Verlichting

  Een periode waarin de nieuwe uitvindingen van de wetenschappelijke revolutie werden doe gepast. dit werd als een periode gezien met vele veranderingen en mensen noemde het de verlichting omdat ze eerst in de duisternis leefde en alles geloofde wat de kerk zei door zelf te denken creëerde ze meer vrijheid en dit werd ook wel als het lichtpunt in de duisternis gezien.
 • Opkomst optimisme

  Er in geloven dat als je leeft zo als god dat bedoeld had je in de beste van de werelden na de dood komt.
 • Opkomt verlichte despoot

  Alleen heersers maar die wel bepaalde ideeën van de verlichting doorvoerde. Ze hielde ook meer rekening met hun volk dan andere alleen heersers.
 • Staten Generaal

  Een grote vergadering tussen de 3 verschillende standen in de bevolking onder leiding van de koning. De koning bepaalde tijdens deze vergadering wie er aan het woord was en welke wetvoorstellen er wel werden aangenomen en welke niet.
 • Nationale vergadering

  Een bijeenkomst/vergadering van meerdere burgers uit een bepaalde stand en de vertegenwoordigers van deze stand in de staten generaal.
 • Terreur

  Als je niet wou luisteren naar wat de radicale zeiden dan werd je al gauw onthoofd door de guillotine
 • Eind Ancien Regime

  Het oude bestuur van Frankrijk voor de grote veranderingen van de grondwet en dus ook de vorm van besturen.