Tijdvak van Pruiken en Revoluties

 • Period: to

  Tijdvak van Pruiken en Revoluties

 • Willem III overlijdt

  Willem III overlijdt
  Stadhouder Willem III overlijdt kinderloos en een tweede stadhouderloos tijdperk begint
 • Voltaire

  Voltaire
  Voltaire publiceert een bundel brieven en beschrijft zijn bewondering voor Groot Brittannië. Hij prees de vrijheid in het land en dat werd gezien als kritiek op Frankrijk
 • Period: to

  Frederik de Grote van Pruisen aan de macht

 • Stadshouderschap

  Stadshouderschap
  Stadshouderschap in republiek wordt erfelijk
 • Montesquieu

  Montesquieu
  over de geest van wetten van Montesquieu/driemachtenleer
 • Uitnodiging van Frederik de Grote

  Uitnodiging van Frederik de Grote
  Voltaire gaat in op de uitnodiging van Frederik II de Grote van Pruisen
 • Period: to

  Encyclopédie

  verschijning van Encyclopédie/ mensen gelukkig maken door onwetendheid te bestrijden
 • Wrijving tussen de kolonies en het moederland

  Wrijving tussen de kolonies en het moederland
  De 13 Britse kolonies komen in botsing met Groot Brittannië omdat ze belasting betalen zonder deel uit te maken van het Britse Parlement
 • Marie Antoinette trouwt met Franse kroonprins Lodewijk

  Marie Antoinette trouwt met Franse kroonprins Lodewijk
  verbond tussen Frankrijk en Oostenrijk bezegeld met een huwelijk: Marie Antoinette trouwt met Franse kroonprins Lodewijk
 • Project wordt stopgezet

  Project wordt stopgezet
  encyclopedie project wordt stop gezet en bestaat uit 28 delen
 • Boston Tea Party

  Boston Tea Party
 • Continental Congress waarin de kolonies vertegenwoordigd waren

  Continental Congress waarin de kolonies vertegenwoordigd waren
 • Uitbraak Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

  Uitbraak Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 • Congres wijst 5 leden om onhafhankelijkdsverklaring te schrijven17

  Congres wijst 5 leden om onhafhankelijkdsverklaring te schrijven17
 • De rijkdom van volkeren

  De rijkdom van volkeren
  "De rijkdom van volkeren" Adam Smith publiceert een 1000 pagina’s dik boek over de economie
 • De 13 kolonies verklaren zich onafhankelijk

   De 13 kolonies verklaren zich onafhankelijk
 • Groot Brittannië erkent de onafhankelijkheid van de VS

  Groot Brittannië erkent de onafhankelijkheid van de VS
  Groot Brittannië erkent de onafhankelijkheid van de VS. De VS heeft als eerste in de wereld een grondwet en werd een rechtsstaat
 • Machtsgreep van patriotten

  Machtsgreep van patriotten
 • Einde aan patriottenopstand

  Einde aan patriottenopstand
  Koning van Pruisen maakt einde aan patriottenopstand en duizenden patriotten vluchten naar Frankrijk
 • Lodewijk XVI roept de Staten generaal bij elkaar

  Lodewijk XVI roept de Staten generaal bij elkaar
 • De Franse revolutie

  De Franse revolutie
  Staten generaal komt bijeen in Versailles. Op is 14 juli bestorming van de Bastille en dit is de start van de Franse Revolutie. De autobiografie van slaaf Olaudah Equiano verschijnt
 • Grondwet in Frankrijk

  Grondwet in Frankrijk
  Er wordt een grondwet door de gegoede burgerij gemaakt en dat maakt Frankrijk een constitutionele monarchie. Lodewijk en Marie Antoinette proberen te vluchten maar dat mislukt
 • Lodewijk sterft onder de guillotine

  Lodewijk sterft onder de guillotine
  Wetgevende vergadering verklaart de oorlog aan Oostenrijk. Het nieuwe parlement roept Frankrijk uit tot republiek en veroordeeld de koning ter dood en Lodewijk XVI sterft onder de guillotine
 • Bataafse Revolutie

  Bataafse Revolutie
  De patriotten keren terug naar Nederland met het Franse revolutionaire leger en riepen de Bataafse republiek uit
 • Democratische grondwet in Nederland

  Democratische grondwet in Nederland
  Een Nationale Vergadering werd gekozen en die nam een democratische grondwet aan
 • Period: to

  Napoleon aan de macht

  1799- staatsgreep Napoleon.
  1806- napoleon maakt einde aan Bataafse Revolutie 1810- Nederland wordt ingelijfd door Frankrijk 1813- Nederland werd bevrijd en het werd weer een monarchie en eenheidsstaat 1815- Napoleon wordt definitief verslagen