Soiree

Hoofdstuk 7

By Zuaro
 • Period: to

  tijd van pruiken en revoluties

  De 18e eeuw wordt de tijd van pruiken en revoluties of de eeuw van de verlichting genoemd.
 • Engeland en Schotland vormen Groot-Brittannië

  Engeland en Schotland vormen Groot-Brittannië
  Engeland en Schotland vormen Groot-Brittannië 1707
 • Period: to

  Lodewijk XV koning van Frankrijk

 • Period: to

  koning Frederik de Grote

  Frederik II (Berlijn, 24 januari 1712 – Potsdam, 17 augustus 1786), bijgenaamd Frederik de Grote of der Alte Fritz, was koning in Pruisen vanaf 1740, en koning van Pruisen vanaf 1772, na de annexatie van West-Pruisen. Frederik II was een telg uit het geslacht Hohenzollern. Frederik was het vierde kind van koning Frederik Willem I van Pruisen en zijn vrouw koningin Sophia Dorothea van Hannover (1687-1757).
 • Stadhouderschap in Republiek wordt erfelijk

  Stadhouderschap in Republiek wordt erfelijk
  Pas vanaf 1747 had de Republiek één stadhouder, Willem IV, die daarvoor van Leeuwarden naar Den Haag verhuisde. In 1747 werd het stadhouderschap tevens erfelijk verklaard in de vrouwelijke lijn. In feite verschilde toen de toestand niet veel van een monarchie. Dit bracht verzet en aan het Tijdperk der Stadhouders kwam een einde met de inval van Frankrijk in 1795 en de vorming van de Bataafse Republiek.
 • Over de geest van wetten (Montesquieu)

  Over de geest van wetten (Montesquieu)
  Over de geest van de wetten (De l’esprit des lois) was het levenswerk van de Franse staatkundige en rechtsgeleerde Charles Montesquieu uit 1748. Hij onderscheidde de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Als de drie machten van elkaar gescheiden waren, was er politieke vrijheid in een staat. Hij wilde de buitensporigheden van oorlog, verovering, slavernij en godsdienstvervolgingen inperken.
 • Period: to

  verschijning van Encyclopédie

  Verschijning van de Encyclopédie van Diderot, Rousseau en dAlembert
 • Period: to

  Zevenjarige oorlog tussen Frankrijk en Groot-Britannië

  Na de gewonnen Zevenjarige oorlog met Frankrijk begon Groot-Britannië met de opbouw van een koloniaal rijk in India en mocht Frankrijk zijn invloed daar niet meer uitbreiden. Ook in N-Amerika botesen de de Europese grote mogendheden op elkaar.
 • Period: to

  1763: VS stop met belasting betalen aan moederland (Engeland)

  De Geschiedenis van de Verenigde Staten (1763-1789) beslaat de periode waarin de dertien Britse kolonies die de latere Verenigde Staten van Amerika zich begonnen los te maken van het moederland tot de ondertekening van de Vrede van Parijs, die de Britse erkenning van de onafhankelijke VS inhield.
 • Period: to

  Lodewijk XVI koning van Frankrijk

 • de rijkdom van volkeren (Smith)

  de rijkdom van volkeren (Smith)
  de rijkdom van volkeren (Smith)
 • machtsgreep van patriotten

  machtsgreep van patriotten
  Verstoorde verhoudingen tussen staten en stadhouder, leidde tot een soort opstand. De stadhouder verloor hierbij macht. De opstand werd neergeslagen door Pruissische groepen en de patriotten vluchtten naar Frankrijk.
 • Amerikaanse grondwet

  Amerikaanse grondwet
  De Grondwet van de Verenigde Staten (Engels: Constitution of the United States) is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudst gecodificeerde geschreven nationale grondwet die nog van kracht is. De grondwet werd voltooid op 17 september 1787, met de bekrachtiging door de Grondwetsvergadering in Philadelphia, Pennsylvania, en later goedgekeurd door speciale volksvergaderingen in de dan bestaande dertien staten van de Verenigde Staten.
 • Franse revolutie

  Franse revolutie
  De Franse Revolutie was een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. Constitutionele en ideologische veranderingen gingen gepaard met burgeroorlog en terreur. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen ten gunste van de geletterde burgerij. De onderste bevolkingslaag werd er niet beter van.
 • Marie Antionette dood guillotine

  Marie Antionette dood guillotine
  Maria Antonia Josepha Johanna (Wenen, 2 november 1755 - Parijs, 16 oktober 1793), beter bekend als Marie Antoinette, was de echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk, en dus koningin van Frankrijk.
 • Bataafse revolutie

  Bataafse revolutie
  De Bataafse Revolutie vond plaats tussen 1794 en 1799. In deze periode werd een nieuw staatsbestel voorbereid en gevormd. Het was een typisch Nederlandse revolutie: een revolutie in naam om een revolutie in werkelijkheid te voorkomen.[1] De Bataafse Revolutie was in vergelijking met de Franse Revolutie in de jaren 1793 en 1794, waarin het Schrikbewind de toon zette, een fluwelen revolutie, zonder enig bloedvergieten. De Bataafse omwenteling van 1795 is een onderdeel van deze revolutie.
 • eerste Nederlandse grondwet

  eerste Nederlandse grondwet
  De eerste Grondwet in Nederland, de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, werd op 1 mei 1798 door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek ingevoerd. De grondwet was geschreven naar Frans voorbeeld. Hiermee werden de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat gelegd. Toen ontstonden de twee volksvertegenwoordigende kamers en de diverse ministeries. Voor het eerst werden de fundamentele vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers vastgelegd.
 • staatsgreep van Napoleon

  staatsgreep van Napoleon
  De staatsgreep van 18 Brumaire was een staatsgreep op 9 november 1799 (gelijk aan de datum 18 Brumaire in de Franse Republikeinse Kalender) waarbij Napoleon Bonaparte de macht greep in revolutionair Frankrijk. De staatsgreep wordt vaak gezien als het einde van de Franse Revolutie en het begin van de napoleontische tijd.