Franse revolutie

 • Begin: Eed op de kaatsbaan

  Deze eed verklaarde dat de derde stand de enige vertegenwoordiging was.
 • De koning verlaat de Staten-Generaal

  Op deze dag eiste de koning dat de standen weer apart zouden vergaderen, maar dit werd geweigerd. De koning liep weg en een deel van de adel en geestelijkheid volgde hem.
 • De bestorming van de Bastille

  De gevangenis van Bastille werd bestormd en geplunderd.
 • Afschaffing feodale wetten

  Hoewel de hoge belastingen voor de derde stand bleven, werden hiermee de privileges voor de adel en de geestelijkheid afgenomen.
 • De Verklaring van de rechten van de mens en de burger

  Hierin stond dat iedereen gelijk, vrij en met dezelfde rechten geboren is.
 • Bezittingen van de kerk worden afgenomen

  De bezittingen van de kerk werden afgenomen en verkocht. Iedereen kon deze in feite kopen, maar het was lastiger voor de arbeiders aangezien het verkocht werd op verre veilingen.
 • Burgerlijke Grondwet van de Geestelijkheid van 1790

  Op deze dag werd de grondwet bekrachtigd door de koning. Priesters moesten voortaan trouw zweren aan de republiek en kregen hun salaris van de staat. Ook mocht iedereen stemmen, niet op basis van geloof maar op basis van hun burgerschap.
 • De koning probeert te vluchten

  De koning laat een brief achter waarin hij zeer tegen de revolutie is en probeert daarna zijn rijk te verlaten. Hij wordt echter gearresteerd in Varennes.
 • De Grondwet van 1791

  De koning zijn macht werd in deze nieuwe grondwet beperkt tot bijna alleen maar een veto recht en de 'Legislative Assembly' kreeg de wetgevende macht.
 • Eerste Coalitieoorlog

  Begin van de oorlog tussen Frankrijk en de Eerste Coalitie.
 • Koning word geëxecuteerd

  De dag hiervoor werd hij unaniem schuldig verklaard en op 16 januari werd hij onthoofd door de guillotine.
 • Period: to

  Terreur Fase

  In deze tijd waren er veel executies.
 • Napoleon Bonaparte komt aan de macht

 • Concordaat van 1801

  Hierin stond dat het katholicisme de godsdienst was van de meerderheid van de Franse burgers, maar niet de staatsgodsdienst.
 • Napoleon wordt keizer

  Napoleon kroont zichzelf keizer van het Franse rijk.