Tijdsgeesten GS

 • Begin wetenschappelijke revolutie

  Tijdens de wetenschappelijke revolutie kwam er verandering naat de kyk op de wetenschap. mensen gingen meer zelf experimenteren en redeneren
 • Einde renaissance

  De renaissance was de tijd voor de wetenschappelijke revolutie. Na dit tijdperk kon de revolutie echt beginnen. De renaissance was erg belangrijk voor de kunst en er kwam in de maatschappij weer een opleving.
 • Begin Verlichting

  Rond 1680 begon de verlichting, in deze tijd was een belangrijk ding, het idee dat niet god maar de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geluk of ongeluk.
 • De wetten van Newton

  In 1697 bedacht Isaac Newton een aantal nieuwe wetten, onder andere hoe de zwaartekracht werkte. Hij snapte niet hoe het kon dat de maan niet op de aarde neerstortte maar een appel wel op zijn hoofd viel.
 • Begin Franse revolutie

  De Franse revolutie was de opstand van de bevolking tegen de koning. De bevolking vond dat het niet eerlijk ging in het land en dat de mensen van een hogere stand dingen niet eerlijk verdeelde, dus ze kwamen in opstand.
 • Bestorming van de Bastille

  De arme Parijzenaars bestormde de gevangenis van Bastille om zichzelf te kunnen bewapenen tegen de soldaten. Dit deden ze omdat ze bang waren doordat ze omsingeld waren door de soldaten.
 • 1e officieele gebruik Guillotine

  De Guillotine is een apparaat die in een klap iemand nek eraf kan hakken. Deze werd gebruikt voor misdadigers die de doodstraf kregen opgelegd.
 • Ontstaan van de Franse republiek

  Frankrijk werd altijd op een monaristische wijze bestuurd door één koning. Totd e afzetting van de koning op 10 augustus, nadat de koning was afgezet werd Frankrijk op 21 september 1792 een republiek.
 • Invoer staten generaal

  De Staten Generaal is eigenlijk een soort volksvertegenwoordiging, deze zorgt voor de belangen van het volk. Sinds 1814 werd dit in Nederland De Staten Generaal genoemd.
 • Slag bij waterloo

  Tijdens de slag van waterloo was er een gevecht dat Napoleon uiteindelijk verloor. In 1815 was de slag bij Waterloo, hier werd Napoleon definitief verslagen.