Pruik en rev

pruiken en revoluties

 • Period: 1568 to

  Tachtigjarige oorlog

  Er was een tussenliggende vrede tussen 1609 en 1621
 • Period: 1575 to

  de Gouden Eeuw

 • Period: to

  Thomas Hobbes

  een engelse filosoof en hield zich bezig met het natuurrecht
 • Period: to

  Descartes

  ontwikkelde in samenwerking met andere wetenschappers een rationale kijk op de wereld
 • handelskapitalisme

  de VOC en WIC heeft Nederland veel rijkdom gebracht in de 17e eeuw.
 • migrantenstroom

  veel mensen kwamen om door ondervoeding, ziekte of omdat hun schip verging.
 • de VOC werd opgericht

  de VOC werd opgericht
 • de WIC werd opgericht

  de WIC werd opgericht
 • Period: to

  Locke

  Locke stelde zich vragen die nog steeds actueel zijn.
 • maatschappij van 1650

  koning aan het hoofd met absolute macht. de Kerk domineert het wereldbeeld. de derde stand heeft niks te vertellen. nadruk op geloof, traditie en gezag.
 • Period: to

  de Verlichting

  in deze periode werd er veel nagedacht over hoe de maatschappij ingericht zou moeten worden
 • Period: to

  Montesquieu

  Charles baron de Montesquieu heeft de Trias politica bedacht.
 • Period: to

  Franse revolutie

 • Period: to

  pruiken en revoluties

 • Period: to

  Frederik II van Pruisen

  Frederik zorgde ervoor dat pruisen een groot land werd in Europa.
 • Period: to

  Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau is een van de belangrijkste Verlichtingsfilosofen. de wil van het volk zou volgens hem een belangrijk uitgangspunt moeten zijn voor het besturen van een land en van het recht.
 • Period: to

  Catharina de Grote

  Tsarina van Rusland
 • Period: to

  invoering Britse belastingen

  een belangrijk incident was de Boston Tea Party waarbij ladingen thee van Britse schepen werden vernietigd.
 • Period: to

  Napoleon

 • Boston Tea Party

  Boston Tea Party
 • Period: to

  de Amerikaanse revolutie

 • amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

  door de slechte verhouding met moederland engeland groeide de eensgezindheid onder de 13 koloniën.
 • machtsgreep van patriotten

  machtsgreep van patriotten
 • amerikaanse grondwet

  amerikaanse grondwet
  na de amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd er aan een grondwet gewerkt. elke staat heeft een eigen bestuur. en een centraal bestuur over heel het land.
 • Nationale Garde

  Nationale Garde
 • bij elkaar roepen van de staten generaal

 • Period: to

  de Bataafse revolutie

 • eerste nederlandse grondwet

 • opkomst van het abolitionisme

  opkomst van het abolitionisme
  Het abolitionisme kwam eind achttiende eeuw op in Groot-Brittannië