Tijdlijn Gs thema 14

 • De verlichting

  De verlichting
  De verlichting duurde van 1700 to 1780. Het is een stroming in de 18e eeuw. Het gebeurde niet alleen in Frankrijk maar ook in Nederland, Engeland en Duitsland. De filosofen en schrijvers wouden de mensen bevrijden van onmondigheid. Ze vonden dat de mens zelf moest gaan onderzoeken over bijgeloof, waarheden en obscuur.
 • Period: to

  De verlichting

  Colana van Klink
  3.4
 • Gelijke Rechten

  Gelijke Rechten
  Augustus 1789 werd er een nieuwe regel ingevoerd en dat was dat de 1e 2e en 3e stand gelijk waren aan elkaar. Maar niet alleen maar hadden ze gelijke rechten ook kregen ze gelijke plichten.
 • Bloedige Rellen

  Bloedige Rellen
  Op 27 april 1789 waren er rellen erg bloedige rellen. Door het gerucht dat de industrieel Réveillon de lonen wilde gaan verlagen braken de rellen uit. De arme rijk Faubourg Saint-Antoine was in opschudding van dit nieuws. Maar het bleek dus een gerucht te zijn.
 • De vergadering

  De vergadering
  Op 5 mei 1789 kwamen er 3 standen bij elkaar. Zij kwamen bij elkaar om te voorkomen dat de belasting omhoog ging. De eerste en de tweede stand stemde dat de belasting omhoog ging maar eigenlijk deden ze dat alleen maar omdat ze zelf niks hoefden te betalen. De derde stand verloor dus en daardoor is de belasting omhoog gegaan.
 • begin franse revolutie

  Op 14 juli 1789 begon de franse revolutie die dag bestormde mensen de staatsgevangenis de Bastille. Alle kerken werden geplunderd van hun beelden de mensen vonden het namelijk onterecht dat de kerk zoveel geld kreeg voor zichzelf. Ze geloofde ook niet meer in jezus. Omdat de filosofen extra op hun inspraken om het niet te geloven.
 • Nieuwe Grondwet

  Nieuwe Grondwet
  In 1791 is er een nieuwe grondwet gekomen. Er mag geen absoluut bestuur meer zijn. Koning moest wetten, die door de nationale vergadering vastgesteld werd, uitvoeren. Maar ook dat
 • De Eerste Franse Republiek

  De Eerste Franse Republiek
  De eerste franse republiek is ontstaan op 22 september 1792.
  Deze periode waar dit in is gebeurt word ook gekenmerkt door de val van de monarchie en la terreur. De Franse revolutionaire koning Lodewijk XVI heeft in 1789 de ingestelde constitutionele monarchie afgeschaft. De nationale conventie was uitermat instabiel.
 • Terreur

  Terreur
  De terreur duurde van 1793 tot 1794. Er is een groep revolutionaire burgers deze groep is onder leiding van Robespierre. Zij grepen de macht en voerden schrikbewind. Dit kun je ook wel de terreur noemen. Vaak waren mensen het niet een maar als ze het niet eens waren werd hun kop eraf gehakt
 • Onthoofd

  Onthoofd
  In 1793 Probeerde de koning Lodewijk XVI zijn kroon terug te krijgen. Maar dit plan mislukte. Hij werd gepakt in het buitenland. Hij werd beschuldigd van hoogverraad maar niet alleen Lodewijk ook zijn vrouw werd daarvan beschuldigd. Ze werden uiteindelijk onthoofd.
 • Oorlog

  Oorlog
  In 1815 was de slag om Waterloo verloren Napoleon was verslagen. Andere landen volgde het voorbeeld van Napoleon. Zij kregen ook een nieuwe grondwet. Vorsten verloren veel van hun geld en werden gelijk behandeld als de rest van het land. En ze verloren ook bijna al hun macht.