tema 2: denmark bliver demokratisk

Timeline created by facebooker_1238275266515276
  • kongeloven

    i 1665 blev der indført en love, kongeloven. den gav kongen magten over landet og hans undersåtter.
  • stavnbåndet

    Stavnsbåndet blev i 1733 indført i Danmark under Christian 6. enevældige regering efter ønske fra godsejere og militær. Det bandt mænd mellem 4 og 40 år til at blive boende på det gods eller herregård, hvor de var født.