SEGLE XIX ESPAÑOL. YARA

Timeline created by yaraazdad
In History
 • Period: to

  REGNAT DE CARLES IV

  Coincideix amb el període revolucionari de la Revolució Francesa
 • Period: to

  TRACTAT DE FONTAINEBLEAU

  En el tractat amb Napoleo , que les provincies de Minho i Douro serien per el rei Carles IV: Alentejo per Gody ,i a la resta estaria sota el domoni francespanyol
 • CAP DE GOVERN: GODOY

  Gody fa fer carrec del gobern espanyol ,l' esclat de la revolucio francesa van fer que tanquesi les fronteres per evitar les idees il.·lustardes .
 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
  Ferran VII hereu el tron,la generalitat de Espanya i Gody van ser-hi asenyalades coma culpables de la situacio de març
 • MOTÍ D' ARANJUEZ

  MOTÍ D' ARANJUEZ
  La generalitat d' Espanya i Goya va ser assenyalada com culpable.Ferran VII hereu al tron, va obligar a deixar la corona al seu pare a destruir el primer ministre.
 • JOSEP BONAPARTE

  JOSEP BONAPARTE
  Napoleó va ocupar la Peninsula,va obligar a la familia real a traslladar-se a Baiona. Napoleo va obligar a Josep Bonaparte a deixar la corona per quedarse-la ell.
  Josep Bonaparte el coneixian coma afrancestats
 • La batalla de Bailèn

  La batalla de Bailèn
  Va representar una severa derota de Napleó
  L'illa de Cabrera,van viure amb condicions pessimes.
 • LES GUARILLES

  LES GUARILLES
  Era que avien factors sorpreses , tenien petits grups armats.
  S'aprofitaven dels coneixemnts de terreny,volia destruir al enemic
  (la majoria de les guerilles venien de la classe popular i membres de l' Esglesia).Napoleó estava avisat sobre combatre a camp obert
 • ELS SETGES

  ELS SETGES
  Van oposarse a la precencia del francesosi van negar la entrada.Va destacar la figura d'Agustína d'Aragó.Girona va ser-hi victima de la destruccio de les cuitats de setges(van morir molta gent)
 • Period: to

  JOSEP I

  El regnat de Josep I va concidir amb la guerra fransesa.
 • Period: to

  POTENCIES EUROPEES

  La majoria configuraven grans imperis colonias,Espanya va perde la majoria de colònies aunque A.America,les illes de Cuba i per últim puerto rico van tindre ancara tenien el poder
 • L'ALÇAMENT EN MADRID

  L'ALÇAMENT EN MADRID
  La població de Madrid es va alçar contra les tropes franceses(amb armes)
 • EL BRUC

  EL BRUC
  Va ser la guerra mes coneguda en la batalla del Bruc.Va estar al mig del cami entre la guerra al voltat de la muntanya de Monserrat.
  Els soldats es dirigien a Manresa per castigar a la població (la llegenda es va dir timbaler del Bruc)
 • Period: to

  AL VIRRREGNAT DE LA PLATA

  Les revoltes es va iniciar a l'Argentina, es va estendre pel Paragual i l'Urugai.Els territoris no es van quedar garantirfins arribar a la victoria de San Martí a chacabuco
 • JUNTES SOCIALS

  JUNTES SOCIALS
  No reconeixien la autoritat de Josep Bonaparte calia organitzar el país i la lluita. Es van formar les Juntes Socials qie era una Junta Suprema Central(directius)
 • LES CORTS DE CADIS

  Van convocar les Corts de Cadis amb la finalitat dota d' una constitucio a Espanya (van aprobar librerals i les avançades)
 • LA CONSTIUCIÓ

  Reconeixen la sobrenia nacional i la igualtat entre els cuitadans(separió de poders i drets)Espanya passava a ser una monarquia constituïent,Ferran VII va posar a favor de l'absolutisme
 • La batalla de Victòria

  La batalla de Victòria
  Les tropes aliades es van expandir pel britànic Wellintong.
  Van vencer l'exercit françes de la Peninsula.
 • CONSEQÜNCIA DE LA INDEPENDECIA

  CONSEQÜNCIA DE LA INDEPENDECIA
  La invansió Napoleònica de la Peninsula,es va iniciar a diferents llocs de Iberoamàtica a les revoltes contra la metròpolis i proclames de la independecia.L'exercit va sufacar alguns indrets
 • AL VIRREGEBAT DE NOVA ESPANYA

  AL VIRREGEBAT DE NOVA ESPANYA
  Els diferents grups que eran Mexic i Amèrica Central van aconseguir la indèpendecia.Van tindre problemas asi que es van dividir en petits estats la mes destacada era Amèrica Central
 • VIRREGNAT DE NOVA GRANADA

  Simón Bolívar l'artifax de la independecia.Els intetnts del Bolìvar van fer una confesió de la Gran Colòmbia els virregents es van dividir en tres estats que eren:Veneçuela,Colòmbia i l'Equador
 • LA GRAN CONFEDERACIÓ

  Van desapreixe els fragments i els territoris.No podien defendre les fronteres del virregenats.Es van posar a manifestar AAmerica Central.Alguns païsosvan questionar els problemas que havien.
 • CABDILLS MILITARS

  CABDILLS MILITARS
  La administració del nous estats van caure en mamns de cabdills militars.Van imposar (règims totalitaris,corruptes a favor de oblirquies) a causa de aixó va aver-hi la inestablitat de política i instiucional
 • COLONIES COMERCIALS

  COLONIES COMERCIALS
  A molts llocs comel conolalisme Espanyol va tindre una nova forma mes sutil i comercial per part de la Gran Bretanya i E.E.U
 • EL VIREGNAT DEL PERÚ

  EL VIREGNAT DEL PERÚ
  Alla avien les principals riqueses i cuitatas importants com Lima o el port del Callao.Va aver-hi la batalla d'Ayacucho que va posar fi a la dominacióEspanyola de Perú
 • LA MORT DE FERRAN VII

  LA MORT DE FERRAN VII
  A la mort de Ferran VII,va tindre un conflicte amb Carles el germa del rei i amb la filla de Ferran que era Isabel
 • Period: to

  LA DIVISIO DE CARLINS I LIBERALS

  Va desembocar la guerra civil, que va acabar amb la victoria dels isabelins.Els carlins aunque perdien mai es donaven per vençuts(lluitaven per regim absolutista)
 • Period: to

  Isabel II

  Va aver-hi canvis en els governs,
  1-cops de estats militars
  2-Impedir la consoladiració d'un regim liberal
  3-triomfa Europa
 • Period: to

  LLEIS DE DESAMORTITZACIÓ

  Mendizabal i Madoz van subastar,desprès de l'expropiació,terres d'Esglesia,ordes religiosos i dels municipis.Membres de la burgesia i alguns propitaris rurals poguessin adquirir i les fessin rendir.
  Al regnat de Isabe lI va començar la industralització(xarxa radial,carrteres etc).La reina va dividir les provincies,
 • PRIM I SERRANO

  PRIM I SERRANO
  Els generals Prim i Serrano va enderrocar la monarquia.
 • Period: to

  AMADEU

  La monarquia constitucional sota la banca dels Savoia amb la figura de Amadeu I que va abdicar el suport del país,dins a la República
 • Period: to

  LA PRIMERA REPÚBLICA

  No va durar-hi ni un any(avian 4 presidents),Gran part dels fracàs de la repùblica se explicaven les seves diferencies entre els partidaris d'un estat centraliste i els pertenien aplicar el model federaliste.
 • Period: to

  EL CANTONALISME

  El federalisme no va ser-hi entes hi havien molts indrets asi que van passar al cantolisme.era un movient que pertenien establir una confederació de ciutats independets que lliurement es fadernien.
 • Period: to

  LA SEGONA GUERRA

  Va tenir a lloc a la segona guerra Carlina
 • Period: to

  LA TERCERA GUERRA

  Va aberi una tercera guerra entre(Catalunya,el país basc i Navarra )can tindre lloc a la precencia de Carlina
 • ELS 4 GENERALS

  Els quatre generals eran Pavía,Serrano (va ser-hi incapaç de salvar la republica) ,Alfons XII i Martinez Campos.Aquets quatre generals van posa-hi a la restauració