Download

Reyes Católicos

 • Oct 19, 1469

  Es casen Fernando i Isabel

  Es casen Fernando i Isabel
  El matrimoni va tindre lloc a Valladolid i va ser immediatament consumat. Van donar compte al Rei assegurant-li que en res s'alterava la seua fidelitat i obediència.
 • Dec 12, 1474

  Mor Enric IV

  Mor Enric IV
  Enric IV de Castella va ser rei de Castella​ des de 1454 fins a la seua mort en 1474. Alguns historiadors li van cridar despectivament «l'Impotent». Era fill de Joan II i de María d'Aragó, i germà patern d'Isabel la Catòlica, que es va proclamar reina a la seua mort, i de l'infant Alfons, que li va disputar el tron en vida.
 • Period: Dec 12, 1474 to Sep 4, 1479

  Guerra civil Castilla

  El seu objectiu únic aparent dirimir la successió d'Enric IV després de la seua mort, entre donya Juana, l'excel·lent senyora, i Isabel II
 • 1476

  Santa Hermandad

  Santa Hermandad
  La Santa Germanor va servir per a controlar la seguretat dels camins en el Regne de Castella. És, probablement, el primer cos policial d'Europa. Tenien juridicció en tot el territori excepte en l'interior de les ciutats, que tenien el seu fur propi. Va seguir en funcionament, amb diferents canvis, fins a 1834. Deu anys més tard, es crearia la Guàrdia Civil com a substitut.
 • Nov 1, 1478

  Permís papal per a establir la Inquisició

  Permís papal per a establir la Inquisició
  el Pontífex, mitjançant la butla Exigit sincerae devotionis affectus, concedia als Reis Catòlics el poder de nomenar bisbes o sacerdots seculars o regulars per a exercir l'ofici d'inquisidors a les ciutats o diòcesis dels seus regnes
 • 1479

  Ferran II hereta el tron

  Ferran II hereta el tron
  D'aquesta manera es realitzava la unió dinàstica de Castella i Aragó, base de la unitat hispànica. La unió era purament personal: Castella i Aragó tindrien uns mateixos sobirans i una mateixa política exterior, però conservarien les seues lleis i institucions pròpies.
 • Jan 20, 1479

  Isabel I hereta el tron

  Isabel I hereta el tron
  La princesa Isabel no estava destinada a ser reina, però la mort del seu germà Enric IV la va portar al tron de Castella. Isabel va exercir el poder per si mateixa i va portar al regne a la cúspide del seu prestigi.
 • 1480

  Audiència de Valladolid

  Audiència de Valladolid
  Va ser un òrgan judicial amb competències sobretot el territori de la Corona de Castella. Funcione durant bona part de l'Edat mitjana i durant tota l'Edat Moderna com el més alt tribunal de justícia del regne i va ser suprimit en 1834 per la inplantació del Liberalisme.
 • Period: 1482 to Jan 2, 1492

  Conquesta de Granada

  La conquesta de Granada va ratificar la victòria d'Isabel i Fernando en el conflicte de sucessió i va assegurar la seua posició enfront de la noblesa.
 • Apr 21, 1486

  Sentència de Guadalupe

  Sentència de Guadalupe
  La Sentència de Guadalupe va ser una resolució jurídica dictada en el Monestir de Santa María de Guadalupe, Extremadura. Fernando el Catòlic allibere els llauradors remensas del Principat de Catalunya dels mals usos als quals els tenien sotmesos els seus senyors feudals a canvi del pagament d'una indemnització.
 • Oct 27, 1488

  Es crea el Consell de la Inquisició

  Es crea el Consell de la Inquisició
  Va ser el màxim órgan de govern de la Inquisició Espanyola. Va ser creada am la intenció de poder suprimir l'heretgia que assolava en l'Església CAtòlica i per a això es va decidir crear una jurisdicció especial exercida peles delegats del Papa.
 • Mar 31, 1492

  Conversió o expulsió dels jueus

  Conversió o expulsió dels jueus
  Els Reis Catòlics van signar a Granada l'expulsió dels jueus. Segons el text dels edictes va haver-hi diverses versions i múltiples còpies, el poble jueu tenia fins a finals del mes de juliol d'aqueix mateix any per a abandonar els territoris de les corones de Castella i d'Aragó.
 • Oct 12, 1492

  Descobriment d’América

  Descobriment d’América
  El descobrimet d'Amèrica provoca sobre Europa conèixer un nou continent immens en extensió i riquesa. Amés suposa un canvi en la cultura i economia, obrint el camí per a la internacionalització del comerç i l'economia.
 • Jan 19, 1493

  Cerdanya i Rosselló s'incorporen a Catalunya

  Cerdanya i Rosselló s'incorporen a Catalunya
  Els reis catòlics signen a Barcelona el tractat de Barcelona. Gràcies a aquest tractat el rei de França restitueix el Roseelon i la Cerdanya
 • Nov 14, 1494

  Consell d'Aragó

  Consell d'Aragó
  Després de la unió amb la corona de Castella, es va crear el Consell d'Aragó per Ferran II. Aquesta governació va ser conjunta i integrada amb la Corona de Castella i es va aplicar en toto l' àmbit de la administració del regne.
 • Sep 1, 1496

  Es culmina la conquesta de Canàries

  Es culmina la conquesta de Canàries
  La conquesta de les illes comença a Lanzarote en 1402 i finalitza a Tenerife en 1496. Aquest fet suposa una ruptura amb la vida aborigen i la introducció del poble canari en els costums europeus.
 • Dec 19, 1496

  Papa concedeix el títol de Catòlics als reis Isabel i Fernando

  Papa concedeix el títol de Catòlics als reis Isabel i Fernando
  El papa els va concedir aquest títol per la pacificació dels diferents regnes d'Espanya, la conquesta de Granada, l'espulsió del jueus, la defensa dels interessos pontificis a Nàpols i Sicilia i fins i toto les campanyes al nord d'Àfica
 • Sep 17, 1497

  Comença la conquesta de ciutats del nord d'Àfrica per a assegurar les costes.

  Comença la conquesta de ciutats del nord d'Àfrica per a assegurar les costes.
  Dins de les conquestes destala l`ocupació de Melilla. Huit anys després Mazalquivir, en 1596 Orà.
 • Dec 1, 1499

  Conversió forçada mudèjars de Granada

  Conversió forçada mudèjars de Granada
  La rebel.lió de les Alpujarres va ser una sèrie d' alçaments de la població musulmana del Regne de Granada, en la Corona de CAstella contra els seus governants catòlics. Va ser una resposta a la conversió forçada de la població musulmana a la fe catòlica.
 • Feb 12, 1502

  Conversió o expulsió dels mudèjars del regne de Castella

  Conversió o expulsió dels mudèjars del regne de Castella
  Es va crear una llei que ordenava l'espulsió de tots aquells mudèjars que no es convertiren al cristianisme.
 • May 16, 1503

  Nàpols s'incorpora a la corona d'Aragó

  Nàpols s'incorpora a la corona d'Aragó
  Nàpols havia caigut en poder dels francesos en 1501, pro Fernando el Catòlic va véncer en les batalles de Ceriñola, 1503, i Garellano, 1504, i va conquistar Nàpols.
 • Feb 8, 1504

  Audiència de Granada

  Audiència de Granada
  D'aquesta manera es complia un desig dels Reis Catòlics, els qui després de la conquesta de Granada en 1492 van emprendre un ampli programa de castellanització que van estendre a les instituciones i que contemplava el trasllat del tribunal a la ciutat
 • Nov 26, 1504

  Mor Isabel I

  Mor Isabel I
  En el seu testament la reina va decidir que la seua hereua era la seua filla Juana. Pero el rei Ferran administraria i governaria Castella en el seu nom almenys fins que l`infant Carles, primer fill de Joana, compilra vint anys.
 • 1510

  Es crea Exèrcit Real permanent

  Es crea Exèrcit Real permanent
  Es va crear un exèrcit permanent per a no dependre de les Corts ni de la noblesa en els seus compromisos militars.
 • Feb 18, 1512

  Navarra s'incorpora a Castella

  Navarra s'incorpora a Castella
  En 1512 Ferràn va decidir invadir i consquistar Navarra per al seu regne.
 • Jan 23, 1516

  Mor Ferran II

  Mor Ferran II
  Va ser rei d'Aragó, de Castella, ​ de Sicília, de Nàpols, de Sardenya i de Navarra. Va ser a més regent de la Corona castellana entre 1507 i 1516, a causa de la inhabilitació de la seua filla Joana I, després de la mort de Felip el Bell.