revolucions burgeses

 • Period: 1453 to

  Antic règim

  L'antic règim era el sistema polític, social i econòmic que hi havia a Europa i que és herencia del feudalisme de l'Edat Mitjana.
  Característiques de l'Antic Règim:
  - economia agraria i senyorial
  - estructura social en estaments
  - forma de govern absolutista
 • Period: to

  Il·lustració

  La il·lustració va ser un moviment cultural i intelectual. Va inspirar canvis cuturals i socials, entre ells, la revolució francesa. Va qüestionar les idees bàsiques de l'Antic Règim i va proposar noves formes d'organització social. Les persones més importants d'aquest moviment van ser Montesquieu, Rousseau i Voltaire.
 • Period: to

  Montesquieu

  Va ser un filòsof francés durant l'època de la il·lustració.
  Va elavorar la teoria de la divisió de poder, on dei que només una persona no podia controlar-ho tot. Es va dividir el poder en: poder legislatiu, poder judicial i podr executiu.
 • Period: to

  Rosseau

  Va ser un escritor, pedagòc, músic, bòtanic i filòsof ilustrat que va dir que:
  - Calia un contracte social, que fos semblant a una constitució entre la gent governada i els governants.
  - Els ciutadans havien de tenir dret a votar ja que el poder havia d'emmanar del lliure consentiment de tots els ciutadans (soberania nacional).
 • Period: to

  Depotisme il·lustrat

  És un concepte polític sorgit durant la segon meitat del segle XVIII a Europa caracteristic de les monarquies absolutistes segons les quals les decicions humanes són triades per la raó.
 • Period: to

  Revolució americana

  Aquesta revolució va causar conflictes tant interns com externs. D'aquesta revolució va sorgir una nova nació, ara coneguda com els Estats Units.
 • Constitució americana

  Va ser la primera constitució de la història.
  El poder es dividia en:
  - poder legislatiu
  - poder judicial
  - poder executiu
 • Period: to

  Revolució francesa

  La revolució francesa va ser un conflicte social i polític. Aquesta revolució va marcar el final de l'absolutisme i va fer que es crees un nou règim on la burguesia es va convertir en la força política més important. També volien abolir l'Antic Règim i aconseguir drets i igualtat.
  Les principals causes van ser les següents:
  -crisis social i economica
  -impacte de la il·lustració i la revolució americana
 • Declaració dels drets de la dona i la ciutadana

  És un text redactat per l'escritora francesa Olympe de Gouges. És un dels primers documents histórics on es fa referencia als drets i la igualtat de la dona. En aquest text, Olympe exigeix la plena assimilació legal, política i social de les dones sobre el model de la declaració dels drets de l'home i del ciutadà.
 • Period: to

  època del terror

  Va ser un període de la revolució francesa en que la lluita entre faccions politiques rivals es va radicalitzar i va prendre un caràcter molt violent amb execucions massives a la guillotina.
 • Period: to

  Revolució de 1848

  El moviment revolucionari de 1848 es va caracteritzar pel fet de
  que es va estendre per molts països i perquè, a més del
  liberalisme i el nacionalisme, també va tenir un component
  de revolució social i obrera.