41i c9vaesl. sx316 bo1,204,203,200

QUADRE CRONOLÒGIC DE LA LITERATURA CATALANA

 • Period: 1101 to 1500

  Literatura Catalana Medieval (segles XII-XV)

 • Period: 1101 to 1300

  La poesia trobadoresa (XII-XIII)

  -Guillem de Cabestany.
  -Guillem de Berguedà.
  -Cerverí de Girona.
 • Period: 1201 to 1400

  La literatura religiosa i moralitzant (XIII-XIV)

  -Ramon Llull
 • Period: 1201 to 1400

  La narrativa històrica :Les cròniques (XIII-XIV)

  -Jaume I
  -Bernat Desclot
  -Ramon Muntaner
  -Pere I el Cerimoniós
 • Period: 1301 to 1500

  La narrativa humanista (XIV-XV)

  -Bernat Metge, Lo somni
 • Period: 1401 to 1500

  Narrativa cavalleresca (XV)

  -Anònim: Curial e Güelfa
  -Joanot Martorell: Tirant lo Blanc
 • Period: 1401 to 1500

  La poesia medieval (XV)

  -Ausiàs March
 • 1435

  Curial e Güelfa (escrita entre 1435 i 1462)

  Curial e Güelfa (escrita entre 1435 i 1462)
 • Period: 1501 to

  Literatura Moderna (Segles XVI-XVIII)

 • Period: 1501 to

  Renaixement (XVI)

  -Poesia -Pere Serafí
  -Narrativa -Cristòfor Despuig, Los col.loquis de l'insigne ciutat de Tortosa
 • Period: to

  Barroc (XVII)

  -Poesia- Francesc Vicent Garcia
 • Period: to

  Neoclassicisme (XVIII)

  Teatre- Joan Ramís, Lucrècia
 • Period: to

  Literatura Contemporània (segles XIX-XX)

 • Period: to

  Romanticisme (XIX)

  -Poesia- Jacint Verdaguer
  -Teatre- Àngel Guimerà
  -Narrativa- Nacís Oller
 • Period: to

  Modernisme (XIX_XX)

  -Poesia- Joan Maragall
  -Treatre- Santiago Rusiñol
  -Narrativa- Victor Català
 • Period: to

  Noucentisme (XX)

  -Poesia - Josep Carner
  -Teatre- Josep Maria de Sagarra
 • Period: to

  Avantguardisme (XX)

  -Poesia - Joan Salvat-Papasseit
 • Period: to

  Postguerra (XX)

  -Teatre- Joan Oliver
  - Poesia- Salvador Espriu, Pere Quart, Carles Riba
  -Narrativa - Merce Rodoreda, Josep Pla