Prehistoria a mida 870

Prehistòria

 • AD 1

  Evolució de l'home

  Evolució de l'home
  Prehistòria
 • 476

  Edat Antiga

  Edat Antiga
  Imatge
 • 476

  Caiguda Imperi Romà

  Caiguda Imperi Romà
  Imatge
 • Period: 476 to 476

  Història: Edat Antiga 3.500 aC - 476 dC

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana.
 • Period: 476 to 476

  Caiguda Imperi Romà

  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476. Cap al segle IV, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani.
 • Period: Apr 6, 1122 to Dec 10, 1212

  Paleolític

  2000000 aC - 8000 aC
  és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques.
 • Apr 5, 1212

  Edat Mitjana

  Edat Mitjana
  Imatge
 • Period: Apr 5, 1212 to Apr 5, 1212

  Edat mitjana 476 - 1492

  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna.
 • Period: Dec 2, 1214 to

  Naixement de Crist

  es refereix al fet del naixement de Jesús de Natzaret, la figura central del cristianisme i és considerat el Fill de Déu pels cristians.
 • Dec 5, 1420

  Naixement de Crist

  Naixement de Crist
  Imatge
 • Oct 12, 1492

  Descobriment/ Colonització continent americà

  Descobriment/ Colonització continent americà
  Imatge
 • Oct 12, 1492

  Revolució Francesa

  Revolució Francesa
  Imatge
 • Period: Dec 10, 1492 to Dec 10, 1492

  Descobriment/ Colonització continent americà

  El terme descobriment d'Amèrica s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv, el terme descobriment era sinònim de cristianització.
 • Edat Moderna

  Edat Moderna
  Imatge
 • Edat Contemporània

  Edat Contemporània
  Imatge
 • Period: to

  revolució Francesa

  La Revolució Francesa es considera que el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat. En acabar el segle XVIII, el regne de França, com la major part d'Europa, estava sotmesa a l'Antic Règim.
 • Period: to

  Edat Contemporània

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat.
 • Period: to

  Edat Moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna
 • Paleolític

  Paleolític
  imatge
 • Neolític

  Neolític
  Imatge
 • Period: to

  Neolític

  És un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • Period: to

  Aparició Escriptura

  L'escriptura és un mètode de comunicació humana que es realitza mitjançant signes visuals que constitueixen un sistema.
 • Caiguda Mur de Berlín

  Caiguda Mur de Berlín
  La caiguda del mur de Berlín és l'esdeveniment que marca de forma material la fi d'un període d'aïllament de l'Alemanya Oriental. El mur de Berlín va començar a ser enderrocat primer de forma popular el dia 9 de novembre de 1989 i, posteriorment, amb mitjans industrials i de forma oficial, el 10 de novembre de 1989.
 • Aparició Escriptura

  Aparició Escriptura
  Imatge