De vuelta a la prehistoria

PREHISTÒRIA

 • 10,000 BCE

  L'APARICIÓ DE L'ESSER HUMA

  L'APARICIÓ DE L'ESSER HUMA
  Amb aquest aconteixement va començar la Prehistoria.
 • 10,000 BCE

  HOMO HABILIS

  HOMO HABILIS
  Homo habilis va viure al sud i est d'Àfrica al 2.300.000 fa uns milions d'anys.Tot i això, l'Homo habilis va rebre més reconeixement a mesura que va passar el temps i es van fer nous descobriments.
 • 10,000 BCE

  HOMO ERECTUS

  HOMO ERECTUS
  Els Homo erectus clàssics van habitar a Àsia oriental al 1.900.000. A Àfrica s'han trobat alguns de fòssils afins que avegades s'inclouen en una altra especie.
 • 10,000 BCE

  HOMO SAPIENS

  HOMO SAPIENS
  L'Homo sapiens es un huma o esser viu que poseeix capacitats mentals que els permet inventar i apendre. Van apareixer al 200.000.
 • Period: 10,000 BCE to 8000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El Paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada,encara que tambe s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques per construir diversos estrits: os, panya,fusta,cuir etc.És el període més llarg de la història humana .Ja que s'estén des de fa 2,5 milions d'anys fins fa uns 9.000.
 • Period: 10,000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTORIA

  La prehistòria és, segons la definició tradicional, el període de temps transcorregut des de l'aparició dels primers hominins, antecessors de l'Homo sapiens, fins que tenim constància de l'existència de documents escrits.
 • 8000 BCE

  AGRICULTURA I RAMADERIA

  AGRICULTURA I RAMADERIA
  L'Agricultura i la Ramaderia va ser un nou descobriment que va facilitar la vida dels humans, perqué ho tenían tot a ma.
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  NEOLÍTIC

  El neolític és l'últim dels períodes en què es considera dividida l'Edat de Pedra Aquest període va començar entre el 6,000 aC i el 4,000 aC, segons les diferents cultures que el van assolir, i es va estendre fins al 3000 aC El terme, que vol dir «de pedra nova», es refereix a les elaborades eines de pedra polida que caracteritzen aquest període i el diferencien de l'«antiga» Edat de Pedra, o Paleolític, amb eines de pedra tallada, més tosques.
 • 7000 BCE

  CERÀMICA

  CERÀMICA
  La cerámica els hi va servir per crear resipients ,bols,i pode guardar aliments o estrits.
 • 7000 BCE

  TEIXITS

  TEIXITS
  Els teixits servien per protegí el cos de algunes temperatures i per alguns mobles.
 • 5000 BCE

  EDAT DEL COURE

  EDAT DEL COURE
  L'edat del coure va ser el primer metall que va fer anar l'huma
 • Period: 5000 BCE to 1000 BCE

  EDAT DELS METALLS

  L'Edat dels Metalls és una de les tres grans etapes tecnològiques en què tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria euroasiàtica. Per definició, és el període que va seguir a l'Edat de Pedra i durant el qual l'ésser humà va començar a fabricar objectes de metall fos.
 • 3500 BCE

  INVENCIÓ DE L'ESCRIPTURA

  INVENCIÓ DE L'ESCRIPTURA
  L'escriptura els hi va servir per poder comunicarse ,i poder di coses on no parlaven aquell idioma.
 • 3000 BCE

  EDAT DEL BRONZE

  EDAT DEL BRONZE
  El bronce els hi servirá mes endevant per inventa monedes, joies i armes.
 • 1200 BCE

  EDAT DEL FERRO

  EDAT DEL FERRO
  L'edat del ferro va ser un gran descubriment per fer armes mes resistents.