PREHISTORIA

 • 151,000 BCE

  PALEOLITIC

  PALEOLITIC
  Aquesta es una foto del paleolitic, va començar 3.400.000 anys abans de crist fins el 35.000 abans de crist.
  Paleo significa vella i litic pedra, aixi aquesta epoca es denomina pedravella.
 • Period: 151,000 BCE to 15,000 BCE

  PALEOLITIC

  El paleolitic te 3 etapas, l'inferior, mitgana i superior,
 • 145,000 BCE

  ETAPA INFERIOR

  Comença desde on vivian fins a nomadas, va començar a el 3,400,000 millons abans de crist fins el 100.000 abans de crist
 • 130,000 BCE

  ON VIVIAN

  ON VIVIAN
  Primer vivían a l'aire lliure, després a coves i per últim a cabanes.
  Les cabanes estaben fetes de paja i fang
 • 120,000 BCE

  RECOLECTA DE FRUITES I CAÇA DE ANIMALS

  RECOLECTA DE FRUITES I CAÇA DE ANIMALS
  Va ser una de les millors idees que van tenir. Hi havia treballs de divisió de sexe, les dones és quedaven recol·lecten fruites i quidan els nens i els homes anaven a caçar. Dels animals ho aprofitaven tot, la pell, els tendons els feien servir per fer arcs, etc.
 • 115,000 BCE

  NOMADAS

  NOMADAS
  Nomadas es tipus de vida que cuan s'acaban el recursos com animals i bayes es cambiaban de lloc on viure Es va fer fa 1.800.000 en oriente mitg
  Es va fer fa 1.000.000 de anys a europa, Africa
 • 100,000 BCE

  VA APAREIXE EL FOC

  VA APAREIXE EL FOC
  Quan va apareix el foc: va aparèixer fa 1,4 milions d'anys.
  No van ser creador del foc, el van trobar per casualitat i el conservaven perquè no s'apagués
  CARACTERÍSTIQUES:
  Espantaven animals.
  Més hores amb llum.
  Va ser útil per fer la mandíbula més petita, llavors tenien més capacitat de cervell.
 • 100,000 BCE

  EPOCA MITJANA

  Va començar desde el 100.000 abans de crist fins els 50.000
 • 90,000 BCE

  ELS DIFERENTS HOMOS DEL PALEOLITIC

  ELS DIFERENTS HOMOS DEL PALEOLITIC
  Aquest eren els diferents tipus de Homo: Homo Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis.
  L'Homo ergaster va ser qui va trobar el foc.
  Des del 3,4 aC milions d'anys fins al 35.000 aC
 • 50,000 BCE

  EDAD SUPERIOR

  Desde el 50.000 fins el 35.000 a.c
 • 38,000 BCE

  ARTS RUPESTRES

  ARTS RUPESTRES
  Les primeres pintures rupestres que es diferenciaven en dos tipus Francocantàbric i llevantí. A l'any 38.000 abans de crist.
  L'estil Francocantàbric es pintaven fen servir dos colors el marro i/o vermell.
  L'estil llevantí solament feien servir el negre.
 • Period: 15,000 BCE to 5000 BCE

  NEOLITIC

  Va comenḉar en el 15.000 fins el 5.000
 • 10,000 BCE

  SEDENTARIS

  SEDENTARIS
  Sedentari és que ja comencen a esta en un lloc fixe on viure, a les vores del riu, perquè les plantes creixessin. Comencen a conrear els primers cultius i la ramaderia.
 • 9000 BCE

  ON VIVIAN

  ON VIVIAN
  Vivien en tenes de cabana fetes de paja, pell i fang, des de el principi fins al final del Neolític.
 • 8000 BCE

  CERAMICA

  CERAMICA
  La ceràmica la va inventar els Homo Neandertals, van començar a fer estris per dinar, etc.
 • 7600 BCE

  MINERIA

  Va aparèixer la mineria, l'extracció de pedres semiprecioses, com la variscita. Va començar la fabricació d'adorns i joies.
 • 7500 BCE

  COM ANAVAN VESTITS

  COM ANAVAN VESTITS
  Ja que es va inventar el telar feien vestits i prendes de roba de pell.
 • 6000 BCE

  QUINS HOMOSAPIENS HI HAVIEN EN EL NEOLITIC

  QUINS HOMOSAPIENS HI HAVIEN EN EL NEOLITIC
  Estava el homo neandertal que va ser el primer homo a apendre a crear el foc: va ser des de el principi del neolític fins al final: osigui des de el 10.000 fins al 5.000 abans de crist.
 • 5500 BCE

  ARMAS DE EL NEOLITICO

  ARMAS DE EL NEOLITICO
  Les armes es feien amb la pedre de silex i amb els animals
 • 5000 BCE

  EDAT DE EL COURE

  Va ser el primer metall utilitzat, era molt tou i no va ser capaç de substituir la pedra.
 • Period: 5000 BCE to AD 1

  EDAD DEL METALL

  El seu origen va ser a Mesopotàmia i egipte
  Té tres etapes: edat de coure, edat de bronze i edat de ferro.
 • 1500 BCE

  EDAT DEL BRONZE

  EDAT DEL BRONZE
  Va començar al 1.500 fins al 800 aC,
  El bronze es la barreja entre coure i estany, un metall mes dur i tallant que l'anterior poc a poc s'ustituira la pedra.
  Van crear la roda.
 • 800 BCE

  EDAT DEL FERRO

  Aquest metall és molt més resistent i fàcil de modelar.
  Definitiva ment substituirà la pedra com a eina de treball.
 • 750 BCE

  L'US DELS METALLS

  L'ús dels metalls van dunar pas a nous oficis, metal·lúrgics, comerciants, governants.
  Es va crear la divisió del treball i diferenciació social.
 • 600 BCE

  AGRICULTURA I ARMES

  Per un cantó les millores agrícoles van donar més producció, més excedents i la creació del comerç i els comerciants.
  Per altre canto les millores d'armes van d'una pas a l'aparició de grups socials amb més poder i poblats emmurallats o fortificats per defensar sa.
 • 500 BCE

  CLASES SOCIALS

  Primer està el rei o cabdill, segons artesans i comerciants, tercer ramaders i agricultors.