Evolucion monke

De primats a homínids

 • A.afarensis

  A.afarensis
  El nom de la espècie es Australopithecus afarensis, va viure a part d'Àfrica fa de 3,9 a 3 milions d'anys. El volum cerebral es bastant menut, de 380 a 430 cm³. La seva estatura es voltant d’un metre. habilitats que tenia era la forma de les seves espatlles, suggereix que podien grimparà als arbres
 • H.habilis

  H.habilis
  El nom de l’espècie es Homo Habilis va viure a Sud i est d'Àfrica fa uns 2,3 a 1,65 milions d'anys. El pes es entre 650 cm³ i 800 cm³. La seva estatura es de 1,3 m i un pes mitjà de 52 kg per als mascles i 32 kg per a les femelles. Habilitats que tenia, dits corbats cosa que indica que podien utilitzar els arbres.
 • H.ergaster

  H.ergaster
  El nom de la espècie es Homo ergaster. S'estima que va viure entre 1,9 i 1,4 milions d'anys, propi de l'Àfrica. El pes del seu crani es de 850 cm³ i la seva estatura d'uns 1,60 m aproximadament.
 • H.erectus

  H.erectus
  El nom de l’espècie es Homo erectus i va viure a l'Àfrica fa al voltant d'1,5 milions d'anys. El pes del crani: 850–1.000 cm³. La seva estatura es de 1,50 a 1,65 m. Habilitats que tenia, dominà el foc al final de la seva existència.
 • H.antecessor

  H.antecessor
  El nom de l’espècie es Homo antecessor, no s'han trobat restes de Homo antecessor a l'Àfrica que avalin aquesta hipòtesi, encara que van emigrar cap a Europa i probablement a Àsia. Fa 900.000 anys. El pes del crani es de 1200–1850 cm³ , la seva estatura es de 1,60 - 1,85 m. Habilitats que tenia, era caçador recol·lector i protagonista de la pràctica de l'canibalisme.
 • H.neanderthalensis

  H.neanderthalensis
  El nom de l’espècie es Homo Neanderthalensis i va viure a Europa, Orient Mitjà i Àsia Central, entre 230.000 i l lloc40.000 anys abans de l'actualitat. El pes del crani es de 1550 cm³ i la seva estatura 1,65 m, 70 kg de pes. Habilitats que tenia, els seus polzes s'havien adaptat a l’ús de eines amb mànec. Tenien un sistema de comunicació "Hmmmm" (és a dir, holístic, manipulador, multimodal, musical i memètic)
 • H.sapiens

  H.sapiens
  El nom de l’espècie es Homo Sapiens, les restes més antigues atribuïdes a Homo sapiens es troben al Marroc, amb 315.000 anys d'antiguitat. I avui dia habita a tot el món. El pes del crani es de 1,400-1,600 centímetres cúbics, la estatura del mascle es de 1,8 m, i de la femella 1,6 m. Habilitats que tenia: posseeixen capacitats mentals que els permeten inventar, aprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, lògiques, matemàtiques, escriptura, música, ciència i tecnologia.