LA EVOLUCIÓ HUMANA

 • AD 1

  Dryopithecus (25 milions d'anys)

  Dryopithecus (25 milions d'anys)
  Espècie arborícola que no reunia les capacitats físiques necessàries per a desenvolupar-se arres de terra. Posseïa una capacitat cranial intermèdia, no eren capaços d'elaborar cap classe d'estri. Trobem diverses espècies: CRANI:
  https://n9.cl/2csss
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/aqg6k
 • 2

  Sivapithecus (12,5 milions d'anys)

  Sivapithecus (12,5 milions d'anys)
  Aquesta espècie no tenia tanta capacitat de penjar-se a les branques en comparació amb els Dryopithecus, aquests podien anar en camps oberts durant un període de temps. Tenien dents poc desenvolupades i la seva font principal d'alimentació eren les llavors i les arrels. Trobem diverses espècies: CRANI:
  https://n9.cl/vo2a6
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/b1cgk
 • 3

  Ardipithecus (4,5 milions d'anys)

  Ardipithecus (4,5 milions d'anys)
  Aquests es desplaçaven parcialment alçats ocupant en algunes ocasions els seus braços com a mitja de "transport". Pels seus fòssils arribaven a mesurar 1,30 m i un pes de 50 a 65 kg aproximadament. Trobem diverses espècies: CRANI:
  https://n9.cl/5eyfp
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/249c0
 • 4

  Australopithecus (4,5 milions d'anys)

  Australopithecus (4,5 milions d'anys)
  Els Australopithecus podien mesurar entre 1,20 m i 1,50 m i podien arribar a pesar uns 40-60 kg, tenien el cervell d'una dimensió similar als dels goril·les o orangutans. Aquesta espècie caminava a dues cames, deixa'n lliure les mans per a fabricar eines senzilles. Trobem diverses espècies: CRANI:
  https://n9.cl/b5jg
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/qn1w
 • 5

  Paranthropus (2,6 milions d'anys)

  Paranthropus (2,6 milions d'anys)
  Els Paranthropus tenien dimensions semblants a la dels Australopithecus, però amb més massa muscular i pes, provinents d’una dieta completament vegetariana. Trobem diverses espècies: CRANI:
  https://n9.cl/lur81
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/qn1w
 • 6

  Homo habilis (2,4 milions d'anys)

  Homo habilis (2,4 milions d'anys)
  Va ser la primera espècie a elaborar utensilis de pedra per a les cases. Aquests a diferència dels altres s'alimentaven de carn. Tenien ollals més petits i unes dents més grans, podien arribar a mesurar entre 1,30 m i 1,80 m i 60 kg de pes. CRANI:
  https://n9.cl/q7ucd
  LOCALITZACIÓ:
  https://n9.cl/b62dg
 • 7

  Indústira olduvaiana

  Indústira olduvaiana
  Els Homo habilis van elaborar les primeres armes amb pedra tallada, podem trobar diversos tipus com:
 • 8

  Homo erectus (2 milions d'anys)

  Homo erectus (2 milions d'anys)
  Aquests podrien ser els responsables de producció de la indústria acheuliana, i uns dels primers a fer ús del foc. CRANI:
  LOCALITZACIÓ:
 • 8

  Indústria acheulià

  Indústria acheulià
  Els Homo erectus van fabricar armes més elaborades anomenades acheulià, aquesta es componia per:
 • 9

  Homo antecessor (900 mil anys)

  Homo antecessor (900 mil anys)
 • 9

  Homo heidelbergensis (800 mil anys)

  Homo heidelbergensis (800 mil anys)
 • 10

  Homo rhodesiensis (600 mil anys)

  Homo rhodesiensis (600 mil anys)
 • 11

  Homo neanderthalensis (230 mil anys)

  Homo neanderthalensis (230 mil anys)
  Els Neanderthalensis són l'espècie més propera a nosaltres, els quals ens podríem haver arribat a barrejar-nos. Tenien bona corpulència muscular, i s'alimentaven de carn crua d'animals.
 • 12

  Indústria mosterià

  Indústria mosterià
  La indústria mosterià es caracteritza per estar composta amb pedres (materials més resistents), més concretament amb la quarsita per a crear:
 • 12

  Primeres peces de roba

  Primeres peces de roba
  En coincidir amb un període glacial, van haver de confeccionar peces de roba de vestir i sabates elaborades amb les pells dels animals que caçaven.
 • 14

  Homo sapiens (190 mil anys)

  Homo sapiens (190 mil anys)
  Els Homo sapiens, és a dir nosaltres, són tots aquells que tenen les capacitats mentals suficients per a poder desenvolupar tecnologia, llengua...
 • 15

  Indústria xatelperronià i aurinyacià

  El xatelperronià és una fase cultural del perigordià, pròpia de l'home de Neandertal, que es caracteritza pels raspadors terminals que predominen sobre els laterals, el desenvolupament dels burins, i que la talla es va fer més laminar. Es caracteritza per raspadors gruixuts, de vegades tallats en petits blocs de sílex, i per fulles retocades en una o dues vores, moltes vegades amb raspadors a la vora. Desapareixen les peces de dors rebaixat; els burins són de diferent mida amb punta dèbil.
 • 15

  Indústria gravetià

  El gravetià va ser una indústria arqueològica del Paleolític superior europeu És arqueològicament l'última cultura europea que molts consideren unificada. En aquest punt, va ser reemplaçat pel Solutreano a França i Espanya, i es va convertir o va continuar com el epigravetiano a Itàlia, els Balcans, Ucraïna i Rússia. Són coneguts per les seves figuretes de Venus, que normalment es tallaven en ivori o pedra calcària.
 • 15

  Indústria solutrià

  Succeeix el Gravetià, i la seva indústria lítica és una de les més ben definides tipològicament del Paleolític, a causa de l’aparició del retoc pla i paral·lel, fet amb tècnica de pressió, que ocupa de vegades tota la superfície de l’utensili i que no té continuació en les indústries posteriors.
 • 15

  Indústria magdalenià

  La cultura Magdaleniana és una de les últimes cultures del Paleolític superior a Europa occidental, que va ser caracteritzada pels trets de la seva indústria lítica i òssia. El seu nom va ser pres de la Madeleine, cova francesa de la Dordonya. Succeeix a la cultura Solutrense.