Norsk språkhistorie

Timeline created by majaja123
 • 200

  Urnordisk

  Urnordisk
  -eldste språket vi kjenner i Sverige, Norge og Danmark
  -ble brukt i det førstetusenåret etter Kristus
  -runene var innblandet, de var skrifttegn som ble skrevet inn i stein, tre osv. https://snl.no/urnordisk
 • Period: 200 to

  språkhistorie

 • 800

  Norrønt

  Norrønt
  -språket i Skandinavia var blitt til norrønt, det var vikingene som tok dette med seg
  -dette var tale- og skriftspråket i Norge på middelalderen
  -norrønt er et samleomgrep for gammelnorsk og gammelislandsk https://snl.no/norr%C3%B8nt
 • 1100

  Nedertysk

  Nedertysk
  -dette språket har preget de skandinaviske språkene veldig mye
  -rundt 30% av det norske språk i dag kommer fra nedertysk https://snl.no/nedertysk
 • 1350

  Svartedauden/mellomnorsk

  Svartedauden/mellomnorsk
  -denne sykdommen tok livet av 1/3 av landets befolkning, her mistet vi mange som kunne skrive. Dette hadde stor påvirkning på videre lære og utvikling
  -mellom norsk var tiden mellom norrønt og moderne norsk. https://snl.no/mellomnorsk
 • 1380

  Union med Danmark

  Union med Danmark
  -det danske språket invaderte Norge
  -selv om dansk ble lært på skolen, snakka de fleste i Norge fortsatt norsk
  -det danske språket gjorde en stor innflytelse på hvordan det norske språket er i dag https://nn.wikipedia.org/wiki/Norsk_ytre_spr%C3%A5khistorie
 • 1536

  Reformasjonen

  Reformasjonen
  -under reformasjonen var målet å spre gudsord på et språk og dialekt som folk forsto
  -og at oversettelser av religiøse tekster hadde mye å si for utviklinga av talemålene i Europa som skriftspråk https://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonen-norsk-sprakhistorie.html
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  -ville lage et helt nytt skriftspråk, så han reiste rundt i landet og forsket på alle dialekter og dannet det skriftspråket som vi i dag kaller nynorsk
  -dette skriftspråket består av masse forskjellige norske dialekter Basisboka
 • Knud Knudsen

  Knud Knudsen
  -han ville gjøre skriftspråket fra dansk til norsk igjen, men dette ville bli litt for vanskelig så han fornorsket dansken
  -det var da riksmål ble til
  -han ville at ordene skulle skrives så likt mulig som uttalelsen og at språket lå nærmere talemålet Basisboka
 • Jamstillingsvedtaket

  Jamstillingsvedtaket
  -partiet venstre sørget for å likestille målformene
  -likestilt to skriftspråk, riksmål og landsmål
  -vi fikk da to offisielle norske skriftspråk Basisboka
 • Samnorsk

  Samnorsk
  -politikerne ville smelte nynorsk og bokmål til ett skriftspråk, altså samnorsk
  -rettskrivingsformen ble ført inn i skolen i 1938
  -dette førte til sterke protester fra riksmål tilhengerne, derfor gav politikerne opp denne planen Basisboka
 • Dagens Norsk

  Dagens Norsk
  -I dag er både nynorsk og bokmål likestilt i skolen
  -mens talemålet vårt endrer seg stadig, vi bruker stadig mer og mer engelske ord både mens vi skriver og prater. Dette gjelder også kebabnorsk. Norge har fått en del utlendinger inn opp igjennom årene og de har jo med seg sin språk kultur. Her henter vi mange ord og ordene for også mer sleng.