Norsk Språkhistorie

Timeline created by Aleksander_Bull
In History
 • 200

  Urnordisk

  De eldste språket vi kjenner til i Norge, Sverige og Danmark. Mange rette streker i bokstavene/runene fordi de var gravert i stein. Ingen vet hvordan de snakket da for 1800 år siden, men vi vet at de hadde flere dialekter som senere ble til de forskjellige språkene: Svensk, Norsk og Dansk.
 • 700

  Norrønt

  Norrønt
  Norrønt ble brukt i vikingtida i Norge og i land som var folkesatt av Norge. Vi fikk også det latinske alfabetet sammen med Kristendommen.
 • 1350

  Mellomnorsk

  Mellomnorsk
  Mellomnorsk er tiden mellom Norrønt og moderne norsk. Bøyningssystemet er ganske forenklet og skriftspråket var gradvis skiftet med dansk fra norrønt, det var for det meste prester og adelsmenn som kunne skrive da. Norge var ,også stort påvirket av Svartedauden og halvparten av Norges befolkning døde sammen med det som da var det norske skriftspråket.
 • 1350

  Nedertysk

  Nedertysk
  Nedertysk, platt-tysk eller lavtysk er et språk i den vestgermanske språkgruppen. I hansatiden var nedertysk et stort utbredt språk i store deler av Nord-Europa og har preget det norske språket stort. Opp til 30% av ordene vi bruker i dag er opprinnelig fra nedertysk.
 • 1380

  Union med Danmark og Sverige

  Norge gikk i union med Sverige og Danmark og språket ble også forandret. Det som var et svekket Norge gjorde senere at Danmark kunne ta over landet.
 • 1550

  Dansketida

  Dansketida
  Dansk ble det nye skriftspråket i Norge og adelsmenn snakket Dansk. Norske folk med lavere status snakket fortsatt Norsk med forskjellige dialekter.
 • Norges grunnlov

  Norges grunnlov
  Norge fikk sin egen grunnlov og ble løslatt fra Danmark. Norge trengte sitt eget skriftspråk og talespråk.
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Læreren Ivar Aasen gav ut Ordbog over det norske folkesprog. Han mente vi måtte få et eget skriftspråk fordi elevene hans syntes det var vanskelig med dansk, han gikk rundt i Norge og hørte på dialektene til folk og lagde nynorsk ut av det.
 • Knud Knudsen

  Knud Knudsen
  Knud Knudsens forslag til fornorskning vedtatt. I stedet for å lage et nytt skriftspråk, som han syntes ble for vanskelig å bytte til ville han bare endre litt på det danske skriftspråket. Så ble riksmål til.
 • Jamstillingsvedtaket

  Protestene mellom nynorsk og bokmål førte til jamstillingsvedtaket som var et vedtak som sa at nynorsk og bokmål skulle bli brukt i landet.
 • Samnorsk

  På begynnelsen av 1900-tallet var politikerne enige om å føre de to skriftspråkene nærmere hverandre. De ville kombinere nynorsk og bokmål til et språk, samnorsk. Mange store protester oppsto som et resultat av dette forslaget og det ble lagt til siden.
 • Kebabnorsk og norsk i dag

  I nyere tid har det norske skrift- og talespråket blitt påvirket mye av engelsk og andre land. Mange utlendinger har brakt inn mye nye ord, de blir mest brukt av ungdommer. Man merker også at hele landet har begynt å snakke mer med dialekter fra sør. Dette kan skyldes at vi har mye tilgang til medier og kommunikasjonsmidler som kan påvirke hvordan vi snakker. Tekstspråket har gitt oss mange forkortelser av ord som mange ungdommer bruker i hverdagen sin.