musica andrei

 • Period: 540 to Dec 31, 604

  cant gregoria

  l'evolucio de la musica parteix cant medieval de l'esglesia denominat cant gregoria
 • Period: Jan 1, 1450 to

  renaixement

  aquesta etapa es caracteritza per la curiositat de coneixer el funcionament de la natura i de l'esser huma,es un periode de descobriments geografics i expansio de ciencies
 • Period: Jun 12, 1450 to

  musica civil:madrigals

  representa el primer intent d'interrelacionar la musica i el text
 • Period: Feb 11, 1468 to Jun 22, 1529

  juan del encina

  poeta autor dramatico español va començar la seua carrera musical cantant en la catedral de Salamanca on va naixer
 • Period: to

  barroc

  s'estabilizen les grans monarquies europees
 • Period: to

  musica vocal del barroc :religiosa i profana

  existeix la musica religiosa i profana . Religiosa :triomfaven els oratoris.Profana :era la musica civil
 • Period: to

  Haydn

  compositor austriac d'estil classic com Mozart , VA TREBALLAR TOTA LA SEUA VIDA PER A UNA FAMILIA DE NOBLES
 • Period: to

  Beethoven

  music que va omplir la musica de passions
 • Period: to

  classicisme

  les grans monarquies europees excercien un poder absolut fins a la revolucio francesa
 • Period: to

  revolucio francesa

  es un moviment cultural i progressista que promou l'ideal d'igualtat i de benestar per a thotom
 • Period: to

  ROMANTICISME

  es una etapa de pensament idealista i radical
 • Period: to Dec 31, 1000

  musica a la cort

  la gent poderosa tenia musica a la seua cort
 • Period: to Dec 31, 1000

  la polifonia

  van sorgir compositors inquiets per a l'Esglesia amb composicions amb diverses veus
 • Period: to Dec 31, 1000

  comença a escriure la musica

  la historia de la musica a Occident arrenca , quan la musica es comença a escriure (segles X-XI)De la musica anterior soles queden testimonis i llibres antics