LITERATURA CATALANA ROGER, PABLO I DANI

 • Period: 600 to 800

  origen català

  Des del naixement fins a l'edat mitjana. Aquest període comprèn l'aparició de la llengua parlada, la gradual implantació de la llengua escrita, amb el bandejament progressiu del llatí, fins al segle XV, que esdevé el moment de màxima esplendor de la llengua medieval. ve del llati
 • Period: 1200 to 1300

  primers textos literaris escrits en catala

  Libres de judicis i Omelies organya
 • 1229

  el llibre dels feits de Jaume I

  És la primera de les quatre grans Cròniques. Jaume I va morí el 1276, així doncs, l'obra degué ésser quasi acabada poc abans, malgrat això, les còpies que es tenen són posteriors.
 • Period: 1283 to 1288

  LA CRONICA DE BERNAT DESCLOT

  És la crònica històrica escrita per Bernat Desclot el 1288. És una de les quatre grans Cròniques, i narra els fets històrics succeïts des del regnat de Ramon Berenguer IV fins al de Pere el Gran, tot i que el nucli principal d'aquesta crònica se centra en aquest darrer.
 • Period: 1300 to 1400

  literatura trobadoresca

  La poesia trobadoresca és un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la baixa edat mitjana que es conreà sobretot als territoris occitans i catalans.
 • Period: 1300 to 1300

  RAMON LLULL

  Ramon Llull havia estat un cortesà de vida mundana fins que va realitzar una transformació religiosa quan tenia trenta anys, a partir de la qual dedicà la seva vida al proselitisme cristià,
 • Period: 1325 to 1328

  La cronica de Ramon Montaner

  la mes extensa i te forma de llibre de memories
 • Period: 1336 to 1385

  LA CRONICA DE PERE III , EL CEREMONIS

  es una cronica concebuda com un llibre de memories va ser rei de mallorca
 • 1400

  tirant lo blanc

  era un cavaller que es vestia de blanc y era la primera novela de la literatura catala,Joanot Martorell.
 • Period: 1400 to 1500

  la literatura medieval

  El llibre de les divines obres, de Hildegard von Bingen
  La literatura medieval és un ampli període literari que inclou totes les obres literàries escrites a Europa i arreu durant l'edat mitjana. Abraça aproximadament el miler d'anys que van de la caiguda de l'imperi Romà l'any 476 fins a l'inici del Renaixement italià (a finals del segle XV). La literatura d'aquesta època es compon de textos religiosos i laics.
 • BARROC XVII

  un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle xvii i els inicis del segle xviii
 • renaixament XVI

  l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle xvi.
 • ILUSTRACIO XVIII Aufklärung

  manem d´entrendre el mon a partir
 • Period: to

  El romanticisme

  El romanticisme va ser un moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.
 • Period: to

  La Renaixença

  La renaixença es un moviment cultural i literari del català del segle XIX (1833-1892). El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència).
 • renaixença Bonaventura Carles

  El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà