Linia del temps Espanya i Catalunya (1808-1875)

By 18gr
 • Period: to

  Guerra de Frances

  A començaments de 1808 les tropes napoleòniques van entrar a Espanya, amb l'excusa de la invasió de Portugal, segons l'acord près en el tractat de Fontainebleau, i van ocupar les principals ciutats. L'ocupació francesa va provocar una llarga guerra per la independència (1808-1814), que a Catalunya fou coneguda com la guerra del Francès.
  La guerra entre Espanya i França cal inserir-la dins del context de la política expansionista de Napoleó Bonaparte per Europa.
 • Constitució Cadis "La Pepa"

  Constitució Cadis "La Pepa"
  La Constitució es va aprovar en el marc de la Guerra del Francès (1808 a 1814), i va ser la resposta del poble espanyol a les intencions invasores de Napoleó Bonaparte que, aprofitant els problemes dinàstics entre Carles IV i Ferran VII, aspirava a constituir a Espanya una monarquia satèl·lit de l'Imperi, com ja havia fet amb Holanda, Alemanya i Itàlia, destronant els Borbons i coronant el seu germà Josep Bonaparte.
 • Period: to

  Regnat Ferrar VII

  El regnat de Ferran VII (1814-1833) es caracteritzà per l'enfrontament entre absolutistes i liberals i es divideix en tres períodes.
  En un primer període, el de la restauració absolutista (1814-1820), Ferran VII decideix prescindir de l'obra legislativa de les Corts de Cadis i reinstaura l'absolutisme. Els liberals seran reprimits i perseguits, però protagonitzaran diverses revoltes de caire insurreccional, els "pronunciamientos". Finalment, triomfarà el de Rafael del Riego l'any 1820.
 • Period: to

  Retorn Absolutisme

  El regnat de Ferran VII és el període de la història contemporània d'Espanya de vint-i-cinc anys de durada comprès entre 1808 i 1833. Ferran VII d'Espanya va pujar al tron ​​el 19 de març de 1808, immediatament després de l'abdicació del seu pare, Carles IV , després del Motí d'Aranjuez; i el seu regnat va concloure amb la seva defunció el 29 de setembre de 1833.
 • Period: to

  Trienni Liberal

  El Trienni Liberal va ser un període liberal del regnat de Ferran VII, que es va iniciar amb el pronunciament de Riego l'1 de gener de 1820 a Las Cabezas de San Juan, que havia rebut l'encàrrec de dirigir una expedició contra els insurgents de les colònies d'Amèrica.
 • Period: to

  Crisi Absolutisme (Dècada Ominosa)

  És el període de la història contemporània d'Espanya que correspon a la darrera fase del regnat de Ferran VII (1814-1833), després del Trienni Liberal (1820-1823), en què va regir la Constitució de Cadis promulgada el 1812.
 • 1ª Guerra Carlina

  1ª Guerra Carlina
  La primera guerra carlina o guerra dels set anys fou el conflicte civil que va esclatar a Espanya en morir el rei Ferran VII i degut a la seva successió, ja que els absolutistes no acceptaven Isabel II d'Espanya, declarada hereva en virtut de la pragmàtica sanció. El govern d'Álvarez Mendizábal, va recórrer a la desamortització dels bens religiosos per obtenir recursos econòmics.
 • Period: to

  Regnat Isabel II

  Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme. El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista.
 • Period: to

  Regència de Maria Cristina de Borbó

  Maria Cristina de Borbó, quarta dona de Ferran VII, ocupa la Regència del 1833 al 1840, després de la mort del seu marit. El 4 d'octubre del 1833, Maria Cristina presenta un manifest polític. Es publiquen els Reials Decrets de 4 de gener i 16 de febrer de 1834 sobre llibertat d'impremta i organització de la Milícia Naciona
 • Estatut Reial

  Estatut Reial
  Carta atorgada per la reina regent d’Espanya Maria Cristina, en nom de la seva filla Isabel II, per l’abril del 1834 i que fou vigent fins a l’agost del 1836.
 • Period: to

  Regencia Espartero

  La regència d'Espartero va ser un període de la minoria d'edat d'Isabel II d'Espanya, així anomenat perquè el general Baldomero Espartero, després del triomf de la "revolució de 1840" que va posar fi a la regència de María Cristina de Borbó, mare de la futura reina Isabel II, que llavors comptava amb nou anys.
 • Period: to

  Liberalisme Moderat

  És una visió singular espanyola del liberalisme polític del segle XIX que respon a la representació política dels interessos de la nova classe dominant formada per l'antiga aristocràcia i l'alta burgesia, convertides en una nova oligarquia.
 • Constitució

  Constitució
  La Constitució espanyola de 1845 va ser la norma suprema durant el regnat efectiu d'Isabel II, que va substituir a la Constitució de 1837 norma suprema durant la minoria d'edat.
 • 2ª Guerra Carlina

  2ª Guerra Carlina
  El 1846 va aparèixer la guerra dels Matiners, anomenada així perquè el seu principal escenari bèl·lic va ser Catalunya, durant gairebé tres anys. Alguns autors es neguen a anomenar-la Segona Guerra Carlista a causa d'aquest fet encara que altres, en canvi, ho defensen doncs es va intentar ampliar el seu teatre d'operacions a la resta de la península. A l'hora d'analitzar les causes de la guerra, hem de tenir en compte diversos fets.
 • Period: to

  Bienni Progresista

  Bienni Progressista és el nom amb què es coneix el breu període de la història d'Espanya transcorregut entre juliol de 1854 i juliol de 1856, durant el qual el Partit Progressista va pretendre reformar el sistema polític del regnat d'Isabel II, dominat pel Partit Moderat des de 1843, en aprofundir en les característiques pròpies del règim liberal, després del fracàs dels governs moderats a la dècada anterior.
 • Period: to

  Decada Liberal

  El període de la història contemporània d'Espanya que correspon a la darrera fase del regnat de Ferran VII (1814-1833), després del Trienni Liberal (1820-1823), en què va regir la Constitució de Cadis promulgada el 1812.
 • Period: to

  Govern Provissional

  El Govern Provisional del 1868-1871 va ser l'executiu transitori que es va formar a Espanya després del triomf de la Revolució del 1868, que va posar fi al regnat d'Isabel II. Constitueix el primer període del Sexenni Democràtic (1868-1874)
 • Period: to

  Sexenni Revolucionat

  El període de la història contemporània d'Espanya transcorregut des del triomf de la Revolució de setembre de 1868 fins al pronunciament de desembre de 1874, que va suposar l'inici de l'etapa coneguda com a Restauració borbònica.
 • Constitució

  Constitució
  La Constitució espanyola de 1869 va ser la Constitució aprovada sota el Govern Provisional de 1868-1871, després del triomf de la Revolució de 1868 que va posar fi al regnat d'Isabel II. Va ser la Constitució que va estar vigent durant el regnat d'Amadeu I.
 • Period: to

  Regnat Amadeo I

  Va ser elegit rei d'Espanya per les Corts Generals el 1870 després de la deposició d'Isabel II el 1868. El seu regnat a Espanya, de poc més de dos anys de durada, va estar marcat per la inestabilitat política. Els sis gabinets que es van succeir durant aquest període no van ser capaços de solucionar la crisi, agreujada pel conflicte independentista a Cuba, que havia començat el 1868, i una nova guerra carlina, iniciada el 1872.
 • Period: to

  1ª República

  La Primera República espanyola va ser el règim polític vigent a Espanya des de la seva proclamació per les Corts, l'11 de febrer del 1873, fins al 29 de desembre del 1874, quan el pronunciament del general Martínez Campos va donar lloc a la restauració de la monarquia borbònica.
 • 3ª Guerra Carlina

  3ª Guerra Carlina
  La Tercera Guerra Carlina es va desenvolupar a Espanya entre el 1872 i el 1876 entre els partidaris de Carles, duc de Madrid, pretendent carlí amb el nom de Carles VII, i els governs d'Amadeu I, de la I República i d'Alfons XII.