Liivi sõda Maria S.

 • 1551

  Liivimaalased püüavad rahu Venemaaga pikendada

 • 1554

  Venemaa nõuab rahuläbirääkimistel Tartu maksu

 • 1556

  Liivimaal toimub koadjuutorivaenus

  Riia peapiiskop Wilhelm polnud oma olukorraga pärast Volmari retsessi sõlmimist aga endiselt rahul ja nüüd Wilhelm asuda intensiivsemalt tegutsema: ta sõlmis uuesti tihedamad sidemed oma venna, Preisimaa hertsogi Albrechtiga ning too otsis vennale välja sobiva koadjuutori: Mecklenburgi hertsogi noore venna Christophi. Aga järgnenud vastasseisus maapäeval ei suutnud vaenupooled enam omavahel kokku leppida ning 1556. aasta suvel puhkes Vana-Liivimaa ajaloo viimane kodusõda.
 • 1557

  Viimased läbirääkimised tsaari ja liivimaalaste vahel

 • 1558

  Venelased piiravad esmakordselt Paidet

  Renneri sõnul arvas Järva foogt alguses, et Paidet pole võimalik kaitsta ning lahkus enamiku varaga Tallinnasse. Kuid 8. augustil, kui venelased linnust piirama asusid, oli foogt nähtavasti taas linnuses ja otsustas mitte alistuda. Venelased vallutasid tänu kohaliku poisi Hans Bare teenäitamisele küll Paide linna, kuid et neil suurtükke polnud, siis jäi linnus vallutamatuks. Foogtil õnnestus linnusest püsside ja suurtükkidega tulistades venelased peagi linnast lahkuma sundida.
 • 1558

  Ordu vastulöögi katse

  Kettler otsustas 1558. aasta sügisel, kui venelaste rünnakud olid vaibunud, proovida vähemalt osa kaotatust tagasi saada. Peamiseks eesmärgiks otsustati sealjuures seada Tartu tagasivallutamine. Kõigepealt saabusid ordu väed Rõngu linnuse alla. Venelased kaitsesid seda küll ägedalt, kuid ordu suutis selle siiski vallutada. Tartu piiramisest otsustati aga jõupuudusel loobuda ja Kettler siirdus Laiuse linnuse alla. Seal sai ta aga haavata ning pärast seda sõjalised aktsioonid lõpetati.
 • Jan 22, 1558

  Liivi sõja algus

 • May 12, 1558

  Narva langeb Ivan Julma kätte

  Narva pommitamine jätkus kuni 11. mail süttis linn põlema. . Seda kasutasid Ivangorodis olevad venelased kohe ära ning tungisid Narvasse sisse. Linlased ei suutnud vastupanu osutada ja alistusid. Ainult ordulinnus pidas ühe päeva veel vastu ning oli sunnitud seejärel samuti alla andma. Narva foogt ja teised olulisemad ametimehed olid juba varem linnast lahkunud, nüüd anti see võimalus ka kõigile teistele, kes ei soovinud Vene võimu alla jääda.
 • Jun 18, 1558

  Venelased vallutavad Tartu

  Juuli alguses jõudsid venelaste väesalgad Tartu alla. Piiskop oli küll appi palunud ordut, kuid see pidas venelaste sõjasalka liiga suureks ega julgenud venelasi segama minna. Nõnda algas linna pommitamine ja juba kümme päeva pärast piiramise algust otsustasid tartlased alistuda.
 • 1559

  Liivimaalased püüavad viimast korda vastulööki anda

  Väikestes kokkupõrgetes suudeti venelasi küll võita, kuid Tartu piiramiseni ei jõutud ka seekord, sest Kettler ja Christoph läksid omavahel tülli. Nõnda lõppes liivimaalaste viimane ründeüritus.
 • May 13, 1559

  Taani ostab Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonnad; hertsog Magnus saabub Liivimaale.

 • Aug 31, 1559

  Ordu ja peapiiskop annavad end Poola-Leedu kaitse alla

 • Aug 2, 1560

  Härgmäe lahing

 • Aug 21, 1560

  Viljandi langemine ja saatus Vene võimu ajal.