Eestlaste muistne vabadusvõitlus

By Trinka
 • Jan 1, 1143

  Rajati Lübecki linn

  See kujunes Läänemerel saksa kaupmeeste olulisemaks tugipunktiks
 • Jan 1, 1184

  Kristliku misjonitöö alustamine liivlaste juures

  Tulevane piiskop Meinhard alustas seda Väina jõe alamjooksul elavate liivlaste juures
 • Jan 1, 1187

  Theoderich alustas misjonitööd

  Koiva liivlaste keskuses Toreidas alustas misjonitööd Theoderich
 • Jan 1, 1198

  Teine liivlaste piiskop Berthold langes lahingus

  See juhtus ristisõdijate ja liivlaste vahel Riia asula juures
 • Jan 1, 1199

  Kolmada Liivimaa piiskopi pühitsemine

  Selleks pühitseti toomhärra Albert Buxhoeveden
 • Jan 1, 1201

  Rajati Riia linn

  Väina jõe alamjooksule rajati Riia linn
 • Jan 1, 1202

  Asutati Mõõgavendade ordu

  Kristuse Sõjateenistuse Vennad
 • Jan 1, 1207

  Liivlaste ja latgalite ulatuslik ristimine

 • Jan 1, 1208

  Sõjakäik Ugandisse, algas eestlaste Muistne vabadusvõitlus

  Saksa ristisõdijate ja nende liitlaste esimene sõjakäik, Muistse vabadusvõitluse algus
 • Jan 1, 1210

  Võnnu linnuse piiramine, abiväe purustamine Ümera lahingus

  Eestlased piirasid Võnnu linnust ja lõid ristisõdijate abiväe Ümera lahingus puruks
 • Jan 1, 1211

  Viljandi linnuse piiramine

  Ristisõdijad piirasid 6 päeva Viljandi linnust
 • Jan 1, 1211

  Sõjakäigud Toreida liivlaste vastu

  Eestlaste malevate sõjakäigud Toreida liivlaste vastu
 • Jan 1, 1212

  Varbola linnuse piiramine

  Novgorodi ja Pihkva väed rüüstasid Eestis ja piirasid Varbola linnust, lahkudes pärast lunaraha saamist
 • Jan 1, 1212

  Pihkva linna rüüstamine

  Sakala malev eesotsas Lembituga rüüstab Pihkva linna ja selle ümbruse
 • Jan 1, 1215

  Leole linnuse vallutamine, Lembitu ristimine

  Ristisõdijad vallutasid Leole linnust Sakalas ja Lembitu ristiti pärast allaandmist koos muu rahvaga
 • Jan 1, 1215

  "Kolme maleva manööver"

  Eestlaste ebaõnnestunud "kolme maleva manööver" Riia alla ja liivlaste ning latgalite aladele
 • Jan 1, 1217

  Madisepäeva lahing

  Muistse vabadusvõitluse suurimas välilahingus - Madisepäva lahningus langes Sakala vanem Lembitu
 • Jan 1, 1222

  Eesti ala vabastamine, välja arvatud Tallinna

  Saarlaste õhutusel alustati mandril ülestõusu ja vabastati järgmiseks aastaks kogu Eesti ala, välja arvatud Tallinn
 • Jan 1, 1224

  Tartu vallutamine, Mandri-Eesti ristimine

  Ristisõdijate uued rüüsteretked, vallutati Tartu ja ristiti kogu Mandri-Eesti
 • Jan 1, 1227

  Muistse vabadusvõitluse lõpp

  Ristisõdijate ja ristitud eestlaste vägi vallutas tormijooksuga Muhu linnuse ja sundis alistuma Valjala linnuse kaitsjad. Muistse vabadusvõitluse lõpp