Liivi sõda (1558-1583)

 • 1551

  Liivimaalased püüavad rahu Venemaaga pikendada

 • 1554

  Venemaa nõuab rahuläbirääkimistel Tartu maksu

 • 1557

  Viimased läbirääkimised tsaari ja liivimaalaste vahel

  Ivan Julma nõutud Tartu maksu raha polnud neil aga kaasas ja nad lootsid, et suudavad ehk kas maksmisest üldse pääseda või siis vähemalt sellega venitada. Kui Moskvasse jõudes nõudsid tsaari saadikud Ivan Viskovatõi ja Aleksei Adašev maksu kohest tasumist.
 • Jan 22, 1558

  Liivi sõja algus

 • May 12, 1558

  Narva langeb Ivan Julma kätte

 • Jun 18, 1558

  Venelased vallutavad Tartu

  Juuli alguses jõudsid venelaste väesalgad Tartu alla. Piiskop oli küll appi palunud ordut, kuid see pidas venelaste sõjasalka liiga suureks ega julgenud venelasi segama minna. Nõnda algas linna pommitamine ja juba kümme päeva pärast piiramise algust otsustasid tartlased alistuda.
 • Oct 1, 1558

  Ordu vastulöögi katse

  Peamiseks eesmärgiks otsustati sealjuures seada Tartu tagasivallutamine. Kõigepealt saabusid ordu väed Rõngu linnuse alla. Venelased kaitsesid seda küll ägedalt, kuid ordu suutis selle siiski vallutada. Tartu piiramisest otsustati aga jõupuudusel loobuda ning Kettler siirdus Laiuse linnuse alla. Seal sai ta aga haavata ning pärast seda sõjalised aktsioonid lõpetati.
 • May 13, 1559

  Taani ostab Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonnad; hertsog Magnus saabub Liivimaale.

  Liivi sõja alguses, kui sise- ja välispoliitiline olukord väga segaseks muutus, otsustas uus Taani kuningas Frederik II ära kasutada. 1558. aastal oli ordu pöördunud just Taani poole kõige tungivamate abipalvetega ja vana kuningas Christian III nõustus Liivimaa diplomaatilise aitamisega. 1559. aasta kevadel sõlmisidki Taani saadikud Venemaa ja Liivimaa vahel 6-kuulise vaherahu ja paljud liivimaalased lootsid, et Taanist saab nende päästja.
 • Aug 31, 1559

  Ordu ja peapiiskop annavad end Poola-Leedu kaitse alla

 • Oct 1, 1559

  Liivimaalased püüavad viimast korda vastulööki anda

  Väikestes kokkupõrgetes suudeti venelasi küll võita, kuid Tartu piiramiseni ei jõutud ka seekord, sest Kettler ja Christoph läksid omavahel tülli. Nõnda lõppes liivimaalaste viimane ründeüritus.
 • Aug 2, 1560

  Härgmäe lahing

 • Aug 21, 1560

  Viljandi langemine ja saatus Vene võimu ajal.

 • Sep 1, 1560

  Talupoegade ülestõus Harju- ja Läänemaal

 • Jun 4, 1561

  Tallinn ja Põhja-Eesti alistuvad Rootsi võimule

 • 1562

  Rootslased vallutavad Paide

 • 1563

  Põhjamaade Seitsmeaastane sõda Liivimaal

 • Jan 1, 1573

  Paide langeb venelaste kätte

  Linnus oli üpris nõrgalt kindlustatud ja rootslased ei suutnud seda ka korralikult varustada, seal olevat olnud vaid 50 sõjaväelast ja 500 ümbruskonnast põgenenud talupoega. Seetõttu polnud selle vallutamine ka eriti raske, kuid seal sai surma Ivan Julma üks lähemaid kaastöölisi. Raevunud tsaar lasi linnuse kaitsjad pea viimseni hukata, praadides neid elusalt tulel. Pääsesid ainult mõned talupojad, kes sulgesid end linnuse kongidesse ja väitsid, et olid seal vangis olnud.
 • Jul 9, 1575

  Pärnu langeb venelaste kätte

 • Oct 21, 1578

  Rootslased ja poolakad võidavad venelasi Võnnu all

 • Sep 1, 1581

  Rootslased vallutavad venelastelt Paide

  Paide vallutamist pidasid rootslased aga niivõrd tähtsaks, et selle auks korraldati Tallinnas pidulik tänujumalateenistus ning lasti suurtükkidest saluuti, kroonik Russowi sõnul olevat nii mõnigi mees aga rõõmust koguni nutnud.
 • Sep 6, 1581

  Rootslased vallutavad Narva

  Pärast Narva vallutamist haarasid rootslased vähem kui aasta jooksul enda kätte ka Läänemaa ja Järvamaa ning sõjategevus kandus osaliselt Ingerimaale, kuid samuti asusid rootslased piirama Põltsamaad ja Pärnut.
 • Jan 15, 1582

  Jam Zapolski vaherahu sõlmimine

  Paavsti saadiku Antonio Possevino vahendusel sõlmisid venelased ja poolakad 1582. aasta alguses Pihkvamaal Jam Zapolski vaherahu, millega ka Eesti alal veel venelaste kätte jäänud linnused langesid poolakate kätte.
 • Pljussa vaherahu sõlmimine

  Pljussa vaherahu loetakse ometigi Liivi sõja lõpuks, sest seejärel ei suutnud venelased enam pikka aega Eesti ja Läti territooriumile tungida ning ka Rootsi ja Poola vahel valitses esimestel aastatel rahu. Üldiselt rahumeelsed olid rootslaste ja poolakate suhted ka Saaremaad valitsenud taanlastega.