Keskaeg

Keskaeg Eesti alal

 • Jan 1, 1208

  Muistne vabadusvõitlus algas

 • Period: Jan 1, 1208 to Jan 1, 1558

  Keskaeg Eesti alal

 • Jan 1, 1227

  Muistne vabadusvõitlus lõpes ja algas keskaeg

  Muistne vabadusvõitlus lõpes ja algas keskaeg
  Eestlased kaotasid ja Eesti oli jagatud Taani, Liivi ordu, Tartu ja Saare-lääne piiskopkondade vahel
 • Oct 1, 1248

  Tallinn sai linnaõiguse

  Tallinn sai linnaõiguse
  Esimene linnaõigusega linn Eesti aladel. Linnaõigust pidi taotlema ja selle saamine ei sõltunud linna elanike arvust. Linnaõigusega linn oli sõltumatu ja seal kehtisid eriseadused. Näiteks kui talupoeg oli ennast linnas varjanud 1 aasta ja 1 päev, siis mõisnikul ei olnud õigust teda tagasi nõuda.
 • Jan 1, 1260

  Esimesed eramõisad

  Esimesed eramõisad
  Esimestes mõisates ei tegeletud veel põllumajandusega, vaid mõis oli vasalli elupaik ja keskus kuhu koguti andameid.
 • Jan 1, 1282

  Tallinn ühines Hansaliiduga

  Tallinn ühines Hansaliiduga
  Tallinn asus tähtsate maa- ja veeteede ristumiskohas ja ta oli lähedal tähtsale kaubanduskeskusele Novgorodile.
 • Jan 1, 1325

  Viljandi sai hansalinnaks

  Viljandi sai hansalinnaks
  Viimane linn Eestis, mis sai hansalinnaks. Viljandi oli Liivimaa kaubateede läheduses. Hansalinnad Eestis olid: Tallin, Tartu, Uus-Pärnu, Viljandi,
 • Apr 23, 1343

  Jüriöö ülestõus

  Jüriöö ülestõus
  Sai alguse Harjumaalt, paari päeva pärast levis Läänemaale ja teistesse maakondadesse. Mõte oli, et kõik saksa verest peavad surema, selle käigus tepeti peale aadlite isegi lapsi, neitsisi ja teenijaid. Ordu kutsus 4 "Eesti kuningat" Paidesse kohtumisele, kuigi tegelikult löödi "Eesti kungingad" Paides maha. Ülestõus lämmatati Saaremaal 1345. aastal.
 • Jan 1, 1346

  Põhja-Eesti müüakse Saksa ordule

  Taani müüs oma valdused Põhja-Eestis Saksa ordule. Saksa ordu oli saanud ülestõusu summutamise kligus kontrolli Taani linnuste üle ja Taani otsustas müüa 19000 hõbemarga eest oma valdused ordule. Ordust sai suurim maavalduste omanik Liivimaal.
 • Jan 1, 1421

  Liivimaa maapäev

  Maapäeval kohtusid valitsejad ja madalamete seisuste esindajad. Kõik olid jaotatud 4 faktsiooni ehk kuuriasse: piiskopid ja raehärrad; ordumeister ja -amtenikud; Riia, Tartu ja Tallinna esindajad ja neljanad olid vasallid. Arutati Liivimaa valitsemist.
 • Jan 1, 1523

  Luterlus jõudis Eestisse

  Luterlus jõudis Eestisse
  Luterlus sai alguse Lutheri 95 teesist, milles ta kritiseeris katoliku kirkikut. See jõudis Eestisse esimesena linnadesse tänu käsitööle ja kaubandusele ja oli alguses levinud linnaelanike seas. Luterlus alustas kirkutes reformatsiooni.
 • Jan 1, 1535

  Esimene eestikeelne tekst

  Esimene eestikeelne tekst
  Selleks oli Wanradt-Koell'i katekismus. rükitud kahes keeles: alamsaksakeeles eestikeeles kõrvuti. Fragmendi sisuks on katkendid usutunnistusest, meieisapalvest, palvetest ja ristimise ning altari sakramendist
  Niisiis on esimene osaliselt säilinud eestikeelne raamat trükitud 1535. aastal Wittenbergis Hans Luffti trükikojas, kus vaid aasta varem nägi ilmavalgust, kus vaid aasta varem nägi ilmavalgust Martin Lutheri saksakeelne piiblitõlge.
 • Jan 1, 1550

  Kujunes talupoegade sunnismaisus

  Kujunes talupoegade sunnismaisus
  Kuna oli vaja toota rohkem vilja, mõtlesid mõisinikud kehtestada seadus, kus talupoejad oleksid maaga seotud ja seetõttu ei saaks lahkuda. Selline kord ei kujunened üleöö, vaid aeglaselt läbi aastate talupoegade õigused vähenesid.
 • Jan 22, 1558

  Liivi sõja alagus ja keskaja lõpp