Eesti keskaeg 1227-1558

 • Jan 1, 1230

  Rakvere linnuse rajamine

  Rakvere linnuse rajamine
  Rakvere linnust hakkasid taanlased endise muinaseestlaste linnuse asemele rajama tõenäoliselt 13. sajandi teisel veerandil, võimalik, et 1230. aastatel. 1252. aastal on Rakveret esmakordselt mainitud, 1267. aastal ka linnusena. Esialgu ehitasid taanlased ilmselt kastelli tüüpi linnuse, kui Liivimaa ordu selle1347. aastal aga lõplikult enda kätte sai (tegelikult haldas ta linnust juba 1343. aastast).
 • Jan 1, 1237

  Mõõgavendade ordust saab Liivi ordu

 • Apr 5, 1242

  Toimub Jäälahing

 • Jan 1, 1248

  Eesti linnade linnaõiguste saamised

  Eesti linnade linnaõiguste saamised
  Teadaolevalt on esimene ametlikult linnaõiguse saanud Eesti linn Tallinn, mis sai 1248. aastal Lübecki linnaõiguse. Seni viimasena on linnaks saanud Tamsalu 1996. aastal.
 • Apr 23, 1343

  Jüriöö ülestõus

  Jüriöö ülestõus
 • Jul 24, 1343

  Ülestõusu algus Saaremaal

 • Jan 1, 1521

  Liivimaal algas reformatsioon

  Reformatsioon Liivimaal oli kogu põhjapoolset Euroopat haaranud reformatsiooni üks osa, mis sai alguse 1520. aastatel. Selle ajaline piiritlemine on äärmiselt keeruline, sest uus usk ei saavutanud domineerivat positsiooni mitte kohe, vaid alles aastakümnete jooksul.
 • Jan 1, 1525

  Esimene eesti keelne trükis

 • Jan 1, 1546

  Sõlmitakse Volmari retsess

 • Jan 1, 1549

  Järgnevad eestikeelsed katekismused

  Pärast seda, kui Wanradt-Koelli katekismuse levitamine oli seal leidunud vigade tõttu lõpetatud, asuti ilmselt välja töötama uut eestikeelset katekismust. Selle olemasolu kohta leidub esimene teade 1549. aastast, kui on mainitud kimpu mittesaksakeelseid katekismuseid. Paul Johansen oletab, et selle autoriks oli Johann Koelli järglane Pühavaimu jutlustajakohal: Reinhold Beseler. 1554. aastast on teade ka Tartus ilmunud ilmselt lõunaeestikeelse katekismuse kohta, mille trükkimist toetas ordumeiste