10304dax

Eestlaste muistne vabadusvõitlus 1208-1227

 • Jan 1, 1143

  1143

  Rajati Lübecki linn, mis kujunes Läänemerel saksa kaupmeeste olulisemaks tugipunktiks.
 • Jan 1, 1184

  1184

  tulevane piiskop (1186-1196) Meinhard alustas Väina jõe alamjooksul elavate liivlaste juurdes kristlikku misjonitööd.
 • Jan 1, 1187

  1187

  Koiva liivlaste keskuses Toreidas alustas misjonitööd Theoderich.
 • Jan 1, 1198

  1198

  Teine liivlaste piiskop Bertholf langes lahingus ristisõdijate ja liivlaste vahel Riia asula juures
 • Jan 1, 1199

  1199

  Kolmandaks Liivimaa piiskopiks pühitseti toomhärra Albert Buxhoeveden.
 • Jan 1, 1201

  1201

  Väina jõe alamjooksule rajati Riia linn
 • Jan 1, 1202

  1202

  Asutati mõõg avendade ordu ( Kristuse Sõjateenistuse Vennad)
 • Jan 1, 1207

  1207

  Liivlaste ja latgalite ulatuslik ristimine.
 • Jan 1, 1208

  1208

  Saksa ristisõdijate ja nende liitlaste esimene sõjakäik Ugandisse; algas eestlaste Muistne vabadusvõitlus.
 • Jan 1, 1210

  1210

  Eestlased piirasid Võnnu linnust ja lõid ristisõdijate abiväe Ümera lahingus puruks.
 • Jan 1, 1211

  1211

  Eestlaste malevate sõjakäigud Toreida liivlaste vastu.
 • Jan 1, 1212

  1212

  Novgorodi ja Pihkva väed rüüstasid Eestisja piirasid Varbola linnust, lahkudes pärast lunaraha saamist.
 • Jan 1, 1212

  1212

  Sakala malev eesotsas Lembituga rüüstab Pihkva linna ja selle ümbruse
 • Jan 1, 1212

  1212-1215

  Kehtis nälja ja katku tõttu kolmeaastane vaherahu
 • Jan 1, 1215

  1215

  Ristisõdijad vallutasid Leole linnust Sakalas ja Lembitu ristiti pärast akkaandmist koos muu rahvaga
 • Jan 1, 1215

  1215

  Eestlaste ebaõnnestunud "kolme maleva manööver" Riia alla ja liivlaste ning latgalite aladele
 • Jan 1, 1217

  1217

  Muistse vabadusvõitluse suurimas välilahingus- Madisepäeva lahingus langes Sakala vanem Lembitu
 • Jan 1, 1219

  1219-1220

  Taanlased eesotsas Valdemar II-ga alustasid Põhja-Eesti vallutamist ja ristimist.
 • Jan 1, 1220

  1220

  rootslaste ebaõnnestunud katse kinnitada kanda Läänemaal.
 • Jan 1, 1222

  1222

  Saarlaste õhutusel alustati mandril ülestõusu ja vabastati järgmiseks aastaks kogu Eesti ala, välja arvatud Tallinn.
 • Jan 1, 1224

  1224

  Ristisõdijate uued rüüsteretked, vallutati Tartu ja ristiti kogu Mandri-Eesti
 • Jan 1, 1227

  1227

  Ristisõdijate ja ristitud eestlaste vägi vallutas tormijooksuga muhu linnuse ja sundis alistuma Valjala linnuse kaitsjad. Muistse vabadusvõitluse lõpp.