10304dax

EESTLASTE MUISTNE VABADUSVÕITLUS 1208-1227

 • Jan 1, 1143

  Lübecki linna rajamine

  Linn kujunes Läänemere saksa kaupmeeste olulisemaks tugipunktiks.
 • Jan 1, 1184

  Tulevane piiskop Meinhard alustas kristlikku misjonitööd

 • Jan 1, 1187

  Koiva liivlaste keskuses Toreidas alustas misjonitööd Theoderich

 • Jul 24, 1198

  Teine liivlaste piiskop Berthold langes lahingus ristisõdijate ja liivlaste vahel Riia asula juures

 • Jan 1, 1199

  Kolmandaks Liivimaa piiskopiks pühitseti toomhärra Albert Buxhoeveden

 • Jan 1, 1201

  Väina jõe alamjooksule ajati Riia linn

 • Jan 1, 1202

  Asutati Mõõgavendade ordu

 • Jan 1, 1207

  Liivlaste ja latgalite ulatuslik ristimine

 • Jan 1, 1208

  Eestlaste Muiste vabadussõja algus

  Saksa ristisõdijate ja nende liitlaste esimene sõjakäik Ugandisse.
 • Jan 1, 1210

  Eestlased piirasid Võnnu linnust ja lõid ristisõdijate abiväe Ümera lahingus puruks

 • Jan 1, 1211

  Ristisõdijad piirasid 6 päeva Viljandi linnust

 • Jan 1, 1211

  Eestlaste malevate sõjakäigud Toreida liivlaste vastu

 • Jan 1, 1212

  Novgorodi ja Pihkva väed rüüstasid Eestis ja piirasid Varbola linnust, lahkudes pärast lunaraha saamist

 • Jan 1, 1212

  Sakala malev eesotsas Lembituga rüüstab Pihkva linna ja selle ümbruse

 • Jan 1, 1212

  Kehtis nälja ja katku tõttu kolmeaastane vaherahu

 • Jan 1, 1215

  Ristisõdijad vallutasid Leole linnust Sakalas ja Lembitu ristiti pärast allaandmist koos muu rahvaga

 • Jan 1, 1215

  Eestlaste ebaõnnestunud "kolme maleva manööver" Riia alla ja liivlaste ning latgalite aladel

 • Sep 21, 1217

  Madisepäeva lahingus langes Sakala vanem Lembitu

 • Jan 1, 1219

  Taanlased eesotsas Valdemar II-ga alustasid Põhja-Eesti vallutamist ja ristimist

 • Jan 1, 1220

  Rootslaste ebaõnnestunud katse kinnitada kanda Läänemaal

 • Jan 1, 1222

  Saarlaste õhutusel alustati mandril ülestõusu ja vabastati järgmiseks aastaks kogu Eesti ala, välja arvatud Tallinn

 • Jan 1, 1224

  Ristisõdijate uued rüüsteretked, vallutati Tartu ja ristiti kogu Mandri-Eesti

 • Jan 1, 1227

  Ristisõdijate ja ristitud eestlaste vägi vallutas tormijooksuga Muhu linnuse ja sundis alistuma Valjala linnuse kaitsjad. Muistse vabadusvõitluse lõpp.