Escriptura musical(primera imatge presentació)

L'història de l'escriptura musical.

 • Period: 400 to Mar 6, 1500

  EDAT MITJANA

 • Period: 400 to Jan 1, 1450

  ART MEDIEVAL

 • 570

  Gregori I el Magne

  Gregori I el Magne
  Va recopilar cants religiosos procedents de diferents zones d'Europa i en honor seu el van anomenar cant Gregorià.
  Audició cant Gregorià
 • Jan 1, 700

  Escriptura Pneumàtica

  Escriptura Pneumàtica
  Apareix l'escriptura pneumàtica, la primera escriptura musical. Mostrava el sentit o la direcció que devia tenir la línia melòdica.
  Informació notació pneumàtica.
 • Jan 1, 991

  Guido d'Arezzo.

  Guido d'Arezzo.
  Va néixer a Arezzo (La Toscana) l'any 991 aproximadament. Va ser l'inventor del nom de les notes, del tetragrama i de la notació quadrada.
  Informació de Guido d'Arezzo.
 • Jan 1, 1100

  Diferències entre la música religiosa i la civil.

  Diferències entre la música religiosa i la civil.
  La música religiosa és vocal, sense acompanyament instrumental i la gran majoria són melodies senzilles. Un exemple de música religiosa polifònica és l'Organum, i de monòdica és el Cant Gregorià. La música civil és més complexa i és instrumental. Un exemple de música civil polifònica són les balades, i de monòdiques serien les cançons de trobadors.
 • Jan 1, 1100

  Ars Antiqua.

  Ars Antiqua.
  Al segle XII comença l'Ars Antiqua amb el desenvolupament de l'organum i de noves formes polifòniques. Es comencen a introduir instruments per acompanyar la música vocal i el ritme pren més importància.
  Informació sobre l'Ars Antiqua.
 • Jan 1, 1200

  Trobadors i joglars.

  Trobadors i joglars.
  Els trobadors eren compositors - poetes de música profana. Els joglars eren intèrprets de música profana a l'edat mitjana.
  Informació sobre joglars.
  Informació sobre trobadors.
 • Jan 1, 1400

  Ars Nova.

  Ars Nova.
  Apareix una polifonia preciosista anomenada Ars Nova. Els instruments van adquirint més importància i es desenvolupa l'individualitat del compositor.
 • Jan 1, 1400

  El Llibre Vermell de Montserrat.

  El Llibre Vermell de Montserrat.
  El Llibre Vermell de Montserrat és un manuscrit de finals del segle XIV i principis del segle XV, enquadernat en vellut vermell que es va trobar al monestir de Montserrat.
  Informació del Llibre Vermell de Montserrat.
 • May 1, 1400

  Esdeveniments importants.

  Esdeveniments importants.
  Del tetragrama es passa al pentagrama, hi ha compassos ,hi trobem claus, símbols que marquen el ritme i no hi ha línies divisòries per cada compàs.
 • Mar 12, 1455

  Invenció de la impremta.

  Invenció de la impremta.
  L'any 1455 es va inventar la impremta, per difondre diferents documents escrits. Va produir un canvi molt important alhora divulgar llibres, documents, etc.
  Impremta.
 • Period: Jan 1, 1460 to

  RENAIXEMENT

 • Period: Jan 1, 1510 to

  EDAT MODERNA

 • Period: to

  BARROC

 • Burgesia.

  Burgesia.
  En aquest segle arriba la Burgesia al poder, i distribueix la música impresa a gran escala.
  Iformació de la burgesia.
 • Matissos de dinàmica.

  Matissos de dinàmica.
  A la meitat del segle XVIII, es comencen a utilitzar matissos de dinàmica. Per exemple: forte o piano.
  Informació dels matissos de dinàmica.
 • Period: to

  CLASSICISME

 • Period: to

  ROMANTICISME

 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • Detalls expresius.

  Detalls expresius.
  Al segle XIX aparèixen detalls expresius a la partitura, que marquen el tempo: largueto, allegro con moto i andante man non troppo.
 • Period: to

  CONTEMPORANI

 • Escriptura musical actual.

  Escriptura musical actual.
  Avui l'escriptura musical s'ha individualitzat tant que els compositors utilitzen els seus propis sistemes de notació musical, se solen incluir a les partitures.