Les etapes de lla història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  L’evolució dels éssers humans és el seguit de canvis que van sofrir alguns primats fins a arribar a constituir l'actual espècie d’Homo sapiens sapiens. Els canvis més importants i, per això mateix, els més discutits, serien els relatius a l'aparició de la parla, el bipedisme la fabricació d'estris.
  Els éssers humans van aparèixer a la terra fa més de 130.000 anys durant el període paleolític. Això va succeir després d'un llarg període d'evolució.
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistòria

  La Prehistòria és el primer període històric, té el seu inici amb l'aparició dels primers éssers humans, fa uns 2 milions d'anys aproximadament. Durant la Prehistòria, els éssers humans van començar a organitzar-se socialment, primer en petites tribus nòmades, i més tard, establint-se en poblats que van anar creixent lentament.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  El Paleolític es defineix com l'edat antiga de la pedra i abasta el temps comprès entre l'inici de la vida humana i el final de l'era glacial a la Terra.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura

  Descoberta de l'Agricultura
  La història de l’agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica…
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat. Les tècniques agrícoles evolucionaren relativament poc durant mil·lennis, encara que gràcies als descobriments dels segles XV a xviii s'incrementaren els productes disponibles a tot el món.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

  És el període de la història humana en què va aparèixer i es va generalitzar l'agricultura i el pasturatge d'animals.
  Al Neolític es produeix la sedentarització de l'ésser humà. L'agricultura i la ramaderia garanteixen la provisió d'aliments i es construeixen els primers assentaments permanents.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  L’Edat dels Metalls és una època de grans canvis en la forma de vida dels homes i dones de la Prehistòria.
  . Fabricaven les eines amb ferro, bronze i coure, a part van descobrir l’or i la plata. Van millorar les armes clàssiques com la llança.
  Els invents més importants va ser la metal·lúrgia, va influir en la seva vida els metalls per fer eines de caça i per eines de recol·lecció.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Edat dels Metalls

  L'edat dels metalls és una de les dues grans etapes de la prehistòria. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament per part de les societats humanes de la metal·lúrgia.
  L’edat dels metalls és l'última època de la prehistòria.
  Cuinaven amb foc i menjaven animals
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  L'escriptura existeix des de fa uns 3500 anys. Va aparèixer en diferents formes almenys en cinc o sis civilitzacions diferents amb llarg domini de l'agricultura i el desenvolupament urbà a l'aire lliure.
  Aquests escrits van donar lloc a gairebé tots els sistemes gràfics actualment coneguts.
  El primer idioma escrit és el sumeri.
 • Period: 2500 BCE to

  Història

  La història és el conjunt de l'edat antiga, edat mitjana, edat moderna i l'edat contemporània
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  L'Edat Antiga va començar amb la invenció de l'escriptura, cap a l'any 3000 aC aproximadament. En començar l'Edat Antiga, els antics poblats prehistòrics van créixer fins a convertir-se, alguns, en grans ciutats, van conquerir altres territoris, fins a formar grans Estats o imperis, com per exemple Mesopotàmia, Egipte...
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'Imperi romà d'Occident va ser el període de declivi de l'Imperi romà d'Occident en què va perdre l'autoritat d'exercir el seu domini i el seu territori va ser dividit en nombroses entitats polítiques successores.
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L'Edat Mitjana va començar en el moment de la desaparició de l'últim d'aquests grans imperis, Roma, l'any 476 dC. És un període en què els grans Imperis van deixar pas a regnes més petits, on les ciutats van perdre gran part d'importància, en favor del món rural. La societat es va dividir en dos grups: els que pagaven impostos i els que no.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  Descobriment d'Amèrica és la denominació que rep l'esdeveniment històric esdevingut el 12 d'octubre del 1492, consistent en l'arribada a Amèrica d'una expedició provinent de Castella.
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  L'Edat Moderna és el període d'expansió del món conegut pels occidentals, i comença amb la descoberta d'Amèrica el 1492. La societat continuava dividida de la mateixa manera que a l'Edat Mitjana, però els descobriments científics van anar reduint-hi el pes del cristianisme.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa va ser un conflicte social i polític, amb diversos períodes de violència, que va convulsionar França i, per extensió de les seves implicacions, altres nacions d'Europa que enfrontaven partidaris i opositors del sistema conegut com l'Antic Règim.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'Edat Contemporània és el període actual de la història, i es considera que va començar el 1789 amb la Revolució Francesa, que va intentar trencar amb la societat de privilegiats que venia de l'època medieval.