L'Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imeri Romà de Occident

  Caiguda de l'Imeri Romà de Occident
  Es desfà l'Imperi Romà de Occident, fet que marca l'inici de una nova etapa, la Edat Mitjana
 • Period: 476 to Jan 1, 1493

  Edat Mitjana

 • Period: 476 to Dec 31, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Apr 7, 600

  Monarquia visigòtica a Hispània

  Monarquia visigòtica a Hispània
 • Apr 7, 711

  Invasió musumlana de la Peninsula

  Invasió musumlana de la Peninsula
 • Apr 7, 1095

  Primera Croada

  Primera Croada
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1493

  Baixa Edat Mitjana

 • Apr 11, 1112

  Introducció de les terres occitanes a Catalunya

  Introducció de les terres occitanes a Catalunya
 • Apr 7, 1137

  Unió de Catalunya i Aragó

  Unió de Catalunya i Aragó
 • Apr 7, 1189

  Tercera Croada

  Tercera Croada
 • Apr 7, 1213

  Batalla de Muret: Mort de Pere I el Catòlic

  Batalla de Muret: Mort de Pere I el Catòlic
 • Apr 11, 1232

  Naixement de Ramon Llull

  Naixement de Ramon Llull
 • Oct 9, 1238

  Conquista de València

  Conquista de València
 • Apr 11, 1272

  Inici de l'obra de Ramon Llull

 • Apr 11, 1287

  Ramon Llull come´ça a escriure "Blanquerna"

  Ramon Llull come´ça a escriure "Blanquerna"
 • Apr 11, 1327

  Naiximent de Francesc Eiximenis

 • Apr 11, 1340

  Naixement de Bernat Metge

  Naixement de Bernat Metge
 • Apr 11, 1350

  Naixement de San Vicent Ferrer

  Naixement de San Vicent Ferrer
 • Apr 11, 1352

  Naixement de Anselm Turmeda

  Naixement de Anselm Turmeda
 • Jan 1, 1378

  Cisma d'Occident

  Cisma d'Occident
  Període de crisi viscut entre 1378 i 1417 durant el qual dos papes rivals, l'un establert a Roma i l'altre a Avinyó, es consideraven l'únic i legítim papa; a partir del Concili de Pisa els papes rivals foren tres. El cisma es va resoldre finalment amb el Concili de Constança, que establí de nou un únic papa reconegut per tota la Cristiandat.
 • Apr 11, 1396

  Inici del regnat de Martí l'Humà

  Inici del regnat de Martí l'Humà
 • Apr 11, 1400

  Naixement de Ausiàs March

  Naixement de Ausiàs March
 • Apr 11, 1412

  Compromis de Casp

  Compromis de Casp
 • Apr 11, 1412

  Inici del regnat de Ferran d'Antequera

  Inici del regnat de Ferran d'Antequera
 • Apr 7, 1414

  Concili de Canstança

  Concili de Canstança
 • Apr 11, 1416

  Inici del regnat de Alfons el Magnanim

  Inici del regnat de Alfons el Magnanim
 • Jan 1, 1450

  Invenció de l'Impremta

  Invenció de l'Impremta
  Fet que va revolucionar la literatura, sent la gran protagonista als moviments intel·lectuals, literaris, econòmics, tecnològics i polítics que s'anticiparen al Renaixement
 • Apr 11, 1452

  Caiguda de l'Imperi Romà de Orient

 • Apr 11, 1458

  Inici del regnat de Joan Sense Fe

  Inici del regnat de Joan Sense Fe
 • Apr 11, 1490

  Primera publicació del "Tirant lo Blanc"

 • Oct 12, 1492

  Descobriment de America

  Descobriment de America
  El divendres 12 de octubre de l'any 1492 el viatge de Colom cap a les Indies descobrix un nou continent, America. Aquest fet acaba amb un periode molt llarg, la Edat Mitjana.
 • Fundació de l'Ordre de St. Benet

  Fundació de l'Ordre de St. Benet
 • Creació del Califat de Còrdoba per al-Rahman III

  Creació del Califat de Còrdoba per al-Rahman III