Etapes de la história

 • 50 BCE

  PREHISTÒRIA

  PREHISTÒRIA
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El paleolític s’estén des de fa uns cinc milions d’anys fins a l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 5 BCE

  Neolític

  Neolític
  El neolític transcorre des de la invenció de l’agricultura i la ramaderia fins a la fabricació dels primers objectes de metall, fa uns 7.000 anys.
 • 4 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  L’edat dels metalls va començar amb la fabricació dels primers objectes de metall i va finalitzar amb la invenció de l’escriptura.
 • 3 BCE

  L'edat antiga

  L'edat antiga
  El fet històric important que marca el pas de la prehistòria a l'Edat Antiga
  és el descobriment de l'escriptura. Aquesta etapa de la història acaba amb
  la caiguda de l'imperi romà.
  Durant aquesta època van néixer les primeres grans civilitzacions, que en el
  cas dels països que envolten la Mediterrània van coincidir diversos pobles:
  egipcis, ibers, grecs, fenicis, cartaginesos i romans.
 • 476

  L'edat mitjana

  L'edat mitjana
  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració.
 • 1462

  L'edat moderna

  L'edat moderna
  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • L'edat conteporània

  L'edat conteporània
  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen.