La memòria històrica.,

 • Inici Sexenni Democràtic.

 • Final Sexenni Democràtic.

 • Inici I de Républica.

 • Final I República.

 • Inici regnat d'Alfons XII

 • Inici Regència Mª Cristina

 • Inici de regnat d'Isabel II

 • Final Regència Mª Cristina.

 • Final de regnat d'Isabel II

 • Final Regnat d'Alfons XII

 • Inici Dictadura Miguel Primo de Rivera

 • Inici de regnat d'Amadeu de Savoia

 • Final Dictadura Miguel Primo De Rivera.

 • Final de regne d'Amadeu de Savoia

 • Inici II República.

 • Inici de regnat de Ferran VII.

 • Final de regnat de Ferran VII

 • Inici Regnat d'Alfons XIII

 • Final II República.

 • Final Regnat d'Alfons XIII