La historia de la música

Timeline created by martaabassii
In Music
 • Period:
  992
  to
  1050

  Edat mitjana

  Guido de Arezzo->tetragrama,precusor del pentagrama i la escala diatónica
  -pocs elements musicals
  - cant gregorià
  - trovadors i juglars
  -polifonia
 • Period:
  1400
  to

  Renaixement

  -Polifonia mediaval religiosa i profana
  -dansa
 • Period: to

  Barroc

  -tonalitat
  -textura homofónica
  -opera,música pura
  -molts matitzos, contrast de plans sonors, "ecos" i repeticions
 • Period: to

  Classisme

  -forma musical
  -sonata
  -claretat de textures
  -simetria en les frases
  -consolidació de la tonalitat plena
  -estableixement de les formes musicals clàssiques
  -compositors: Haydn, Mozart i Beethoven
 • Period: to

  Romanticisme

  -art per excelencia
  -inspiració poética
  -zarzuela
  -poema sinfónic
  -música nacionalista
  destaquen: Rossini, Mendelson, Liszit i Chopin
 • Period: to

  Inici s.XX

  -rebelió contra la armonia
  -liberació de les funcions armóniques
  -ruptura armonia tradicional
  -van ser abandonats els tons majors i menors
  - jazz,pop, etnic...