Musica

La història de la musica

 • 400

  Música Religiosa

  Música Religiosa
  En la música religiosa apareix el cant gregorià i la polifonia.
 • Period: 400 to

  Alta Edat Mitjana

 • Period: 400 to

  la història de la música

 • Period: 400 to Jan 1, 1440

  Art Medieval

  Neix el cant gregorià, la polifonia i la música trobadoresca. La forma instrumental característica és l'estampida.
 • Jan 1, 1000

  Moviment Trobadoresc

  Moviment Trobadoresc
  Fins al S. XI la música es trobava en la religió, i després, va apareixer la música trobadoresca, també anomenada profana, que la composaven els trobadors per als seus senyors feudals i on els encarregats de recitar-la eren els joglars.
 • Period: Dec 31, 1000 to

  Baixa Edat Mitjana

 • Jan 1, 1100

  Música Civil

  Música Civil
  Es comença a cantar en llatí i apareixen els goliard, que són monjos que deixen la vida rligiosa i es converteixen en trobadors.
 • Mar 11, 1200

  Burgesia

  Burgesia
  Apareixen les primeres ciutats que es van convertint en els centres econòmics basats en el comerç i l'artesania i en centres culturals, gràcies a l'aparició de les universitats. Junt amb això va apereixer una nova clase social, la burgesia, que són els habitants de les ciutats.
 • Jan 1, 1250

  Els neumes

  Els neumes
  És la primera forma de notació musical i només indicava la melodia de la cançó.
 • Mar 12, 1300

  Notació Quadrada

  Notació Quadrada
  és una nova forma de notació musical on les notes es representen amb quadrats.
 • Jan 1, 1390

  Llibre vermell de Montserrat

  Llibre vermell de Montserrat
  És un manuscrit que conté una col·lecció de cants medievals i altres coses litúrgiques de finals de l'Edta Mitjana i que es conserva al monestir de Montserrat.
 • Period: Dec 31, 1450 to

  Renaixement

  la història del renaixement
  Durant aquesta época predomina la música vocal i profana.
 • Mar 11, 1455

  Impremta

  Impremta
  Apareix l'impremta, que va significar un gran avens alhora de distribuir les pautes musicals. Tot i això no trobem gaires pautes anteriors al 1600, ja que l'impremta era molt cara.
 • Period: to

  Edat Moderna

 • Period: to

  Barroc

  la música en el barroc
  La música té una funció propagandística del poder civil i religiós. Predomina l'escriptura harmònica. La música instrumental s'idependitza de la vocal i es produeix el naixement de lòpera.
 • Òpera

  Òpera
  Durant el Barroc es produeix el naixement de l'òpera.
 • Period: to

  Classicisme

  L'Edat del classicisme en la música
  És desembolupa l'òpera. La principal forma instrumental és la sonata.
  Es consolida la simfonia. La música es caracteritza per unes melodies fàcils i estructurades, el ritme regular i l'harmonia clara.
 • Sonata

  Sonata
  La sonata és la principal forma instrumental del Classicisme.
 • Period: to

  Romanticisme

  romanticisme en la música
  La música està al servei de l'expressivitat. Entre la música vocal destaca l'òpera romàntica i el lied. L'instrument predilecte és el piano.
 • Metronom de Maelzel

  Metronom de Maelzel
 • Jazz

  Jazz
  Apareix el Jazz al S.XX, un nou estil músical on el saxofon és l'ionstrument predominant.
 • Period: to

  Edat Contemporania

 • Period: to

  Contemporani

  Cada compositor emplea els seus propis sistemes de notació musical perqué s'ha indvidualitzat.
  Apareixen noves alternatives musicals : Nous sistemes d'enrregistrament i producció de só
 • Folklore

  Folklore
  Durant el S. XXI apareix el folklore com a nou estil musical
 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  En el S. X ,Guido d'Arezzo, un monjo cantor benedictí, va inventar-se la manera d'escriure les notes musicals, el tetragrama i també es va inventar el nom de les notes.
 • Papa Gregori I

  Papa Gregori I
  Era un papa benedictí anomenat El Magne que va reordenar totes les melodies del cant eclesiàstic i en va compondre de noves. Aquest recull de melodies sobre els textos de la litúrgia s'anomenava cant.