la cambra fosca

 • 500 BCE

  El comportament físic de la llum

  El comportament físic de la llum
  Una de les primeres mencions conegudes de la càmera obscura va explicar en aquests escrits com la llum projectava imatges
  invertides sobre una paret quan aquesta llum passava per un petit orifici.
 • Period: 500 BCE to

  la cambra fosca

 • 800

  La cambra obscura, l’òptica i l’astronomia

  La cambra obscura, l’òptica i l’astronomia
  Entre els segles IX i XI es troben referències de la càmera
  obscura en escrits de científics àrabs. Cal destacar la figura
  d’Alahazeni, matemàtic àrab que al s. X dC, va demostrar,
  a través dels seus experiments i d’un estudi i descripció
  detallada dels ulls, que els rajos lluminosos no són emesos
  pels ulls tal com deia Aristòtil.
 • 1200

  Roger Bacon

  Roger Bacon
  el filòsof i científic anglès, Roger Bacon ja coneixia l’existència de
  la cambra obscura i en recomanava l’ús per a la visualització dels eclipsis.
 • 1300

  Levi ben Gershon

  Levi ben Gershon
  el filòsof, matemàtic, físic i astrònom jueu Levi ben Gershon va
  realitzar observacions astronòmiques utilitzant la cambra obscura, i va descriure mètodes per a mesurar els diàmetres angulars del Sol, la Lluna i els planetes Venus i Júpiter.
 • 1400

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.
  la càmera fosca va començar a utilitzar‐se com un instrument auxiliar per a la representació de
  la realitat.En aquell moment la cambra obscura era una habitació fosca, sense llum, en la que hi havia un forat o
  orifici pel que passava la llum de manera que sobre la paret d’enfront es projectava una imatge invertida
  d’allò que hi havia fora.
 • 1500

  La cambra obscura portàtil

  La cambra obscura portàtil
  L’interès per les cambres obscures va ser tan gran que es van acabar construint en fusta, com si fossin
  armaris, que es podien transportar allí on fos necessari per a representar la realitat. Tenien una mida que
  permetia que una persona estigués dins, de peu, dibuixant.
 • Johann Zahn

  Johann Zahn
  la cambra obscura
  va evolucionar cap a una cambra portàtil, més petita, que
  incorporava un mirall a 45o i una pantalla de paper, de
  manera que no era necessari que la persona estigués dins.
 • Henrich Schulze

  que va descobrir que alguns compostos com
  la sal de plata es feien foscos en entrar en contacte amb la llum. Això va fer que els científics comencessin
  a investigar la possibilitat de grafiar una imatge sobre un paper amb substàncies químiques fotosensibles.
 • Period: to

  la camrara analogica

 • Thomas Wedgwood i Humphry Davy

  Thomas Wedgwood i Humphry Davy
  van aconseguir els primers resultats
  anomenats fotogrames, eren impressions en paper de fulles de plantes.
 • Nicéphore Niepce.

  Nicéphore Niepce.
  Niepce les va anomenar heliogravats o heliografies.
  Les va aconseguir sobre unes plaques de peltre (un
  aliatge d’estany, coure i plom) cobertes de betum,
  que va situar dins d’una cambra obscura i que va
  deixar exposades a la llum durant vuit hores.
  Posteriorment va netejar la placa amb una mescla
  de petroli blanc i espígol, dissolent així les parts de
  betum que no s’havien endurit amb la llum. El
 • britànic William Henry Fox Talbot

  Talbot ja havia descobert com crear imatges amb
  un sistema de positiu‐negatiu que va anomenar calotip i que permetia obtenir diverses còpies. El 1835 va
  aconseguir fer el pas definitiu en el fixat de les imatges, que requerien en principi de 30 segons
  d’exposició. En pocs anys el temps d’exposició es va reduir a pocs segons.
 • Daguerre

  Daguerre
  va substituir la planxa de
  peltre per una planxa recoberta d’una capa de
  iodur de plata sensible a la llum, sobre la que es
  produïen impressions en blanc i negre, de molta
  més qualitat i amb molt de detall, reduint el temps
  d’exposició a uns 30 minuts. Ara bé, era una imatge
  única, de la que no se’n podien fer còpies. Va
  batejar el seu invent amb el nom de Daguerrotip.
 • Daguerre i Talbot

  Daguerre i Talbot
  van fer públics els seus invents, John Wiliam Herschel va donar el nom de
  fotografies a les imatges obtingues, i el govern francès va considerar la fotografia un invent d’interès
  nacional.
 • Gustave Le Gray

  Gustave Le Gray
  Le Gray va inventar el sistema del col∙lodió humit, que s’aplicava sobre una placa de
  vidre neta i polida.Aquest sistema reduïa el
  temps d’exposició a pocs segons i permetia realitzar còpies de la impressió.
 • James Clerk Maxwell

  James Clerk Maxwell
  Aquest va prendre tres fotografies consecutives amb
  un filtre roig, un de blau i un de verd, i posteriorment les va
  superposar en una projecció, obtenint així els colors
  desitjats. Aquesta tècnica es va anomenar Tricomia.
 • Richard Leach Maddox i Charles H.

  Richard Leach Maddox i Charles H.
  van introduir
  les plaques seques, que també eren làmines de vidre recobertes d’una solució de bromur de cadmi, aigua
  i gelatina sensibilitzada amb nitrat de plata i exposades a una cambra obscura.permetia utilitzar materials secs i reduir el temps d’exposició a un quart de segon.
 • George Eastman

  George Eastman
  va
  patentar una pel∙lícula que consistia en una tira llarga, que
  primer era de paper i més endavant es va fabricar amb material
  transparent i flexible, recoberta amb una emulsió sensible. Així
  va nàixer la pel∙lícula de rodet.Aquest invent, juntament amb
  els avenços en l’òptica i la mecànica de les càmeres va
  possibilitar aparells més lleugers i manipulables.
 • germans Lumière

  germans Lumière
  van patentar la primera placa fotogràfica a
  color. Es va donar a conèixer amb el nom d’Autochrome, però no es va
  comercialitzar fins al 1907. Oferia diapositives a color sobre una làmina de
  vidre.
 • leica

  leica
  van patentar la primera placa fotogràfica a
  color. Es va donar a conèixer amb el nom d’Autochrome, però no es va
  comercialitzar fins al 1907. Oferia diapositives a color sobre una làmina de
  vidre.
 • kodak

  kodak
  va llançar la primera
  pel∙lícula de color anomenada Kodachrome, que es va
  seguir utilitzant fins a l’any 2009. Agfa ho va fer un any més
  tard. Tot i això, les fotografies a color en paper no es van
  iniciar fins al 1941 amb la pel∙lícula Kodacolor.
 • La fotografia instantània

  La fotografia instantània
  és aquella que permet la impressió de la foto que s’acaba de fer. Aquesta va
  néixer l’any 1938 i va ser obra de Edwin Land, un científic que prèviament havia inventat el filtre
  polaritzador. Aquesta càmera va ser comercialitzada per l’empresa Polaroid i va ser llançada al mercat 10
  anys després de ser inventada.
 • Period: to

  la fotografia digital

 • VTR Video Tape Recorder

  VTR Video Tape Recorder
  va ser el desenvolupament de l’estructura bàsica del CCD (Dipositiu
  de Càrrega Acoblada). És un sistema d’emmagatzematge d’informació, que
  va ser utilitzat un any més tard pels laboratoris Bell com un sistema per a
  captar i emmagatzemar imatges, donant lloc així a la primera
  videocàmera.
 • El primer prototip

  El primer prototip
  Kodak va encarregar a l’enginyer
  Sasson la construcció de la primera càmera
  digital de la que es té constància. Captaven
  la llum i la transformaven en corrent
  elèctrica que era processada per la càmera,
  que emmagatzemava les imatges
 • La primera càmera digital a la venda

  La primera càmera digital a la venda
  era la
  Dycam model 1. Disposava d’un cable per a descarregar les imatges a un
  ordinador. Després van venir la DC 40 de Kodak o la Quick‐Time d’Apple, que
  era la versió per a ordinadors Mac.
 • La càmera compacta

  La càmera compacta
  es va comercialitzar la primera càmera compacta, la
  DC210 de Kodak, que era senzilla d’utilitzar, tenia un disseny
  ergonòmic i disposava d’una pantalla LCD en color.
 • L’smartphone

  L’smartphone
  El darrer avenç que s’ha produït en el camp de la fotografia va
  lligat a l’aparició dels smartphones.La telefonia
  mòbil va llançar els smartphones o telèfons intel∙ligents telèfons mòbils que tenim avui en dia i que incorporen pontents po¡roceçadors i bons sensors