EIX CRONOLÒGIC DE L'AUDIOVISUAL

By proche
 • Period: 1535 to

  Giovanni Battista della Porta

  Va ser el primer en posar un mirall en una càmera fosca per projectar la imatge.
 • 1558

  Càmera fosca

  Càmera fosca
  Giovanni Batista al 1558 va ser el primer en utilitzar un mirall convex per projectar la imatge en un paper.
 • Period: to

  Joseph Nicéphore Niépce

  Científic que va influir indirectament a la creació del Daguerrotip, i va ser el primer en conseguir una imatge negativa sobre paper i va ser el creador de les heliografies.
 • Period: to

  Daguerre

  Va crear el Daguerrotip.
 • Period: to

  William Fox

  Va ser el creador del calotip.
 • Imatge negativa sobre paper

  Niépce va utilitzar una càmera fosca i va necesitar una exposició d'unes 8 hores
 • Period: to

  Leon Scott

  Va ser l'inventor del fonoautògraf.
 • Heliografia amb betum de Judea

  Heliografia amb betum de Judea
  Niépce va utilitzar aquest material encara que la imatge continuava sent negativa
 • Daguerrotip

  Daguerrotip
  Va ser creat per Daguerre a partir de les innovacions de Niépce. La imatge es forma sobre una superfície de plata pulida.
 • Calotip

  Calotip
  Va ser creat per William Fox. Es basava en un paper amb nitrat de plata i àcid gàlic que després de l'exposició a la llum era revelar i fixat amb hiposulfit de sodi. Això generava una imatge amb negatiu que es podia pasar a positiu tantes vegades com es volgués.
 • Period: to

  Thomas Edison

  Thomas Alva Edison va desenvolupar invents de repercusió mundial com el fonógraf, la càmera de cinema o el Quinetoscopi.
 • Paper d'albúmina

  Paper d'albúmina
  Procediment fotogràfic creat per Evrard que positivitzava les imatges en el paper a partir d'un negatiu.
 • Col·lodió humit

  Col·lodió humit
  Gustave Le Gray va crear un tractament amb col·lodió humit per conseguir imatges a partir del revelat amb sulfat de ferro amoniacal.
 • Period: to

  Emile Berliner

  Va ser el creador del gramòfon.
 • Period: to

  George Eastman

  Va crear la càmera Kodak i va substituir les plaques de vidre per carrets de paper.
 • Fonoautògraf

  Fonoautògraf
  Va ser creat per Leon Scott i va ser el primer dispositiu capaç d'enregistrar so, tot i que després era impossible de reproduir.
 • Period: to

  Paul Nipkow

  Va ser el creador del disc de Nipkow
 • Imatge en color

  La primera fotografia en color permanent va ser fotografiada per James Clerk
 • Period: to

  Germans Lumière

  Auguste Lumière (1862-1954) i Louis Jean Lumière (1864-1948). Van ser els creados del cinematògraf
 • Gelatino-bromur

  Gelatino-bromur
  Procès fotogràfic creat per Maddox. S'utilitzava una placa de vidre sobre la qual s'extenia una solució de bromur de cadmi, aigua i gelatina, no necesitava humitat.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Va ser creat per Thomas Edison. S'utilitzava per grabar i reproduir sons.
 • Patent del sistema de fotografia en color

  Patent que la va dur a terme Leon Favre
 • Disc de Nipkow

  Disc de Nipkow
  Paul Nipkow va crear un dispositiu mecànic que permet analitzar una escena de manera ordenada.
 • Gramòfon

  Gramòfon
  Emile Berliner va crear el primer sistema de grabació i reproducció de sons que utilitzava un disc pla.
 • Càmera Kodak

  Càmera Kodak
  George Eastman va crear una càmera en forma de caixa amb lent ocular i un botó en un costat per disparar les fotografies. Incorporava un rotllo de 100 fotos.
 • Carret de paper

  Va ser una innovació de George Eastman que va permetre substitiur les plaques de vidre
 • Quinetoscopi

  Quinetoscopi
  Creat per Thomas Edison. Era un artefacte d'ús individual en el que s'hi visualitzava una pel·lícula en bucle.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Màquina creada pels germans Lumière que era capaç de gravar i projectar una imatge en moviment.
 • Tub de rajos catòdics

  Tub de rajos catòdics
  Va ser creat per Carl Braun i és una tecnologia que permet visualitzar imatges mitjançant un feix de rajos catòdics.
 • Technicolor

  Procès de cinema en color que constava de dos (al principi) o tres (uns anys més tard) colors que eren el vermell i el verd i després es va afegir el blau. Barrejant aquests 2-3 colors es va aconseguir el primer cinema en color. Va ser creat per Comstock i Wescott
 • Leica

  Leica
  Primera càmera amb pel·lícula de 35mm, creada per Osar Barnak.
 • Tocadiscos

  Tocadiscos
  És un sistema de reproducció de so analògic. Thomas Edison és considerat el seu creador.
 • Televisió

  Televisió
  John Baird va ser el primer en fer una retransmisió per televisió
 • Primera pel·lícula amb audio sincronitzat al vídeo

  The Jazz Singer va ser la primera pel·lícula amb l'audio sincronitzat al vídeo. Es va emetre a Nova York.
 • Flash automàtic

  Font de llum intensa que es sincronitzava amb la càmera.
 • Primera pel·lícula en color

  La primera pel·lícula en color va ser Becky Sharp.
 • Kine-Exacta

  Va ser la primera SLR de 35mm.
 • Instantània

  La càmera Polaroid revela i positivitza la imatge en 60 segons.
 • Càmera digital

  Càmera digital
  Tenía 0,01 megapíxels i es va inventar en un laboratori Kodak