Baixa (9)

EVOLUCIÓ CÀMERA FOTOGRÀFICA

 • 400

  Aristòtil

  Aristòtil
  Va ser un filòsof grec, conegut per construïr la primera cambra obscura que es coneix.
 • Period: 400 to

  LA CAMBRA OBSCURA

 • 500

  Mo Tzu

  Mo Tzu
  Va ser un filòsof xinés i fundador de l'escola de lògica Moïsta. Va explicar a un escrit datat del V a.C com la cambra obscura projectava imatges a través de la llum per un petit orifici.
 • 1000

  Alahazeni

  Alahazeni
  Va demostrar que els objectes són els que reflecteixen els rajos lluminosos que son captats per els ulls.
 • 1500

  Descripció de la cambra fosca

  Descripció de la cambra fosca
  La primera descripció detallada i il∙lustrada data del s. XV i es troba als manuscrits de Leonardo da Vinci.
  En aquell moment la cambra obscura era una habitació fosca, sense llum, en la que hi havia un forat o
  orifici pel que passava la llum de manera que sobre la paret d’enfront es projectava una imatge invertida
  d’allò que hi havia fora. S’ajustava per tant a la descripció que n’havia fet Aristòtil al s. IV a C.
 • Adjunció d'una lent.

  Adjunció d'una lent.
  Més endavant, al s. XVI, Giovanni Battista della Porta va afegir una lent a l’orifici per tal de millorar la
  qualitat de la imatge projectada.
  L’interès per les cambres obscures va ser tan gran que es van acabar construint en fusta, com si fossin
  armaris, que es podien transportar allí on fos necessari per a representar la realitat.
 • Cambra portàtil

  Cambra portàtil
  Fou al s. XVII, quan es va produir un avenç molt important.
  Gràcies als estudis que un monjo alemany anomenat
  Johann Zahn havia fet 150 anys abans, la cambra obscura
  va evolucionar cap a una cambra portàtil, més petita, que
  incorporava un mirall a 45o i una pantalla de paper, de
  manera que no era necessari que la persona estigués dins.
 • Primers fotogrames

  Primers fotogrames
  A principis del s. XVIII el naturalista alemany Henrich Schulze, que va descobrir que alguns compostos com
  la sal de plata es feien foscos en entrar en contacte amb la llum. Això va fer que els científics comencessin
  a investigar la possibilitat de grafiar una imatge sobre un paper amb substàncies químiques fotosensibles.
  Entre 1780 i 1810 els anglesos Thomas Wedgwood i Humphry Davy van aconseguir els primers resultats
  anomenats fotogrames, eren impressions en paper de fulles de plantes.
 • Suplencia i avanços

  Suplencia i avanços
  A principis del s. XVIII el naturalista alemany Henrich Schulze, que va descobrir que alguns compostos com
  la sal de plata es feien foscos en entrar en contacte amb la llum. Això va fer que els científics comencessin
  a investigar la possibilitat de grafiar una imatge sobre un paper amb substàncies químiques fotosensibles.
  Entre 1780 i 1810 els anglesos Thomas Wedgwood i Humphry Davy van aconseguir els primers resultats
  anomenats fotogrames, eren impressions en paper de fulles de plantes.
 • Period: to

  FOTOGRAFIA ANALÒGICA

 • Fotografies permanents

  Fotografies permanents
  Les primeres imatges fotogràfiques permanents que es van obtenir daten de 1826 i van ser obra del científic francès Nicéphore Niepce.

  Les va anomenar, heliografies.

  va aconseguir sobre unes plaques de peltre (un

  aliatge d’estany, coure i plom) cobertes de betum,

  que va situar dins d’una cambra obscura i que va

  deixar exposades a la llum durant 8 hores. El

  resultat va ser una imatge positiva on les llums

  queden representades pel betum.
  plantes.
 • Millores

  Millores
  Durant la resta del s. XIX, es van produir avenços tecnològics en la fotografia gràcies la química.

  Al 1835 Daguerre va substituir la planxa de

  peltre per una planxa recoberta d’una capa de

  iodur de plata sensible a la llum, es produïen impressions en blanc i negre, de molta

  més qualitat i amb molt de detall, reduint el temps

  d’exposició a 30 minuts. Era una imatge

  única i no se’n podien fer còpies. El va anomenar Daguerrotip.
 • Positiu-Negatiu / Calotip

  Positiu-Negatiu / Calotip
  Al mateix temps, l’inventor britànic William Henry Fox Talbot ja havia descobert com crear imatges amb un sistema de positiu‐negatiu que va anomenar calotip i que permetia obtenir diverses còpies. El 1835 va aconseguir fer el pas definitiu en el fixat de les imatges, que requerien en principi de 30 segons d’exposició. En pocs anys el temps d’exposició es va reduir a pocs segons.
 • Publicació de les càmares

  Publicació de les càmares
  L’any 1839 Daguerre i Talbot van fer públics els seus invents, John Wiliam Herschel va donar el nom de fotografies a les imatges obtingues, i el govern francès va considerar la fotografia un invent d’interès nacional.
 • Primere plaques

  Primere plaques
  Cap al 1850 Gustave Le Gray va inventar el sistema del col∙lodió humit, que s’aplicava sobre una placa de vidre polida. El col∙lodió era sensibilitzat amb nitrat de plata, exposat a la cambra obscura i un cop produïda la impressió es procedia al revelat amb sulfat de ferro amoniacal. Aquest sistema reduïa el temps d’exposició a pocs segons i permetia realitzar còpies de la impressió.

  (Retrat d'Abraham Lincoln fet amb col·lodió).
 • Primeres imatges a color

  Primeres imatges a color
  Durant el s. XIX també es va intentar obtenir fotografies en
  color. La primera és obra de James Clerk Maxwell i data de
  1861. Aquest va prendre tres fotografies consecutives amb
  un filtre roig, un de blau i un de verd, i posteriorment les va
  superposar en una projecció, obtenint així els colors
  desitjats. Aquesta tècnica es va anomenar Tricomia.
  Tot i això, no va trobar la manera de deixar els colors fixats a la foto. És per això qe les primeres fotografies eren pintades a mà.
 • Novetat - Plaques seques

  Novetat - Plaques seques
  Vint anys més tard, entre els anys 1871 y 1882, Richard Leach Maddox i Charles H. Bennet van introduir les plaques seques, que també eren làmines de vidre recobertes d’una solució de bromur de cadmi, aigua, gelatina i nitrat de plata i exposades a una cambra obscura. Aquesta nova tècnica permetia utilitzar materials secs i reduir el temps d’exposició a un quart de segon. Alguns els més importants fabricants d’aquest tipus de càmeres foren els germans Lumière, Guilleminot i Agfa.
 • Película de rodet

  Película de rodet
  L’any 1884 l’inventor George Eastman va
  patentar una pel∙lícula que consistia en una tira llarga, que
  primer era de paper i més endavant es va fabricar amb material
  transparent i flexible, recoberta amb una emulsió sensible. Així
  va nàixer la pel∙lícula de rodet. Aquest invent, juntament amb
  els avenços en l’òptica i la mecànica de les càmeres va
  possibilitar aparells més lleugers i manipulables. El procediment
  de revelat també es va simplificar molt, gràcies a aquestes
  aportacions.
 • Característiques de la primera càmera Kodak.

  Característiques de la primera càmera Kodak.
  Eastman i la seva empresa (Kodak) van oferir

  als usuaris una càmera senzilla, que

  funcionava amb aquest rodet de pel∙lícula, de

  manera que el fotògraf només havia de pitjar

  el disparador per a fer fotografies. Un cop

  fetes totes les exposicions del rodet, l’usuari

  l’havia de treure de la càmera i l’enviava a la

  fàbrica de Kodak per a que revelés les fotos i

  en fes les còpies en paper.
 • Primera placa a color

  Primera placa a color
  Al 1903, els germans Lumière van patentar la primera placa fotogràfica a
  color. Es va donar a conèixer amb el nom d’Autochrome, però no es va
  comercialitzar fins al 1907. Oferia diapositives a color sobre una làmina de
  vidre.
 • Càmera Leica

  Càmera Leica
  El 1925 l’empresa alemanya Leica va comercialitzar una
  càmera molt lleugera, petita i amanosa que tenia molt bona
  òptica i mecanismes de control, i que possibilitava fer
  fotografies de molt bona qualitat amb un aparell que es
  podia portar a sobre còmodament.
 • Kodachrome, la primera pel·licula a color

  Kodachrome, la primera pel·licula a color
  Deu anys més tard, el 1935 Kodak va llançar la primera
  pel∙lícula de color anomenada Kodachrome, que es va
  seguir utilitzant fins a l’any 2009. Agfa ho va fer un any més
  tard. Tot i això, les fotografies a color en paper no es van
  iniciar fins al 1941 amb la pel∙lícula Kodacolor.
 • Fotografia instantània

  Fotografia instantània
  La fotografia instantània és aquella que permet la impressió de la foto que s’acaba de fer. Aquesta va
  néixer l’any 1938 i va ser obra de Edwin Land, un científic que prèviament havia inventat el filtre
  polaritzador. Aquesta càmera va ser comercialitzada per l’empresa Polaroid i va ser llançada al mercat 10
  anys després de ser inventada.
 • La revolució tecnològica

  La revolució tecnològica
  El 1960 els primers VTR Video Tape Recorder ja eren capaços de capturar imatges, convertir‐les en senyals
  elèctriques i guardar‐les en suport magnètic.
  L’invent que revolucionaria el camp de la fotografia es va produir l’any. 1969 i va ser el desenvolupament de l’estructura bàsica del CCD (Dipositiu
  de Càrrega Acoblada). És un sistema d’emmagatzematge d’informació, que
  va ser utilitzat pels laboratoris Bell per a
  captar i emmagatzemar imatges, donant lloc així a la primera
  videocàmera.
 • Period: to

  FOTOGRAFIA DIGITAL

 • El primer prototip

  El primer prototip
  El 1975 Kodak va encarregar a l’enginyer
  Sasson la construcció de la primera càmera
  digital de la que es té constància. Va aconseguir un prototip
  que utilitzava sensors CCD, que captaven
  la llum i la transformaven en corrent
  elèctrica que era processada per la càmera,
  que emmagatzemava les imatges en una
  cinta magnètica. Pesava 3,60 kg i només feia
  fotos en blanc i negre, tenia una resolució de
  0,01 megapíxels i va tardar 23 segons en
  processar la captura de la primera imatge.
 • La primera càmera digital a la venda

  La primera càmera digital a la venda
  El primer model de càmera digital es va comercialitzar l’any 1990, era la
  Dycam model 1. Disposava d’un cable per a descarregar les imatges a un
  ordinador. Després van venir la DC 40 de Kodak o la Quick‐Time d’Apple, que
  era la versió per a ordinadors Mac.
 • La càmera compacta

  La càmera compacta
  Al 1997 es va comercialitzar la primera càmera compacta, la
  DC210 de Kodak, que era senzilla d’utilitzar, tenia un disseny
  ergonòmic i disposava d’una pantalla LCD en color.
  L’emmagatzematge es feia en una targeta de memòria. Aquesta
  era molt similar a les càmeres digitals que podem trobar avui en
  dia al mercat.
 • L'smatphone

  L'smatphone
  El darrer avenç que s’ha produït en el camp de la fotografia va
  lligat a l’aparició dels smartphones. L’any 2005 la telefonia
  mòbil va llançar els smartphones o telèfons intel∙ligents, que
  són els telèfons mòbils que tenim avui en dia i que incorporen
  potents processadors, capaços d’executar multitud de funcions i
  que a més es poden connectar a internet. Aquests telèfons
  mòbils porten incorporada la càmera fotogràfica digital, i això
  permet que actualment la fotografia estigui a la mà de tothom.