L'evolució dels homindis

Timeline created by Anissa karraz
 • HOMO ERECTUS

  HOMO ERECTUS
  Va viure entre 2 milions d'anys i 117.000 anys abans del present.
  Habitaven per l'Asia Oriental, a China, Indonesia.
  El seu crani variava entre 800 i 1200 cm3
  Tenia habilitats com que utilitzava la pedra per fabricar instruments primitius. Van construir refugis.
 • HOMO NEANDERTHALENSIS

  HOMO NEANDERTHALENSIS
  Va viure entre fa 200.000-250.000 i 28.000 anys, va sortir de l'Àfrica i va ocupar parts d'Europa i Àsia. L'home de neandertal es caracteritza per una gran capacitat cranial, 1300-1600 cm3, una estructura corporal massissa i robusta, el front petit, la cara prògnata, el maxil.lar superior prominent i arcs ciliars molt pronunciats. Eren d'estatura més o menys baixa, amb les extremitats curtes. Van conviure amb humans. I es van reproduir. Tenien cultura i utilitzaven foc.
 • AUSTRALOPITHECUS

  AUSTRALOPITHECUS
  Va viure entre 3,9 i 3 milions d'anys enrere.
  es creu que només va habitar a l'África.
  La seva capacitat de crani era inferior a 600 cc.
  Mesuraven menys de 1,50.
  Tenien l'habilitat de caminar de forma erguida, són els primers parients dels humans, els humans són els únics entre els primats en posseir la capacitat de caminar de forma bípeda.
 • HOMO HABILIS

  HOMO HABILIS
  Homo habilis és una espècie extinta d'hominid que visqué a l'África de l'est i del sud, ara fa entre 1,9 i 1,6 milions d'anys. La seva capiticitat craniana era de entre 600 i 700 cc, mesuraven entre 1,3m i 1,5m. A l'homo habilis se li coneix també com l'home hàbil, ja que són els primers talladors de pedra, no coneixen l'ús del foc ni tenien un llenguatge articulat
 • HOMO ERGASTER

  HOMO ERGASTER
  Homo ergaster és una espècie extinta d'homínid que visqué fa entre 1,8 i 1,4 milions d'anys a la Sabana africana. Tenia una capacitat cranial de 950 cc, mesuraven uns 160cm d'alçada, feien eines preconcebudes i alguns menjaven carn.
 • HOMO SAPIENS

  HOMO SAPIENS
  Homo sapiens va sorgir fa 350.000 anys a Sudàfrica, té una capacitat cranial de 1200-1850cm3, l'home adult pot mesurar, com a mitjana, entre 1,65 a 1,8 m amb un pes d'entre 70 i 90 kg i la dona adulta, de mitjana entre 1,55 a 1,65m amb un pes d'entre 50 i 70 kg, els homo sapiens poseeixen capacitats mentals que els permeten inventar, aprendre i utlitzar estructures lingüistiques complexes, lògiques, matemàtiques, escriptura, música, ciència i tecnologia.
 • HOMO ANTECESSOR

  HOMO ANTECESSOR
  Té una antiguitat de al menys 900.000 anys, hauria evolucionat a l' Àfrica, la seva capacitat cranial sobrepassava els 1000cm3, la seva alçada era sobre 1,70, utilitzaven foc,tenien llenguatge i tenien cultura.