Rimsko cesarstvo

 • Period: 43 BCE to 31 BCE

  Drugi triumvirat

  V njem so Mark Antonij, Gaj Oktavijan in Lepid. Razpade po bitki pri Akaciju leta 31 pr. Kr.
 • 42 BCE

  Bitka pri Filipih

  Drugi triumvirat porazi republikanske vojske Kasija in Bruta, ki sta morilca Julija Cezarja. Mark Antonij dobi vzhodno Sredozemlje, Gaj Oktavijan zahodno, Lepid pa dobi ozemlje severne Afrike
 • 31 BCE

  Bitka pri Akaciju

  Bitka pri Akaciju
  Bitka med Gajom Oktavijanom in Markom Antonije, ki mu pomaga Kleopatra. Lepid takrat ni bil pomemben. Zmaga Oktavijan, ki postane edini vladar celotnega imperija. Egipt pa postane Rimska provinca.
 • 27 BCE

  Gaj Avgust Oktavijan - 1.cesar

  Gaj Avgust Oktavijan - 1.cesar
  Vladar je že bil po bitki pri Akaciju ampak leta 27 pr. Kr. mu je senat uradno podelil ime "Avgust", kar pomeni "povzdignjeni". Takrat se je začelo njegovo cesarsko obdobje.
 • Period: 27 BCE to 284

  Principat

  Obdobje, kjer je cesar uradno ohranjal republiko, a v bistvu je vladal z avtoriteto. Uvedel ga je Gaj Oktavijan.
 • Period: 27 BCE to 180

  Pax Romana

  Razvoj trgovine, pravnega sistema, umetnosti, izobrazbe, izgradnja cest, romanizacija (širjenje latinskega jezika, rimske kulture, jezika...)
 • 14

  Cesar Tiberij

  Cesar Tiberij
  Bil je cesar od leta 14 do 37. Osvojil je Panonijo, Dalmacijo, Retijo.
 • 98

  Cesar Trajan

  Cesar Trajan
  Bil je cesar od leta 98 do 117. Imel je največji obseg države. Uvedel je limes - vojaško utrjena in organizirana meja Rimskega imperija.
 • 117

  Cesar Hadrijan

  Cesar Hadrijan
  Bil je cesar od leta 117 do 138. Utrdil je mejo in postavil Hadrijanov zid, ki še danes stoji.
 • 161

  Cesar Mark Avrelij

  Cesar Mark Avrelij
  Bil je cesar od leta 161 do 180. Bojeval se je proti Partom in s tem brani vzhodno mejo. Vojne tudi z germanskimi ljudstvi ob Donavi. S tem se pokaže šibkost severne meje.
 • 270

  Cesar Avrelijan

  Cesar Avrelijan
  Bil je cesar od leta 270 do 275. Odpravil je dve samostojni državi na rimskem ozemlju (Galsko kraljestvo in Palmirsko državo). Uspešno končal krizo 3. stoletja.
 • 284

  Cesar Dioklecijan

  Cesar Dioklecijan
  Povečal je in reorganiziral vojsko in uvedel je številne reforme. Cesarstvo je razdelil na dieceze. Preganjal je kristjane in uvedel je proksinezo.
 • Period: 284 to 476

  Dominat

  Obdobje rimskega cesarstva, v katerem je cesar vladal kot absolutni monarh z bolj centralizirano in avtoritarno oblastjo.
 • 306

  Cesar Konstantin Veliki

  Cesar Konstantin Veliki
  Bil je cesar od leta 306 do 337. Po bitki pri Milvijskem mostu je razglasil krščansko vero. Leta 313 je po Milanskem ediktu uvedel versko svobodo. Prestolnico je preselil v Konstantinopel. In naredil je spremembe v kmetijstvu (koloni).
 • 380

  Cesar Teodozij Veliki

  Cesar Teodozij Veliki
  Bil je cesar od leta 380 do 395. Krščanstvo je uvedel kot edino vero. Leta 395 se Rimsko cesarstvo razdeli na vzhodni in zahodni del.
 • 476

  Propad Zahodnega Rimskega cesarstva

  Propad Zahodnega Rimskega cesarstva
  Zahodni del začne slabeti in Odoaker odstavi zadnjega rimskega cesarja Romula Avgusta. Začnejo se obdobja germanskih ljudstev.