Kolonihistorie

 • 1450

  Spanien og Portugal fik sine første kolonier

 • Period: 1500 to

  Gode kontakter mellem danske og hollandske købmænd.

 • Period: to

  Et kolonirige bestod af handelsstationer i Indien og Indonesien.

  Her købte europæerne krydderier, og handelsstationerne tjente desuden som støttepunkter for handelen med Kina. Kolonierne i Amerika og Vestindien var plantagekolonier, hvor plantagerne blev drevet med slaver som arbejdskraft. Sukker, bomuld og tobak var hovedvarerne.
 • Trankebar blev dansk

 • Den første danske koloni

  Den første danske koloni var Dansk Vestindien.
 • Den seneste danske kolonisering

  Grønland blev den seneste danske kolonisering i 1721. Indtil Grundloven i 1953 havde Grønland kolonistatus. Derefter blev øen et dansk amt.
 • Slaver erobrer det meste af øen St. Jan.

  De fleste hvide flygtede eller blev slået ihjel. Øen blev tilbageerobret med hjælp fra franske tropper på Martinique.
 • Den danske stat overtog ansvaret for administrationen af øerne.

 • Masser af penge at tjene

 • Period: to

  Den helt store fremgang for dansk kolonihandel.

 • Oplysningstidens tanker = Dansk forbud mod slavehandel.

  Kom cirka samtidig med et britisk forbud. Med de europæiske kolonimagters afskaffelse af slavehandlen og senere ophævelse af slaveriet ændredes forholdene i Afrika og kolonierne i Amerika drastisk.
 • Fremgangsperioden fik en brat ende.

  Fremgangsperioden fik en brat ende, da Danmark fra 1807 blev inddraget i Napoleonskrigene. Danmark kom til at tilhøre den tabende part i denne krig, og briterne erobrede den danske flåde, inklusiv handelsflåden.
 • Statsbankerot

  Dette var endnu en konsekvens af krigen.
 • Dansk konge måtte afstå Norge til Sverige

 • Den danske stat reduceredes.

  Den danske stat gik fra at være mellemstor til at blive en lille europæisk magt.
 • Afståelse af de danske kolonier i Indien og Vestafrika til Storbritannien.

  Endnu en konsekvens af Napoleonskrigene.
 • Afståelse af de danske kolonier i Indien og Vestafrika til Storbritannien.

  Endnu en konsekvens af Napoleonskrigene
 • Dansk stats territorium stærkt reduceret med et nederlag.

  Efter Napoleonskrigene og de slesvigske krige blev det danske stats territorium endnu engang stærkt reduceret.
 • Period: to

  Den europæiske imperialisme

  Den anden kolonisering (imperialisme) handlede om at erobre territorier. Dette skulle sikre adgang til råstoffer - kobber, bomuld, gummi, palmeolie, kakao m.v. til videreforarbejdning i Europas industrivirksomheder - og samtidig skaffe markeder for europæiske varer.
 • Dansk Vestindien sælges til USA

 • Dannelsen af FN

  Afkoloniseringen indledtes så småt efter afslutningen af 1. verdenskrig. Alle der skrev under på FN's charter, skrev samtidig under på, at administrerede man et ikke-selvstyrende område (en koloni) forpligtigede man sig til at udvikle dette område, så det kunne opnå selvbestemmelse og blive selvstyrende.