Danmark som kolonimagt

 • Sep 14, 1500

  Gode kontakter mellem Danmark og Holland

  Medførte samarbejder på søen og det var medtil at Hollænderne grundlagde danske kompagniers. (15-1600-tallet)
 • Slavehandel var den vigtigste vare for de europæiske stormagter

 • Danskejet Ostindisk Kompagni erhvervede sig Trankebar

  En dansk koloni i Indien. Det var en havneby med tilhørende opland på ca. 20.000 indbyggere.
 • Første danske koloni i Vestindien

  Tusindvis af afrikaner blev ombord på danske skibe fragtet til De vestindiske øer fra Guldkysten i Vestafrika.
 • Handelen med sukker og bomuld steg kraftigt

  "Omfanet af handelen med især sukker og bomuld voksede kraftigt i løbet af 1700-tallet". Derudover blev der også hnaldet med nye varer, som var blevet hentet fra Kine. Nogle af disse varer var sukker, te, peber, bomuldstøj og tobak.
 • Danmark koloniserer Grønland

 • Danmarks neutralitet - gav stor fremgang for dansk handel

  I de mange krige mellem Frankrig og Storbritannien forholdt Danmark sig netraule, hvilket betød at handel med alle parter kunne bevares. Periode: I anden halvdel af 1700-tallet
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Amerikanerne mente, at slaveriet kunne ophøre, dog var det kun gyldigt for det hvide menneske.
 • Dansk og britik forbud mod slavehandel

  med dette ændres slaveforholdene i Afrika.
 • Danmark inddrages i Napoleonskrige

  Danmark hørte til den tabende part. Briterne erobrede den danske flåde.
 • Statsbankerotten

  En ødelæggende konsekvens af krigen
 • Tabet af flåden resulterede i tab af Norge + Sverige

 • Den danske stat reduceredes.

  Staten går fra at være en mellemstor til at blive en lille europæisk magt.
 • Danske kolonier i Vestafrika og Indien sælges til Storbritannien

  Salget forløber mellem 1845-1851
 • Danmark var for lille til at være kolonimagt

  Det danske statsterritorium blev stærkt reduceret grundet tabet at Slesvig-Holstein,
 • Kapløbet intensiveres om kolonierne

  den anden kolonisering(imperialismen) handlede om at erobre områder for at sikre råstoffer
 • Dansk Vestindien bliver solgt til USA

 • Grønland har ikke længere kolonistatus

  Ved grundlovsændringen i 1953, får Grønland status som dansk amt.
 • Oplysningstiden

  Oplysningstidens kritik af slavehandel og den måde, slaverne blev behandlet på, er en parallel til den hjemlige kritik af bøndernes forhold, som resulterede i de store landboreformer.
  Oplysningtiden gav et nyt syn på mennesket.
  Oplysninger og dannelse var udgangspunktet for, at den enkelte borger kunne deltage i samfundet dengang.